Kurz: Nezpracované snímky

Canon Digital Photo Professional (DPP)

Ke zpracování nezpracovaného souboru budete potřebovat software (převodník nezpracovaných dat), jako je aplikace Digital Photo Professional (DPP) od společnosti Canon, která je obsažena na disku CD se softwarem dodávaném s fotoaparáty EOS a PowerShot G.

Kromě veškerých zachycených dat obsahuje nezpracovaný soubor také informace o nastaveních fotoaparátu v době expozice. Při převodu snímku pomocí aplikace DPP budou tato nastavení při otevření snímku použita, ale lze je změnit.

Jakmile provedete všechny změny, můžete snímek převést a uložit. Budete si moci vybrat soubor typu JPEG nebo TIFF, ale původní nezpracovaný soubor zůstane nezměněn. To znamená, že se můžete vrátit zpět, znovu jej otevřít a vytvořit snímek s odlišnými charakteristikami.

Navigace v aplikaci DPP
Navigace v aplikaci DPP a její použití jsou přímočaré. Zde je uveden jednoduchý průvodce, který vám pomůže pochopit strukturu. Klikněte na složku obsahující soubory snímků, a zobrazte je tak v okně aplikace DPP. Poté kliknutím na jeden ze snímků vyberte požadovaný snímek.


Podívejte se na tlačítka podél horního okraje okna. Kliknutím na tlačítko Edit image window (Okno pro úpravy snímku), které se nachází zcela vlevo, zvětšete vybraný snímek. Poté kliknutím na třetí tlačítko zleva Tool Palette (Paleta nástrojů) zobrazte panel ovládacích prvků. V horní části palety zkontrolujte, zda je vybrána karta RAW.

1 2 3 4 5 6 7 8

spacer
					image
Další kurzy
Pohled na objektivy