Usnadnění přístupu a společnost Canon

Závazek společnosti Canon k usnadnění přístupu

Prostředí pro každého

Zlepšení přístupnosti našeho webu

Obraťte se na nás


Prohlášení o usnadnění přístupu pro web společnosti Canon Europe k červenci 2020


Závazek společnosti Canon k usnadnění přístupu

Společnost Canon Europe se zavazuje, že naše weby, aplikace a digitální služby budou maximálně přístupné. Klademe si za cíl spojit přitažlivé uživatelské prostředí a skvělou přístupnost a inkluzi, aby naše digitální služby mohl používat opravdu každý bez ohledu na své schopnosti či hendikep. Jedná se o součást naší snahy, aby všichni lidé, bez ohledu na jejich kulturu, zvyky, jazyk či rasu, žili a společně pracovali pro společné dobro – toto je naše podniková filozofie kyosei, hluboce zakořeněný princip, od něhož se odvíjí veškeré naše snažení. Neustálý rozvoj webu, vývoj aplikací a tvorbu obsahu řídíme podle pravidel doporučených postupů pro usnadnění přístupu, jako jsou pravidla WCAG 2.0 nebo norma ISO 30071-1.

Vytvořte si prostředí, jaké potřebujete

Tento web byl sice vytvořen tak, aby byl použitelný, „tak jak je“, někteří lidé si ho však mohou přizpůsobit svým individuálním potřebám úpravou v počítači, která jim lépe usnadní přístup – web k nim například může mluvit, lze změnit schéma barev nebo zvětšit velikost písma.

Pokud se domníváte, že by vám tohle pomohlo, doporučujeme navštívit:

weby BBC My Web, My Way nebo online příručku organizace WAI Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer (Lepší procházení internetu: tipy, jak přizpůsobit počítač), kde si můžete přečíst nebo se podívat na videa o tom, v čem by vám tato přizpůsobení mohla pomoci. Dosáhnete jich tak, že využijete funkcí pro usnadnění přístupu, které buď ve svém počítači, telefonu nebo tabletu již máte, nebo které instalací asistivních technologií získáte.

Zlepšení přístupnosti našeho webu

Přestože náš web testujeme, aby byl vhodný i pro lidi s hendikepem, uvědomujeme si, že existují jistá opatření, jimiž lze přístupnost našeho webu zlepšit a máme vytvořený plán, který tato zlepšení zavede. Momentálně pracujeme na nápravě následujících problémů:

 • Zvyšujeme počet videí obsahujících popisky, přepis mluvené řeči a audio popis. Pokud máte s používáním našich videí jakékoli potíže, napište nám na adresu: accessibility@canon-europe.com.
 • Kontrolujeme alternativní (popisný) text webu a napravujeme jakékoli zjištěné nedostatky.
 • Snažíme se zlepšit konzistenci navigace na webu a viditelnost zvýrazněného čtverečku, který ukazuje, který prvek stránky jste vybrali.
 • Kontrolujeme přístupnost naší navigace na stránkách a snažíme se zahrnout odkazy umožňující části navigace přeskočit.
 • Snažíme se zlepšovat konzistenci označování našich navigačních prvků a zlepšit informace k některým našim odkazům, aby byly lépe pochopitelné pro uživatele čteček obrazovky.
 • Snažíme se zlepšovat chybové zprávy v polích pro zadávání textu na stránkách podpory a kontaktů. Pokud máte s používáním našich formulářů jakékoli potíže, napište nám na adresu: accessibility@canon-europe.com.
 • Snažíme se zlepšit způsob, jakým lze prostřednictvím klávesnice ovládat fotoaparáty a objektivy.
 • Indikátor nákladů v nástroji pro porovnávání fotoaparátů poskytuje informace formou barev. Snažíme se najít jiné způsoby, jak informovat osoby, které mají s rozlišováním barev potíže. Snažíme se rovněž kontrolovat barvy textu a pozadí na webu, aby byl snadno čitelný, a zajistit, aby veškerý text bylo možno v prohlížečích zvětšit.
 • Někteří uživatelé mohou zjistit, že potřebují pomoc s pochopením některých prvků produktových stránek. Snažíme se zajistit pokyny, díky nimž budou tyto prvky srozumitelnější.
 • Na některých místech nemusí čtečky obrazovky správně vyslovovat slova, která nejsou v hlavním jazyku stránky. Snažíme se tuto situaci zlepšit.
 • Některé funkce tohoto webu využívají k zajištění prostředí s usnadněným přístupem specifikace WAI-ARIA. Specifikace WAI-ARIA podporují prohlížeče ve všech moderních počítačích, tabletech a telefonech, ne však starší zařízení se systémem Android 4.1. Pokud váš telefon nebo tablet používá systém Android 4.1 a máte s používáním webu jakékoli potíže, doporučujeme operační systém zařízení aktualizovat na novější.

Pokud jakékoli z těchto omezení způsobuje, že nedokážete na webu získat informace nebo službu, kterou potřebujete, kontaktujte nás na adrese accessibility@canon-europe.com a rádi vám pomůžeme.

Pokud máte s používáním tohoto webu potíže, dejte nám vědět.

Přístupnost našeho webu se snažíme neustále zlepšovat. Pokud se vám bude některá součást webu obtížně používat, informujte nás na adrese accessibility@canon-europe.com. Abychom rychle pochopili, v čem potíže spočívají, pomohlo by nám, kdyby vaše žádost obsahovala informace doporučované v příručce Contacting Organisations about Inaccessible Websites (Jak kontaktovat organizace o špatně dostupných webech).

Veškeré konstruktivní názory na přístupnost nebo použitelnost našeho webu vítáme a pečlivě zvážíme.

Toto prohlášení o usnadnění přístupu bylo naposledy aktualizováno v červenci 2020 a řídí se doporučeními ohledně tohoto prohlášení, která stanovuje Mezinárodní norma ISO 30071-1.