Usnadnění přístupu a společnost Canon

Závazek společnosti Canon k usnadnění přístupu

Prostředí pro každého

Zlepšení přístupnosti našeho webu

Obraťte se na nás


Prohlášení o usnadnění přístupu pro web společnosti Canon Europe k říjnu 2023


Závazek společnosti Canon k usnadnění přístupu

Společnost Canon Europe se zavazuje, že naše weby, aplikace a digitální služby budou maximálně přístupné. Klademe si za cíl spojit přitažlivé uživatelské prostředí a skvělou přístupnost a inkluzi, aby naše digitální služby mohl používat opravdu každý bez ohledu na své schopnosti či hendikep. Jedná se o součást naší snahy, aby všichni lidé, bez ohledu na jejich kulturu, zvyky, jazyk či rasu, žili a společně pracovali pro společné dobro – toto je naše podniková filozofie kyosei, hluboce zakořeněný princip, od něhož se odvíjí veškeré naše snažení. Neustálý rozvoj webu, vývoj aplikací a tvorbu obsahu řídíme podle pravidel doporučených postupů pro usnadnění přístupu, jako jsou pravidla WCAG 2.1 nebo norma ISO 30071-1.

Vytvořte si prostředí, jaké potřebujete

Tento web byl sice vytvořen tak, aby byl použitelný, „tak jak je“, někteří lidé si ho však mohou přizpůsobit svým individuálním potřebám úpravou v počítači, která jim lépe usnadní přístup – web k nim například může mluvit, lze změnit schéma barev nebo zvětšit velikost písma.

Pokud se domníváte, že by vám tohle pomohlo, doporučujeme navštívit:

Online příručku organizace WAI Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer (Lepší procházení internetu: tipy, jak přizpůsobit počítač), kde si můžete přečíst nebo se podívat na videa o tom, v čem by vám tato přizpůsobení mohla pomoci. Dosáhnete jich tak, že využijete funkcí pro usnadnění přístupu, které buď ve svém počítači, telefonu nebo tabletu již máte, nebo které instalací asistenčních technologií získáte.

Zlepšení přístupnosti našeho webu

Přestože náš web prochází odborným auditem, aby byl přístupný a vhodný i pro lidi s hendikepem, uvědomujeme si, že existují jistá opatření, jimiž lze přístupnost našeho webu zlepšit a máme vytvořený plán, který tato zlepšení zavede. Momentálně pracujeme na nápravě následujících problémů:

  • Kontrolujeme alternativní text webu a napravujeme zjištěné nedostatky.
  • Pracujeme na poskytování zvukového popisu pro další videa.
  • Také přezkoumáváme strukturu některých prvků na našich stránkách, abychom zajistili, že jsou při čtení čtečkami obrazovky intuitivní a logické.
  • Přezkoumáváme barvu některých odkazů na našich stránkách, aby bylo lépe vidět, že text je odkaz.
  • Přezkoumáváme barvy textu a pozadí některých textů a ikon na našich stránkách, aby vše bylo snadno čitelné. Snažíme se zajistit, aby bylo možné všechny texty v prohlížečích zvětšit.
  • Pracujeme na tom, abychom zlepšili přístupnost nabídek a banneru se soubory cookie na našich stránkách.
  • Snažíme se zlepšit fungování některých prvků našich stránek pro uživatele, kteří používají pouze klávesnici.
  • Přezkoumáváme kódování našich stránek, abychom zajistili, že čtečky obrazovky budou správně vyslovovat zobrazená slova.

Pokud jakékoli z těchto omezení způsobuje, že nedokážete na webu získat informace nebo službu, kterou potřebujete, kontaktujte nás na adrese accessibility@canon-europe.com a rádi vám pomůžeme.

Pokud máte s používáním tohoto webu potíže, dejte nám vědět.

Přístupnost našeho webu se snažíme neustále zlepšovat. Pokud se vám bude některá součást webu obtížně používat, informujte nás na adrese accessibility@canon-europe.com. Abychom rychle pochopili, v čem potíže spočívají, pomohlo by nám, kdyby vaše žádost obsahovala informace doporučované v příručce Contacting Organisations about Inaccessible Websites (Jak kontaktovat organizace o špatně dostupných webech).

Veškeré konstruktivní názory na přístupnost nebo použitelnost našeho webu vítáme a pečlivě zvážíme.

Toto prohlášení o usnadnění přístupu bylo naposledy aktualizováno v říjnu 2023 a řídí se doporučeními ohledně tohoto prohlášení, která stanovuje Mezinárodní norma ISO 30071-1.