Kde nalézt sériové číslo?

USP

Níže vyberte svůj typ produktu

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

 • Sériové číslo vašeho zařízení imageRUNNER se skládá z 8 alfanumerických znaků.

  Sériové číslo zjistíte pomocí tlačítka [123] nebo je naleznete vytištěné na štítku na zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

  Použití tlačítka [123]:

  Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

  1. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko [123] zvýrazněné na obrázku níže.

  2. V závislosti na typu zařízení bude sériové číslo zobrazeno na první obrazovce

   nebo poté, co vyberete možnost [Check Device Configuration/Zkontrolovat konfiguraci zařízení] a klepnete na možnost [OK].


  Umístění na zařízení:

  1. Sériové číslo je vytištěno na štítku na zadní straně zařízení v blízkosti napájecího kabelu.
  2. Na určitých zařízeních je lze také najít na štítku pod sklem skeneru (je třeba zvednout víko skeneru).

 • Složení sériového čísla zařízení i-SENSYS se liší v závislosti na typu modelu. Vysvětlení naleznete níže:

  • Pokud váš produkt disponuje pouze funkcí tisku, sériové číslo se bude skládat z 10 znaků a bude obsahovat 4 písmena a 6 číslic, např. XXXX-000000.
  • Pokud váš produkt disponuje funkcí tisku a kopírování, skenování nebo faxování, sériové číslo se bude skládat z 8 znaků a bude obsahovat 3 písmena a 5 číslic, např. XXX-00000.

  Sériové číslo je vždy vytištěno na nálepce, kterou naleznete na zadní straně zařízení nebo, v případě některých modelů, uvnitř zařízení.

  Příklady možných umístění sériového čísla jsou znázorněny na obrázcích níže: • imagePROGRAF

  Struktura sériového čísla zařízení imagePROGRAF se liší podle typu produktové řady. Níže vyberte produktovou řadu a zjistěte informace o struktuře a umístění sériového čísla produktu.

   

  Řada imagePROGRAF iPF

  Sériové číslo vaší tiskárny imagePROGRAF iPF se skládá z 8 alfanumerických znaků.

  Naleznete je v nabídce nebo vytištěné na nálepce na zadní straně zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

  Použití nabídky:

  Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

  1. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].
  2. Na obrazovce „Výběr karty“ (Tab Selection) ovládacího panelu (Control Panel) stiskněte šipku vlevo nebo vpravo a zvolte kartu [Settings/Adj./Nastavení/Úpr.].

  3. Poté zvolte možnost [Printer Info/Informace o tiskárně] a stiskněte [OK].

  4. Zvolte možnost [System Info/Systémové informace] a stiskněte [OK].

  5. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže.


  Umístění na zařízení:

  Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení.


   


  Řada imagePROGRAF PRO

  Sériové číslo vaší tiskárny imagePROGRAF PRO se skládá z 9 alfanumerických znaků.

  Naleznete je v nabídce nebo vytištěné na nálepce na zadní straně zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

  Použití nabídky:

  Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

  1. Přejeďte prstem po ovládacím panelu.

  2. Vyberte položku [Printer Information/Informace o tiskárně].

  3. Vyberte položku [System information/Systémové informace]

  4. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže.


  Umístění na zařízení:

  Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení.


   

  Řada imagePROGRAF TX

  Sériové číslo vaší tiskárny imagePROGRAF TX se skládá z 9 alfanumerických znaků.

  Naleznete je v nabídce nebo vytištěné na nálepce na zadní straně zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

  Použití nabídky:

  Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

  1. Přejeďte prstem po ovládacím panelu.

  2. Vyberte položku [Printer Information/Informace o tiskárně].

  3. Vyberte položku [System information/Systémové informace]

  4. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže.


  Umístění na zařízení:

  Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení.


   

  Řada imagePROGRAF TM

  Sériové číslo tiskárny imagePROGRAF TM se skládá z 9 alfanumerických znaků.

  Na tiskárně jsou dvě místa, kde lze nalézt sériové číslo, a to buď v nabídce ovládacího panelu tiskárny, nebo na štítku umístěném na zadní straně tiskárny. Pokyny pro přístup k ovládacímu panelu tiskárny a načtení štítku na zadní straně tiskárny jsou uvedeny níže.

  Přístup do ovládacího panelu tiskárny

  1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu ozubeného kolečka (Nastavení).

  2. Klepněte na položku [Printer information/Informace o tiskárně].

  3. Klepněte na položku [System information/Systémové informace].

  4. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže.


  Odečet sériového čísla ze štítku na zadní straně tiskárny

  Umístění na zařízení:

  Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení.

  Karta Image (Obrázek)

 • Sériové číslo vaší tiskárny imagePRESS se skládá z 8 alfanumerických znaků.

  Sériové číslo zjistíte pomocí tlačítka [123] nebo je naleznete vytištěné na štítku na zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

  Použití tlačítka [123]:

  Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

  1. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko [123] zvýrazněné na obrázku níže.

  2. V závislosti na typu zařízení bude sériové číslo zobrazeno na první obrazovce

   nebo se zobrazí poté, co zvolíte možnost [Check Device Configuration/Zkontrolovat konfiguraci zařízení] a klepnete na tlačítko [OK].

  3. Umístění na zařízení:

   Sériové číslo je vytištěno na štítku na zadní straně zařízení v blízkosti napájecího kabelu.

 • Sériové číslo vašeho skeneru imageFORMULA obsahuje 8 znaků a skládá se ze 2 písmen a 6 číslic, např. XX000000. Tento text je vytištěn na nálepce, která se nachází na zadní nebo spodní straně skeneru.

  Příklady možných umístění sériového čísla jsou znázorněny na obrázcích níže:

 • Sériové číslo je umístěno na spodní části produktu v poli označeném jako „serial number“ (sériové číslo). Jak je znázorněno na obrázku níže, sériové číslo se nachází v místě, které je označeno červeným pruhem:


 • Sériové číslo se nachází na vertikální kovové destičce na rámu zařízení uvnitř jedné z přihrádek zásobníku na papír. Tvoří ho posledních 7 číslic.

  Pro referenci si prohlédněte obrázek níže.

Mohlo by se vám hodit...

Průzkum