CANON EUROPA N.V.
PROPAGAČNÍ TŘÍLETÁ ZÁRUKA NA LAMPU
PODMÍNKY

Propagační akce a organizátor

1) Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“).

2) Pro níže uvedené vybrané produkty značky Canon („produkty zařazené do propagační akce“) tato propagační tříletá záruka na lampu („propagační záruka na lampu“) zahrnuje:

a) bezplatnou výměnu až 3 vadných lamp za nové,

b) bezplatné doručení nové lampy na adresu poskytnutou účastníkem,

c) bezplatnou recyklaci v případě výměny lampy.


Období propagační akce

3) Produkty zařazené do propagační akce musí být zakoupeny na níže stanoveném území propagační akce od autorizovaných partnerů společnosti Canon v období od 15. 12. 2015 do 31. 12. 2018. Datum nákupu je třeba doložit platným dokladem o nákupu. Produkty je třeba zaregistrovat do 60 dnů od zakoupení.


Území propagační akce

4) Produkty zařazené do propagační akce musí být zakoupeny a zaregistrovány na adresu na následujících územích propagační akce: Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.


Produkty propagační akce

5) Mezi vybrané produkty značky Canon, na které se vztahuje propagační záruka na lampu („produkty zařazené do propagační akce“), patří veškeré projektory s lampou z našeho sortimentu. Prostudujte si aktuální seznam produktů zařazených do propagační akce zde.

6) Produkty zařazené do propagační akce musí být nové a originální produkty značky Canon, které společnosti skupiny Canon se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EEA) nebo Švýcarsku dodaly a distribuovaly prodejcům. Ověřte si u prodejce, že je tato podmínka splněna, jinak nelze akce využít. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu). Více se o paralelním importu dozvíte kliknutím sem.

7) Produkty zařazené do propagační akce musí být zaregistrovány do 60 dnů od zakoupení, aby se na ně tato propagační akce vztahovala. Pokud chcete produkt zaregistrovat, odešlete svoji žádost v souladu s níže uvedenými pokyny.

8) Tato nabídka je určena výhradně pro koncové uživatele.

9) U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.


Jak zaregistrovat produkt a vznést nárok na propagační záruku na lampu

10) Všichni účastníci musí být starší 18 let. Registrací produktu a vznesením nároku v rámci této propagační akce se zavazujete tyto podmínky dodržovat. Vznést nárok na propagační záruku na lampu mohou jen osoby, které dovršily 18 let a které souhlasí, že se budou řídit podmínkami této akce.

11) Registrace produktu

a) Pokud chcete uplatnit nárok na propagační záruku na lampu, musíte nejprve zaregistrovat produkt. Při registraci produktu je nutné správně vyplnit a odeslat online registrační formulář pro daný produkt (obsahující kromě jiného platné sériové číslo produktu*), a to do šedesáti dnů od zakoupení produktu. Žádosti o registraci přijaté po uplynutí 60 dnů od zakoupení produktu nebudou společností Canon přijaty. Účastníci musí naskenovat a nahrát platný doklad o nákupu (například kopii účtenky nebo potvrzení o online objednávce a platbě) a připojit jej jako přílohu k online registračnímu formuláři. Upozorňujeme, že potvrzení o expedici nelze uznat jako platný doklad o nákupu.

* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem.

b) Po ověření registrace produktu obdrží účastníci e-mailem potvrzení o přijetí jejich žádosti o registraci a zaregistrování produktu. Pokud takový e-mail s potvrzením neobdržíte do 8 pracovních dnů od odeslání žádosti o registraci, obraťte se na naši telefonickou podporu na čísle +420 296 335 619. E-mail s potvrzením si pečlivě uschovejte, protože může být vyžadován jako potvrzení platné registrace produktu v případě, že budete chtít získat záruční služby.

12) Nárok na propagační záruku na lampu

a) Jakmile účastník úspěšně zaregistruje produkt zařazený do propagační akce, bude mu odeslán potvrzovací e-mail s osobními přihlašovacími údaji pro online systém, jehož prostřednictvím může provádět správu nároků na propagační záruku. K uplatnění nároku na propagační záruku na lampu musí účastník správně vyplnit a odeslat požadavek online prostřednictvím online systému s využitím svých osobních přihlašovacích údajů.

b) Účastníci obdrží e-mail s potvrzením, že byl jejich požadavek přijat. Pokud takový e-mail s potvrzením neobdržíte do 8 pracovních dnů od odeslání požadavku, obraťte se na naši telefonickou podporu na čísle +420 296 335 619. E-mail s potvrzením si pečlivě uschovejte, protože může být vyžadován jako potvrzení platnosti vašeho nároku v případě, pokud budete chtít získat záruční služby. Novou lampu odešleme bezplatně na vámi uvedenou adresu.

c) Propagační záruka na lampu umožňuje účastníkovi uplatnit zdarma nárok na lampu jako náhradu za starou lampu. Účastník může v průběhu tří let uplatnit nárok až na 3 lampy pro každý produkt zařazený do propagační akce.

13) Společnost Canon si vyhrazuje právo neuznat jakékoliv neúplné, chybné nebo neopodstatněné registrace produktů či nároky.


Zřeknutí se odpovědnosti

14) V maximální možné míře povolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

15) Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky z důvodu zajištění souladu s těmito podmínkami a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

16) Produkty zařazené do propagační akce budou k dispozici pouze do vyprodání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů propagační akce během trvání této akce.

17) Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto propagační akci bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat účinek na účastníka, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění.


Ochrana osobních údajů

18) Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited, zaregistrovaná ve Spojeném království pod číslem 4093977 a se sídlem na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Spojené království, jsou kontrolory údajů pro účely příslušných zákonů a předpisů platných v oblasti ochrany osobních údajů, pokud jde o jakékoliv osobní údaje dodané účastníky v souvislosti s touto propagační akcí. Správa a zpracovávání osobních údajů, ať už společností Canon, nebo oprávněnými třetími stranami, se důsledně řídí příslušnými zákony a předpisy ohledně ochrany osobních údajů. Společnost Canon a oprávněné třetí strany budou osobní údaje uchovávat a zpracovávat výhradně za účelem řízení této propagační akce a záručních služeb na lampu, pokud nebylo domluveno jinak. Pokud si účastníci nepřejí, aby byly jejich kontaktní informace použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými propagačními akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře žádosti.


Právo a jurisdikce

19) Žádné ze zde uvedených ustanovení neomezuje jakákoliv vaše spotřebitelská práva.

20) V míře povolené zákonem se budou tato propagační akce, tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, řídit a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

21) Jako spotřebitelé můžete mít nárok vést soudní řízení ve vlastním jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.