Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

imageRUNNER

Sériové číslo vašeho zařízení imageRUNNER se skládá z 8 alfanumerických znaků.

Sériové číslo zjistíte pomocí tlačítka [123] nebo je naleznete vytištěné na štítku na zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

• Použití tlačítka [123]:

Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

1. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko [123] zvýrazněné na obrázku níže.

image001

2. V závislosti na typu zařízení bude sériové číslo zobrazeno na první obrazovce

image014

nebo poté, co vyberete možnost [Check Device Configuration/Zkontrolovat konfiguraci zařízení] a klepnete na možnost [OK].

image003

• Umístění na zařízení:

1. Sériové číslo naleznete vytištěné na štítku na zadní straně zařízení v blízkosti napájecího kabelu.

2. Na určitých zařízeních je lze také najít na štítku pod sklem skeneru (je třeba zvednout víko skeneru).

image005

Feedback

Prosím pomozte nám zlepšit naše servisní služby, tím že vyplníte krátký dotazník, na základě vašich zkušeností se stránkou podpory Canon.

Datum vydání Ne, děkuji