Kurz: Nezpracované snímky

Ostrost

Pro snímky je často důležité vyostření.

Vyostření se ve skutečnosti projeví spíše jako selektivní zvýšení kontrastu. V níže uvedeném videu je ukázán rozdíl mezi nulovým a maximálním vyostřením. Výběrem tlačítka 200 % v nabídce byla zvolena část snímku, v níž je efekt nejpatrnější.


Ukládání snímků
Po provedení všech požadovaných změn přejděte do hlavní nabídky aplikace DPP (nikoli na tlačítka v okně), vyberte položku File (Soubor) a poté položku Convert and save… (Převést a uložit…). Tím přejdete do níže uvedeného okna, v němž můžete vybrat typ souboru, který chcete uložit. Možnosti zahrnují typy JPEG a TIFF nebo oba typy společně. Posuvník Image quality (Kvalita snímku) slouží k nastavení úrovně komprese souboru, přičemž nižší hodnoty jsou vhodné pro zobrazení na obrazovce počítače a vyšší hodnoty jsou lepší, pokud plánujete tisk snímku (nicméně velikost souboru bude větší).

Picture_Tutorial_p8_02

V poli Output resolution (Výstupní rozlišení) se zobrazí výstupní rozlišení v dpi, což je zkratka pro Dots Per Inch (body na palec). Údaj dpi představuje míru rozlišení snímku při jeho tisku nebo zobrazení na monitoru. Rozlišení 350 dpi je vhodné pro tisk, rozlišení 72 dpi je dostatečné pro zobrazení na obrazovce počítače. Pamatujte si, že se tímto uložením nedopouštíte nevratného kroku, neboť můžete vždy přejít zpět k nezpracovanému souboru a začít znovu vytvářet stejný nebo odlišný snímek.

Picture_Tutorial_p8_03

Při ukončení aplikace DPP se zobrazí dotaz, zda chcete uložit upravené snímky (viz výše). To je velmi odlišné od možnosti Convert and save… (Převést a uložit…). V tomto případě aplikace DPP jednoduše připojí změny, které jste provedli, k nezpracovanému snímku. Tyto změny budou použity pro nezpracovaný snímek při jeho příštím otevření. Nedojde k žádné změně v samotném nezpracovaném snímku, ale pouze v informacích připojeným ke snímku. Tato funkce je velmi užitečná, pokud je potřebné rozložit provádění změn do dvou nebo více relací, takže nemusíte pokaždé začínat od začátku.

Experimentujte s aplikací DPP
Nejlepším způsobem, jak se naučit používat aplikaci DPP, je používat ji. Každá změna, kterou provedete, se zobrazí na obrazovce v reálném čase. Žádná ze změn neovlivní nezpracovaný snímek, takže se můžete vždy vrátit zpět a začít znovu. V budoucnu se však podíváme ještě na další z mnoha funkcí aplikace DPP.

1 2 3 4 5 6 7 8

spacer
					image
Další kurzy
Pohled na objektivy