Kurz: Ostření

Důvody, proč měnit režimy AF

Všechny fotoaparáty EOS obsahuji tři různé režimy zaostřování. Vyberte takový režim, který je pro fotografovaný objekt nejvhodnější.

One-shot AF (jednosnímkové automatické zaostřování):Tento režim je nejvhodnější pro statické objekty, jako jsou krajiny nebo portréty.
Když stisknete spoušť do poloviny, objektiv zaostří a zaostření se uzamkne. AF body použité k zaostření se zobrazí červeně. V hledáčku se objeví zelený indikátor správného zaostření. Pokud fotoaparát nedokáže zaostřit (například když je fotografovaný objekt příliš blízko), bude indikátor správného zaostření blikat a nebude možné stisknout spoušť.

AI Servo AF (inteligentní průběžné zaostřování):Nejlepší režim pro pohybující se objekty a proměnlivou zaostřovací vzdálenost.
Jakmile stisknete spoušť do poloviny, objektiv zaostří na příslušný objekt. Pokud přidržíte spoušť částečně stisknutou, když se objekt pohybuje a mění se zaostřovací vzdálenost, objektiv průběžně zaostřuje. Dokud bude fotografovaný objekt pokrytý aktivním AF bodem, bude průběžné zaostřování pokračovat.

AI zaostřování AF (inteligentní automatické zaostřování):Nejlepší režim pro objekty s nepředvídatelným pohybem (jako jsou například zvířata).
Pokud fotoaparát zjistí pohybující se objekt, automaticky přepíná z režimu One-Shot AF do režimu AI Servo AF.

Pomocné světlo AF

Pomocné světlo AF vám může pomoci přesně zaostřit, pokud je osvětlení nedostatečné. U fotoaparátů s vestavěným bleskem to probíhá pomocí řady záblesků. Účinnost je přibližně do 4 metrů. Další možností je použít zařízení Speedlite nebo vysílač Speedlite ST-E2, které pomocné světlo AF vyzařují ve formě mřížky červeného světla. V závislosti na konkrétním zařízení Speedlite by se fotografované objekty měly nacházet do vzdálenosti 10 metrů.

1  2  3   4  5