iStock_80038439_XXXLARGE

Zabezpečení Canon

Na této stránce naleznete důležité informace ohledně zabezpečení Canon


Zabezpečení produktů připojených k síti

Mnoho produktů a jejich různorodých funkcí můžete používat vzdáleně přes internet nebo bezdrátovou síť LAN. Připojení produktů k síti ale představuje možnost vzniku problémů se zabezpečením, jako je neoprávněný přístup a použití zlomyslnými třetími stranami.

Za tímto účelem je nezbytné využít vhodná nastavení a používat produkty v zabezpečeném prostředí, aby se tak minimalizovalo riziko problémů se zabezpečením. Níže uvádíme celou řadu bezpečnostních opatření, která zajistí, že zákazníci budou moci i nadále používat produkty společnosti Canon bezpečněji.

Bezpečnostní opatření při použití produktů Canon

První použití produktu

1. Nastavte ID správce a heslo. Pokud je to možné, nastavte ID a hesla pro správce a běžné uživatele.
2. Změňte výchozí heslo zařízení na nové.
3. Zajistěte, aby hesla a další podobná nastavení různých funkcí byla dostatečně těžko odhadnutelná.
4. Pokud má produkt funkce ověření, použijte je ke správě toho, kdo může produkt používat.
5. Nastavte na produktech privátní IP adresu a vytvořte síťové prostředí s firewallem nebo routerem Wi-Fi, které omezí přístup k síti.
6. Produkty připojujte pouze k důvěryhodným sítím.
7. Pokud má produkt síťové filtry, použijte je k omezení počtu adres, které mohou se zařízením komunikovat.
8. Použijte všechny šifrovací funkce, které má produkt k dispozici.
9. Kdykoli je to možné, deaktivujte funkce a porty, které nepoužíváte.
10. Nastavte bezpečnostní funkce produktu na nejvyšší možné hodnoty.
11. Buďte si vědomi potřeb fyzického zabezpečení, včetně těch, které se týkají umístění produktu atd.
 

Používání produktu

1. Při použití funkcí, které komunikují přes síť, se před připojením ujistěte, že používáte důvěryhodný přístupový bod.
2. Pravidelně navštěvujte stránku zabezpečení společnosti Canon, abyste měli jistotu, že máte aktuální informace týkající se zabezpečení.
3. Používejte nejnovější firmware.
4. Jestliže produkt ukládá různé protokoly, pravidelně je kontrolujte.
5. Jestliže nebudete produkt delší dobu používat, vypněte ho.
 

Likvidace produktu

Při likvidaci produktu vymažte ze zařízení veškerá data a nastavené hodnoty.

Mohlo by se vám hodit...