TŘÍLETÁ ZÁRUKA NA
LAMPU PROJEKTORU

Zakupte si příslušný projektor značky Canon, zaregistrujte jej a uplatněte nárok na záruku na lampu projektoru značky Canon.


Prostřednictvím záruky na lampu projektoru značky Canon získáte nárok na:
√ až 3 nové lampy během 3 let
√ bezplatné dodání nové lampy
√ bezplatnou recyklaci po výměně

Kde koupit

Uskutečněte nákup prostřednictvím preferovaného dodavatele nebo systémového integrátora.

Postup registrace

Projektor zaregistrujte zde během 60 dnů po zakoupení. Po registraci projektoru obdržíte e-mail s osobními přihlašovacími údaji pro systém. Tato registrace vám umožní uplatnit nárok až na 3 náhradní lampy během následujících 3 let.

Ot.: Jak se dozvím, že je moje žádost zpožděna kvůli nepřesným nebo chybějícím informacím?

Odp.: Po úspěšné registraci projektoru online pro tříletou propagační záruku na lampu vám bude zaslán e-mail s potvrzením přihlášky. Tento e-mail bude obsahovat vaše referenční číslo i osobní přihlašovací údaje pro web, na kterém můžete zkontrolovat stav své žádosti. Pokud jste zaregistrovali nějaké nesprávné informace, projeví se to na této stránce a také obdržíte e-mail se sdělením, že je příslušná informace stále požadována. Nejrychlejším způsobem, jak nám poskytnout chybějící informace, je přihlásit se na tento web a aktualizovat své údaje. 


Ot.: Jak mohu zkontrolovat stav své žádosti?

Odp.: Po úspěšné registraci projektoru online pro tříletou propagační záruku na lampu vám bude zaslán e-mail s potvrzením přihlášky. Tento e-mail bude obsahovat vaše referenční číslo i osobní přihlašovací údaje pro web, na kterém můžete zkontrolovat stav své žádosti.


Ot.: Kdy obdržím novou lampu pro projektor?

Odp.: Pokud jste již odeslali požadavek online a obdrželi jste e-mail s potvrzením, měli byste novou lampu obdržet během 2 až 7 pracovních dnů.


Ot.: Jaké formáty je možné použít při odesílání dokumentů v rámci registračního procesu a platí nějaká omezení ohledně velikosti?

Odp.: Vezměte prosím na vědomí: Soubor nesmí být větší než 4 MB. Odeslat je možné pouze soubory JPG, TIF a PDF. Ot.: Budu platit za doručení nové lampy?

Odp.: Nová lampa bude zaslána bezplatně na vámi naposledy potvrzenou adresu.


Ot.: Co mám provést se starou lampou?

Odp.: Vzhledem k tomu, že bychom se chtěli postarat o vadnou žárovku a zajistit její bezpečnou recyklaci, chtěli bychom vás požádat, abyste nám ji zaslali zpět. Pro vaše pohodlí nabízíme možnost použití štítku pro zpětnou zásilku s předplaceným poštovným, který umožňuje odeslat vadnou žárovku poštou bez jakýchkoliv nákladů. Po úspěšném odeslání požadavku online pro tříletou propagační záruku na lampu vám bude zaslán e-mail s potvrzením vaší přihlášky a odkazem pro stažení štítku s předplaceným poštovným. Štítek s předplaceným poštovným obsahuje podrobné pokyny, kam a jak položku odeslat. Předem vám děkujeme!


Ot.: Jak mám postupovat, pokud se od mé původní registrace pro tříletou propagační záruku na lampu změnily zaregistrované údaje mého účtu a chci je aktualizovat?

Odp.: Údaje můžete kdykoliv změnit prostřednictvím online sledovacího systému pro zákazníky s využitím poskytnutých přihlašovacích údajů. Tento způsob aktualizace údajů poskytuje největší zabezpečení.


Ot.: Objednal(a) jsem si projektor značky Canon ve dnech, kdy se konala tato propagační akce, doručen však bude až po jejím skončení. Mohu přesto zažádat o tříletou propagační záruku na lampu?

