Trvalá udržitelnost ve společnosti Canon

Vize naší společnosti fungovat podle filozofie kyosei – společně žít a pracovat pro společné blaho – proniká do naší práce ve formě zpracování obrazu pro transformování našeho světa. Přispíváme k cílům udržitelného rozvoje OSN a vytváříme udržitelnější současnost i budoucnost řízením dopadu na životní prostředí a poskytováním jedinečných příležitostí pro vypravěče.
Sustainability

Trvalá udržitelnost ve společnosti Canon

Sustainability

Snížení negativního dopadu na životní prostředí

Minimalizujeme dopad našich činností a zákazníků na životní prostředí tím, že udržujeme materiály déle v provozu. Zároveň transformujeme způsob, jakým materiály používáme v našich produktech, spotřebním materiálu, obalech a činnostech, čímž redukujeme množství odpadu.

Podporujeme mladou generaci

Podporujeme příští generaci pomocí programů pro vyprávění příběhů. V rámci projektu jsme spolupracovali s více než 50 charitativními partnery, abychom ve spolupráci s OSN podpořili přes 4 500 účastníků našeho programu pro mládež.

Empowering young People
Responsible business

Zodpovědná společnost

Jsme zodpovědnou společností se zavedenými opatřeními na ochranu životního prostředí, pracovních a lidských práv a etiky a udržitelného nákupu v souladu s naší sociální odpovědností.

Poslední novinky

 • E-mobilita – jaký efekt bude mít hybridní budoucnost na způsob, jakým cestujeme?

  v posledních letech vidíme výrazný nárůst výroby elektrických a hybridních vozidel a rok 2020 značil začátek rozhodující dekády pro klima

 • Zapojení mladých aktivistů do soutěže Global Good Awards 2021

  Ocenění Young Champion of the Year společnosti Canon oslavuje mladé lidi, kteří bojují za sociální a environmentální změny.

 • 4 způsoby, jak vytvořit „více než ekologický“ příběh o udržitelnosti

  Být odpovědným občanem společenství znamená mnohem více než zaujmout pozitivní postoj k životnímu prostředí.

 • Řešení globálních problémů prostřednictvím péče o příští generaci zastánců změn

  Program pro mládež společnosti Canon se nedávno spojil s globálním festivalem akcí SDG pořádaném OSN, aby podnikl kroky k zodpovězení otázky: „co mohu udělat, abych něco změnil(a)?“ Další informace o akci naleznete zde.

 • Prozkoumat podrobněji

  Seznamte se s některými z našich klíčových činností v oblasti udržitelnosti

 • Environmentally friendly products

  Tisk

  Seznamte se s ekologickými výhodami naší inkoustové technologie.

 • sustainability

  Dubai Expo

  Společnost Canon je oficiálním partnerem výstavy Dubai Expo 2021

 • Miraisha

  Miraisha

  Vzděláváme budoucí profesionály po celé Africe.

 • Zapojte se do konverzace na sociálních sítích

  KONTAKTUJTE NÁS

  Kontaktujte nás

  Podělte se s naším týmem pro udržitelnost o své nápady a otázky