Práce se zaostřováním

Práce se zaostřováním

Práce se zaostřováním

Práce se zaostřováním

Práce se zaostřováním

Můj nový EOS 1200D, průvodce 3: Změna zaostření

V tomto průvodci se podíváme na možnosti, jak můžete zapracovat na zaostřování. Při pohlížení svých fotografií jste si možná všimli, že některé jsou rozmazané nebo rozostřené. Obvykle je cílem všech fotografů, aby jejich snímky byly ostré s ostrými okraji a spoustou detailů.

Společně se podíváme na dvě hlavní příčiny rozmazaných snímků. Jednou z příčin je situace, kdy fotoaparát zaostří chybně nebo na špatný objekt.

Stáhněte si aplikaci

Změna zaostření – Canon

Pronikněte do základů fotografování s digitální zrcadlovkou a poznejte lépe svůj fotoaparát.

Sledování červených bodů

Po každém namáčknutí tlačítka spouště se v hledáčku rozsvítí jeden nebo více červených bodů a objektiv se může během zaostřování mírně otočit.

Změna zaostření – Canon

Na této fotografii je vidět, že fotoaparát zaostřil na objekt nacházející se před fotografovanými osobami. Proto zůstaly jejich tváře rozostřené. Nastavení AF bodu tomu mohlo předejít.

Červené AF body označují oblasti snímku, na které fotoaparát zaostří. Je možné, že oblasti mimo tyto červené rámečky budou rozostřené (kvůli hloubce ostrosti). Je tedy důležité, aby fotoaparát zaostřil na správný, vámi vybraný objekt. Ve všech režimech základní zóny (zelený obdélník, režimy scény a kreativní automatický režim), které jsme letmo zmínili v průvodci 2 (Seznámení se s fotoaparátem), vybere fotoaparát zaostřovací bod sám. Může se však jednat o jiný objekt, než jste chtěli. Vámi požadovaný objekt pak nemusí být zaostřený správně.

Pokud chcete předejít tomu, aby fotoaparát zaostřoval na špatné objekty, otočte volič režimu snímání na jeden z kreativních režimů snímání. Pokud s danými nastaveními nemáte zkušenosti, začněte režimem P (Program). V tomto režimu vám fotoaparát pomůže s většinou nastavení, ale současně zůstane zachována možnost ruční konfigurace.

Než budeme pokračovat, zbývá ještě jedna věc. Nastavte citlivost ISO na možnost Auto. Stiskněte tlačítko ISO na zadní straně fotoaparátu a pomocí voliče režimů (vedle tlačítka spouště) vyberte možnost Auto (Automaticky). Skvělé, teď jste spolu se svým fotoaparátem připraveni naučit se něco nového ohledně zaostřování.

Nastavení zaostřování

Když se na objekt podíváte přes hledáček a namáčknete tlačítko spouště, uvidíte ve středu červený AF bod. Jeho pozici můžete změnit a využít ho k zaostřování. Stiskněte tlačítko volby AF bodu (1) a pomocí navigačních tlačítek (2) přesunujte červený bod v rámci hledáčku. Umístěte jej co nejblíže fotografovanému objektu, zaostřete namáčknutím spouště a poté jeho úplným stisknutím pořiďte snímek. (Viz kapitola Způsoby zaostřování)

Změna zaostření – Canon

Změna zaostření – Canon

V automatickém režimu by fotoaparát zaostřil na stromy v popředí. Fotograf však vzal ovládání automatického zaostřování do vlastních rukou, a proto mohl zaostřit na budovu. (Viz kapitola Režimy zaostřování)

Jak jsme probírali v průvodci 1 s názvem Kompozice, vaše fotografie budou zajímavější, když fotografovaný objekt umístíte mimo střed záběru. Tento způsob zaostřování řekne fotoaparátu, aby zaostřil na objekt poblíž okraje záběru. Odměnou vám bude zajímavá kompozice.

Nezapomeňte, že fotoaparát potřebuje k zaostření světlo. Pokud se fotoaparátu nedaří na objekt zaostřit, posuňte se někam, kde je více světla. Fotoaparát pak na objekt lépe uvidí a zaostří pomocí středového bodu. Aspekty fotografování za slabého osvětlení si probereme později.

