Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

imageRUNNER

Sériové číslo vašeho zařízení imageRUNNER se skládá z 8 alfanumerických znaků.

Sériové číslo zjistíte pomocí tlačítka [123] nebo je naleznete vytištěné na štítku na zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

  • Použití tlačítka [123]:

Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

  1. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko [123] zvýrazněné na obrázku níže.

  2. V závislosti na typu zařízení bude sériové číslo zobrazeno na první obrazovce


nebo poté, co vyberete možnost [Check Device Configuration/Zkontrolovat konfiguraci zařízení] a klepnete na možnost [OK].


  • Location on the machine (Umístění na zařízení):
  1. Sériové číslo je vytištěno na štítku na zadní straně zařízení v blízkosti napájecího kabelu.
  2. Na určitých zařízeních je lze také najít na štítku pod sklem skeneru (je třeba zvednout víko skeneru).

Mohlo by se vám hodit...

Feedback