ONYX Advantage Specifikace

Zabezpečení

Vychází z vědomí, že budete mít vždy nejaktuálnější technologii od společnosti ONYX


Vždy máte přístup k nejnověji vyvinutým produktům

Duševní pohoda

Vědomí, že máte přístup k novým ovladačům tiskáren, novým vlastnostem nebo funkcím produktů a školením pro práci s produkty, přičemž vše je již zahnuto ve smluvní ceně


Vyhněte se překvapivým nákladům a zabezpečte svoji investici

Value (cenově výhodné balení)

Úžasná hodnota v porovnání s pořizováním každé funkce nebo služby zvlášť


Přístup k aktualizacím, verzím a vydáním softwaru ONYX


Dostupnost nových a stávajících ovladačů tiskáren*


Přístup k videím na vyžádání pokrývajícím školení pro práci s produkty a podporu aplikací pro software ONYX