Změna zaostření – Canon

Použitím středového AF bodu mohl fotoaparát navzdory slabému osvětlení zaostřit na osoby.

Práce s pohybem

K rozmazání snímku může také dojít v případě, kdy se objekt nebo fotograf během fotografování znenadání pohnou. V automatickém režimu fotoaparát nastaví vhodnou rychlost závěrky na základě okolních podmínek a snímaných objektů. Pokud rychlost závěrky není dostatečně vysoká a fotografovaný objekt nebo fotoaparát se pohnou, zachytí se na snímku pohyb v podobě rozmazání. (Viz kapitola Co je rychlost závěrky?)

Změna zaostření – Canon

Na snímku výše fotograf použil příliš pomalou rychlost závěrky a fotoaparát následně zachytil rozmazaný pohyb.

Změna zaostření – Canon

V tomto případě vysoká rychlost závěrky přes 1/1 000 sekundy „znehybnila“ kameny v letu.

Můžete si to sami vyzkoušet. Na voliči režimu snímání nastavte režim P a namáčkněte tlačítko spouště. Otočte hlavním ovladačem a zkontrolujte, co se zobrazuje v hledáčku. Číslo vlevo udává rychlost závěrky. Nastavte jej přibližně na hodnotu 10. Vybrali jste rychlost závěrky 1/10 s. Může se zdát, že je to vysoká rychlost, ale na fotoaparát je to docela pomalé. Pořiďte snímek a současně pohybujte fotoaparátem. Poté nastavte vyšší nebo nižší rychlost závěrky, zkuste to znovu a výsledky porovnejte.

Teď už asi vidíte, že i trocha znalostí o fungování fotoaparátu stačí k tomu, aby vaše fotografie vypadaly mnohem lépe. S těmito technikami experimentujte raději na nějaké fotografické vycházce. Dokud nebudete mít ovládání přístroje v malíčku, na důležitých akcích přepněte spíše na nějaký bezpečnější režim.

Co je hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti je vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším objektem v rámci přijatelné ostrosti. Hloubku ostrosti ovládá clona použitá k pořízení snímku. Čím větší clona, tím menší hloubka ostrosti a více rozostřeného pozadí.

Způsoby zaostřování

V jakémkoli režimu scény můžete vzhled svých fotografií ještě vylepšit. Pomocí tlačítka Q a tlačítek rychlého výběru upravíte nastavení snímků podle prostředí a světla nebo scény.

Režimy zaostřování

Běžným režimem je jednosnímkové automatické zaostřování. Namáčkněte tlačítko spouště a fotoaparát uzamkne zaostření na vybraný AF bod. Pokud vyberete inteligentní průběžné automatické zaostřování, fotoaparát bude zaostření po namáčknutí tlačítka spouště neustále upravovat. Tento režim se hodí pro pohybující se objekty. Režim inteligentního automatického zaostřování rozpozná pohybující se objekty a podle toho mezi výše uvedenými režimy přepíná.

Co je rychlost závěrky?

Jedná se o dobu, po kterou závěrka fotoaparátu zůstane otevřená, aby jí prošlo dost světla k pořízení snímku. Uvedené číslo značí zlomek sekundy. Pokud tedy fotoaparát udává číslo 10, znamená to ve skutečnosti 1/10 s. Rychlost závěrky 10 sekund se udává jako 10".

Fotografujte, přidejte hashtagy #MyNewCanon #CanonFocus a sdílejte.

Podělte se o své nejostřejší a nejkreativnější snímky s ostatními majiteli modelů EOS na našem Facebooku. Zkuste pořídit snímek, na kterém zaostříte na objekt nacházející se mimo střed. Poté fotografii nahrajte s hashtagy #MyNewCanon #CanonFocus a sledujte, jak ji lidé budou komentovat.

Podělte se o výsledky

Pošlete nám své nejlepší fotografie, u kterých jste využili tyto techniky zaostřování.