Kurz: Nezpracované snímky

Tón barvy

Odchylky, kterých lze dosáhnout pomocí posuvníku Color tone (Tón barvy), mohou být podobné odchylkám dosaženým prostřednictvím parametrů White balance (Vyvážení bílé) a Picture Style.

Avšak někdy nastavení posuvníku Color tone (Tón barvy) poskytne požadované výsledky. V tomto videu je ukázáno nastavení tónu barvy na hodnoty 0, +4 a –4.


Saturace barev
Saturace barev je jedním z parametrů stylů Picture Style, ale má také vlastní posuvník na paletě nástrojů. Jak můžete spatřit v tomto videu (0, +4 a –4), zvyšuje živost barev.


1 2 3 4 5 6 7 8

spacer
					image
Další kurzy
Pohled na objektivy