Kurz: Expozice

Režimy měření expozice

Expozimetr ve vašem fotoaparátu EOS měří jas světla procházejícího přes objektiv.

Zjištěná hodnota poté umožní nastavit nebo pomůže vybrat rychlost závěrky, clonu objektivu a hodnotu citlivosti ISO pro dosažení správné expozice. Většina současných fotoaparátů EOS je vybavena čtyřmi režimy měření. Prostudujte si návod k použití dodaný s vaším fotoaparátem. Rozdíly mezi nimi jsou popsány níže.

Picture_Tutorial_p2Poměrové měření: Jedná se o dobrý univerzální režim měření. Rozděluje plochu snímku na určitý počet zón. Měřicí snímače měří jas světla v jednotlivých zónách, aby vyhovoval typu fotografované scény.


Picture_Tutorial_p2_02Částečné měření: Hodnoty jsou pořizovány ze středové oblasti hledáčku (6 až 10 % v závislosti na modelu fotoaparátu). Je užitečné, pokud je pozadí mnohem jasnější než objekt, například při protisvětle.

Picture_Tutorial_p2_04Bodové měření: Používá se při měření pro určitou oblast objektu nebo scény (1,5 až 4 % plochy hledáčku v závislosti na modelu fotoaparátu). Je vhodné pro podobné situace jako částečné měření, ale když objekt zabírá menší část snímku.Picture_Tutorial_p2_03Celoplošné měření se zdůrazněným středem:
Fotoaparát bere více v úvahu středovou oblast hledáčku zvyšováním váhy expozice směrem do středu a následným zprůměrováním pro celou scénu.

Podívejte se na rozdíl při snímání s živým náhledem
Digitální fotografie vám ukazuje obraz, který jste pořídili během jedné nebo dvou sekund expozice. Avšak snímání s živým náhledem vám může ukázat, jak bude snímek vypadat ještě před jeho pořízením.

Pokud při snímání s živým náhledem zobrazíte stisknutím tlačítka informací histogram, můžete zkontrolovat expozici. Cílem je udržet čáry histogramu mezi hranicemi grafu. Pokud čáry přesahují na levé straně, ztrácíte detaily ve stínech. Pokud čáry přesahují na pravé straně, ztrácíte detaily v oblastech s vysokým jasem.

Picture_Tutorial_p2_05
Šídlo červené, © Miles Bostock 2012, Canon EOS 550D

1  2   3  4  5