VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELI

Líbí se nám váš snímek („obsah“) a rádi bychom ho publikovali na sociálních sítích, v e-bulletinech a na webových stránkách společnosti Canon. Pokud nám umožníte používat váš obsah, všeobecné podmínky uvedené níže stanoví, jak bude společnost Canon váš obsah publikovat.

Použití vašeho snímku ke komerčním účelům
Použijeme-li váš obsah, jako společnost Canon Europa N.V., se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Nizozemsko, její dceřiné společnosti, skupiny společnosti, a její zmocněnci (souhrnně „Canon“, „my nebo „nám“), k publikování, využití nebo zobrazení vašeho obsahu ke komerčním nebo nekomerčním účelům, vždy vás uvedeme jako autora obsahu na kanálech sociálních sítí, v e-bulletinech a na webových stránkách společnosti Canon.

Odebírání vašeho obsahu
Společnost Canon bude váš obsah odebírat z příspěvků na sociálních médiích, odkud jej získáme jako snímek ve formátu JPEG nebo video ve formátu MP4. Obsah nemusí být stejný, jak jste ho nahráli na síť Instagram (příklad: může být komprimovaný nebo mohou chybět integrovaná data EXIF). Obsah bude zveřejněn pouze na kanálech sociálních médií, v e-bulletinech a na webových stránkách společnosti Canon.

Svůj obsah stále vlastníte, pouze nám poskytujete licenci
Zachováváte si plné vlastnictví obsahu, ale udělujete nám omezenou licenci na používání a zveřejnění obsahu. Společnost Canon si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení rozhodnout, zda bude, či nebude zobrazovat váš obsah na kanálech sociálních médií, v e-bulletinech nebo na webových stránkách společnosti Canon. Omezená licence, kterou nám udělujete, je celosvětová, nevýhradní, neodvolatelná, bezplatná a převoditelná licence ke zveřejnění, používání, reprodukci, distribuci nebo zobrazení vašeho obsahu a k vytváření odvozených děl z materiálů obsažených v obsahu. Stejně jako u jakéhokoli obsahu umístěného online mohou být kopie obsahu vytvářeny a distribuovány nezávislými třetími stranami nebo koncovými uživateli bez našeho vědomí nebo svolení. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za to, jak třetí strana nakládá s vaším obsahem.

Pokud použijeme váš obsah, uvedeme vás jako autora
Udělujete nám také právo používat vaše uživatelské jméno, profilový obrázek, pseudonym a snímek související s použitým obsahem. Společnost Canon vás může uvést jako autora v souvislosti s použitím obsahu tak, že vás uvede ve spojení s obsahem, a dále může uvést odkaz na váš původní příspěvek, který zveřejňuje obsah v dostupném rozsahu na příslušném kanálu sociálních médií.

Prohlášení o bezvadnosti obsahu
Chápeme, že obsah je vaše původní dílo a neporušuje žádná stávající práva duševního vlastnictví, například, ale nikoli výhradně, autorské právo nebo obchodní tajemství, nebo jakékoli zákonné právo, a že bez ohledu na to, bude-li zveřejněn, není získaný podvodem a neobsahuje obtěžující, pomlouvačný či obscénní obsah a neporušuje právo na soukromí nebo žádný zákon či nařízení. To znamená, že byste před souhlasem s používáním obsahu měli zajistit, abyste měli veškerá práva a souhlas všech držitelů práv třetích stran ve vašem obsahu. Držitel práv může být obchodní značka nebo název společnosti třetí strany, osoba zachycená na snímku nebo zmíněná v obsahu nebo například známá budova.

V případě, že souhlasíte s používáním a sdílením vašeho obsahu, jej společnost Canon od vás převezme v „SOUČASNÉ PODOBĚ“ se všemi potřebnými právy a souhlasem od všech osob nebo značek zachycených v obsahu. Společnost Canon nenese žádnou odpovědnost nebo zákonnou odpovědnost za jakýkoli nárok třetí strany nebo stížnost na porušení práv třetí strany použitím, vystavením nebo sdílením vašeho obsahu a bude na vás směrovat jakoukoli stížnost třetích stran.

Termín
Doba platnosti této dohody začíná dnem, kdy potvrdíte, že společnost Canon může váš obsah používat v souladu s těmito smluvními podmínkami, a bude pokračovat, dokud nebude z naší strany ukončena. O ukončení dohody můžete požádat písemně zasláním žádosti na adresu socialmedia@canon-europe.com.

Můžeme vás kontaktovat
Společnost Canon vás možná bude chtít kontaktovat ohledně vašeho obsahu například v případě, že by váš obsah ráda publikovala jiným způsobem. Souhlasíte s tím, že vás společnost Canon nebo její jmenovaný zástupce kontaktuje prostřednictvím oficiálních kanálů sociálních médií společnosti Canon.

Rozhodné právo této dohody
Tyto všeobecné podmínky jsou sestaveny v souladu se zákony Anglie a Walesu a jakýkoli spor ohledně těchto podmínek, nebo používání a zobrazení obsahu se bude řídit uvedenými zákony.