Kurz: Fotografování v noci

Přechod do ručního režimu

Při fotografování nočních scén může být obtížné dosáhnout přesné expozice. To je částečně způsobeno tím, že ve scéně budou často rozsáhlé temné oblasti, a částečně tím, že odlišné expoziční hodnoty mohou poskytnout stejně dobré výsledky.

To je čas k opuštění automatických možností fotoaparátu a k nastavení ručního režimu snímání (M). Když to učiníte, stupnice kompenzace expozice se změní ve stupnici ruční expozice. Pokud upravíte rychlost závěrky, clonu a hodnotu citlivosti ISO tak, že se značka nastavení bude nacházet na nulovém (středovém) bodu stupnice, dosáhnete stejné úrovně expozice, jakou by nastavil fotoaparát.

Nejprve pořiďte snímek pomocí doporučené expozice. Nyní můžete upravit jednu z expozičních hodnot, obvykle rychlost závěrky, a pořídit další snímek, abyste zjistili, zda se tím snímek zlepší. Pořízením pouze několika snímků byste měli získat snímek, který se vám bude líbit. Tím nekončete. Pokračujte v experimentování s různými expozičními hodnotami, abyste zjistili, zda nedosáhnete dalších líbivých výsledků.

Picture_Tutorial_p3
Muzeum islámského umění, © Rhandy Pelaez 2010, Canon EOS 550D

Dlouhé expozice
Na fotoaparátu EOS můžete nastavit expoziční časy až 30 sekund. Režim Dlouhá expozice (B) vám umožňuje pořizovat mnohem delší expozice. Způsob nastavení režimu B je u jednotlivých modelů odlišný, takže přesné podrobné pokyny pro nastavení vyhledejte v návodu k použití.

Při stisknutí a přidržení tlačítka spouště v režimu B se otevře závěrka a zůstane otevřená, dokud tlačítko neuvolníte. Dálková spoušť umožní zablokovat závěrku v otevřeném stavu, takže během dlouhé expozice nemusíte udržovat tlačítko stisknuté.

Režim B je vhodný pro fotografování stop hvězd na noční obloze – hvězdy se zdánlivě pohybují vzhledem k zemi a nakreslí na obloze kruhové dráhy. Dlouhé expozice mohou být také vhodné pro fotografování scén s využitím světla měsíce.

1  2  3   4  5