Kurz: Expozice

Kompenzace expozice

Hodnoty naměřené vaším fotoaparátem EOS nemusí někdy zajistit expozici, kterou si přejete.

Pokud například fotografujete zasněženou krajinu nebo nevěstu v bílém, expozimetr fotoaparátu může být oklamán množstvím bílé barvy v záběru. V takovém případě je potřebné zvýšit expoziční hodnoty doporučené fotoaparátem.

To vám jednoduše umožní provést funkce kompenzace expozice fotoaparátu EOS. Funkci naleznete na panelu LCD na horní straně fotoaparátu nebo na displeji na jeho zadní straně. Dostupný rozsah je obvykle od –3 do +3, přičemž vybranou hodnotu ukazuje malá značka. U většiny fotoaparátů EOS nastavíte kompenzaci expozice tak, že stisknete tlačítko „±“ na zadní straně fotoaparátu a otáčením hlavního ovladače přesunete značku z hodnoty „0“ na požadované kladné nebo záporné nastavení kompenzace expozice. Úplné podrobné informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Jasná zasněžená krajina může vyžadovat kompenzaci expozice až +2. Pro nevěstu v bílých šatech bude pravděpodobně dostatečné nastavení hodnoty +1. Záporná kompenzace expozice se používá pro objekty s tmavými tóny, zejména pokud vyplní celý záběr nebo se nacházejí před tmavým pozadím – například modré a fialové květiny před zelení.

V režimu snímání s živým náhledem lze použít kompenzaci expozice a spatřit výsledek před pořízením snímku.

1  2  3   4  5