Take your print service to the next level with Canon’s Managed Print Services

Řízené tiskové služby

Pozdvihněte své tiskové služby na novou úroveň.

Správa složitých tiskových služeb ve více kancelářích a tiskových pracovištích, ve více zemích a pro více značek může zpomalit chod vaší firmy, což je finančně nákladné a časově náročné.

Pokud nemůžete monitorovat zařízení napříč celou tiskovou infrastrukturou, je obtížné kontrolovat tiskové návyky nebo zabránit poškozujícím porušením zabezpečení.

Výhody řešení Řízené tiskové služby od společnosti Canon

Ease the burden on IT staff Ease the burden on IT staff

Snížení zatížení pracovníků IT

Přenechejte řízení tisku externímu dodavateli, a uvolněte tak zaměstnance pro hodnotnější úkoly

Save money by improving monitoring Save money by improving monitoring

Úspora finančních prostředků zdokonalením monitorování

Provedeme analýzu tiskových návyků, abychom nalezli nákladově efektivní řešení

Prevent data breaches Prevent data breaches

Ochrana před narušením dat

Provedeme audit vašich služeb, abychom odhalili oslabení zabezpečení

Reduce your carbon footprint Reduce your carbon footprint

Zmenšení uhlíkové stopy

Optimalizační technologie snižuje plýtvání a spotřebu energie a papíru

Mistrovská třída v oblasti řízení tisku

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Snížili jsme celkové náklady na vlastnictví o 37 %, což nám umožnilo převést ušetřené finanční prostředky na výuku a vzdělávání.

Gary Horne

Viceprezident pro finance a provoz, Colchester Institute

Výzva

Jedna z největších škol pro další odborné vzdělávání ve Velké Británii, Colchester Institute, chtěla snížit své režijní náklady zefektivněním tiskového vybavení na 10 různých pracovištích. Kromě zastarání a neefektivnosti neřízené tiskové služby také neposkytovaly institutu dostatečnou sledovatelnost, která by umožňovala převzít kontrolu nad tiskovými návyky.

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Canon now handles the colleges device, fleet and consumables management

Řešení

Nahradili jsme 450 zařízení 100 multifunkčními zařízeními značky Canon a použili jsme software uniFLOW, který umožňuje tisknout z mobilních zařízení a poskytuje zabezpečené uvolňování tisku. Společnost Canon má nyní na starosti správu jednotlivých zařízení, skupin zařízení a spotřebního materiálu a používá monitorování v reálném čase k zachování plně optimalizovaného stavu infrastruktury.

Výhody

Naše řešení umožnilo institutu ušetřit během prvních 18 měsíců 100 000 £, a to jak snížením nákladů na vlastnictví, tak použitím analytiky tisku, která snížila spotřebu papíru o 25 %. Umožnili jsme institutu nejenom převést část finančních prostředků na stěžejní služby, ale také jsme pomohli zlepšit zkušenosti studentů poskytnutím rychlejšího a snazšího tisku.

Canon reduced the colleges ownership costs and used print analytics to cut paper usage

Zjistěte, jak mohou naše řešení Řízené tiskové služby urychlit chod vaší firmy.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to fungujeKlíčová řešení

Canon manage your print infrastructure and monitor its ongoing performance
Přenechejte stres a rizika související s řízením tisku externímu dodavateli
Budeme spravovat vaši tiskovou infrastrukturu a monitorovat průběžný výkon, abychom zajistili, že bude vždy pracovat tím nejlepším způsobem.
Porozumějte svým tiskovým potřebám
Pomůžeme vám nejenom porozumět vaší firmě provedením hloubkového vyhodnocení, které identifikuje vaše aktuální a budoucí potřeby, ale také prozkoumat nové způsoby, jak lépe pracovat.
Canon understand your printing needs
Canon develop a tailor-made solution
Vývoj řešení přizpůsobeného na míru
Na základě našich zkušeností a odborných znalostí vyvineme kompletní řešení služeb přizpůsobené na míru vaší firmě a navržené tak, aby zlepšilo vaše technologické procesy a procesy pracovních postupů.
Efektivní řízení změn
Na základě vypracování nejlepší cesty pro zlepšení vašich tiskových služeb jsme schopni plynule implementovat a integrovat řešení.
Canon manage change efficiently
Canon continually review and improve the service we provide
Kontrola, vývoj a opakování
Nepřetržitou kontrolou a zdokonalováním poskytovaných služeb ve spolupráci s vámi zajistíme, aby naše řešení trvale poskytovalo očekávané výhody a návratnost investic.
Prozkoumejte, jak vám naše řešení Řízené tiskové služby pomohou pracovat rychleji a inteligentněji.