Odp.: Uschovejte si potvrzení objednávky, které obdržíte (a bude z období konání propagační akce), a zašlete je společně s fakturou, když vyplníte přihlášku. Po posledním datu nákupu poskytujeme dodatečnou lhůtu v délce jednoho měsíce, abyste mohli dodat příslušné dokumenty.


Ot.: O této propagační akci jsem nevěděl(a) a zakoupil(a) jsem projektor několik týdnů před/po období trvání propagační akce. Může společnost Canon učinit výjimku a schválit tříletou propagační záruku na lampu pro můj nákup?

Odp.: Je nám líto, že se vám něco takového stalo, ale do této propagační akce se můžete přihlásit, pouze pokud jste produkt zakoupili v období stanoveném v podmínkách a ustanoveních.


Ot.: Co je považováno za přípustný doklad o nákupu?

Odp.: V případě nákupu v prodejně vyžaduje společnost Canon kopii účtenky s platbou a potřebným sériovým číslem produktu.
V případě online nákupů vyžaduje společnost Canon kopii potvrzení platebního příkazu, nezbytné informace o sériovém čísle produktu a také informace o obchodu a produktu.


Ot.: Jaké transakce a produkty jsou vyloučeny ze tříleté propagační záruky na lampu?

Odp.: Vyloučené položky jsou podrobně uvedeny v podmínkách a ustanoveních. Souhrnně vzato, mezi vyloučené položky patří:
1. Produkty nezařazené do propagační akce (úplný seznam produktů zařazených do propagační akce naleznete ZDE)
2. Produkty zakoupené mimo období nebo území propagační akce
3. Produkty z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané či jakkoliv porušují práva k duševnímu vlastnictví skupiny společností Canon (mimo jiné nezákonně dovezené produkty a produkty z černého trhu)


Ot.: Co je míněno výrazem „metoda platby“ uvedeným ve formuláři žádosti online?

Odp.: To znamená způsob, jakým jste původně zakoupili produkt.


Ot.: Kde se nachází sériové číslo produktu?

Odp.: Chcete-li najít sériové číslo, podívejte se SEM a dozvíte se, kde jej na vašem produktu hledat. Dejte pozor, abyste sériové číslo NEZAMĚNILI s číslem EAN, resp. čárovým kódem. Na níže uvedené fotografii je zachyceno číslo EAN, resp. čárový kód, který je obvykle umístěn na boční straně krabice produktu. Toto NENÍ sériové číslo produktu, které musíte odeslat pro ověření vaší žádosti. Sériové číslo se nachází na těle vlastního produktu. Pokud potřebujete pomoci s nalezením sériového čísla, prostudujte si zde uvedenou příručku.Ot.: Proč se na webovou stránku nemohu přihlásit pomocí svého sledovacího kódu?

Odp.: Upozorňujeme, že u přihlašovacích údajů se rozlišují velká a malá písmena, proto se ujistěte, že údaje zadáváte přesně (s velkými a malými písmeny).

Další problémy, k nimž může dojít při snaze o registraci online:
– Snažím se již nějakou dobu zaregistrovat, ale nedaří se mi to.
– Stále dostávám zprávu, že nemám oprávnění.
– Snažím se opakovaně odeslat formulář, ale nedaří se mi to.

Ve VĚTŠINĚ případů spočívá problém v zařízení, z něhož se snažíte získat přístup k webu, jako je mobilní telefon, smartphone, Apple Mac či jiné zařízení. Nejedná se o chybu na webu. V takových případech bude potřebné obrátit se na výrobce používaného produktu. Pokud výše uvedené nejčastější dotazy neposkytly odpověď na vaši otázku, můžete nám poslat e-mail na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že je váš dotaz naléhavý, můžete nám zavolat na telefonní číslo +420 296 335 619 nebo můžete navštívit stránku podpory společnosti Canon.


Ot.: Kteří prodejci se účastní této propagační akce? Kde si mohu projektor zakoupit?

Odp.: Produkty zařazené do propagační akce musí být zakoupeny u autorizovaného partnera společnosti Canon na území propagační akce.