Canon iW Management Console

Usnadněte si správu zatížení skupiny zařízení a maximalizujte produktivitu kanceláře

Canon iW Management Console

Výzvy správy zařízení skupiny
Správa velké skupiny zařízení může rychle začít představovat významné problémy pro vaše oddělení správy zařízení nebo IT. Opomenutí řešení problémů, jako jsou docházející toner nebo spotřebovaný papír, nebo zanedbání jejich předcházení by mohlo vést ke ztrátě produktivity v celé kanceláři. Navíc ruční aktualizace nastavení zařízení, aplikací, firmwaru nebo adresářů v celé velké skupině zařízení může představovat práci na několik dní.

Efektivní centralizované řízení
iW Management Console společnosti Canon je vysoce přizpůsobitelný a komplexní nástroj využívající prohlížeč, který poskytuje oddělením IT a oddělením správy zařízení s centrálním bodem řízení prostředek pro efektivní správu a sledování skupiny multifunkčních zařízení a tiskáren Canon. Integrace se službou Active Directory, správou práv správců a zabezpečením SSL zajišťuje bezpečnou a centralizovanou správu vašeho vybavení.

Silné schopnosti
Nástroj iW Management Console snižuje zatížení správců IT a oddělení správy zařízení. Jeho schopnosti zahrnují sledování spotřebního materiálu, distribuci nastavení zařízení a dalších prostředků, sjednocení odečítání hodnot počitadel zařízení a aktualizaci ovladačů tiskáren. Nástroj iW MC také umožňuje poskytovateli služeb nabídnout rozšířené služby pro další snížení zatížení, jako jsou shromažďování odečtených hodnot počitadel, upgrade zařízení a objednávání toneru.

Soubory ke stažení

Zjednodušte úlohy

Snižte pracovní zatížení správců prostřednictvím správy automatizovaných úloh
Úlohy, jako jsou aktualizace stávajících zařízení, získávání hodnot počitadel nebo zjišťování nových zařízení, mohou správci nastavit a naplánovat tak, aby se prováděly přes noc nebo o víkendech, a nedocházelo tak k narušení běžného provozu.

Logické seskupování zařízení a úloh
Seskupování zařízení umožňuje vytvářet logické skupiny zařízení a pro zajištění snadné správy lze spouštět a plánovat úlohy tak, aby byly prováděny těmito skupinami. Úlohy lze také seskupovat a plánovat za sebou, aby byly sady úloh prováděny najednou celou skupinou zařízení.

Sledování zařízení

Zvyšte produktivitu sledováním spotřebního materiálu a zařízení
Okamžité oznámení e-mailem týkající se chyb zařízení a také úrovní nebo množství spotřebního materiálu vám umožňuje aktivněji a efektivněji spravovat veškerá zařízení, a omezit tak jejich prostoje. Upozornění a oznámení zasílaná e-mailem mohou být filtrována nebo sdílena s dalšími správci, aby bylo zajištěno, že se správná informace dostane vždy ke správné osobě. Takže pokud dochází toner, bude o tom okamžitě informována osoba odpovědná za doplňování spotřebního materiálu.

Okamžitý přehled o veškerých zařízeních
Zobrazení seznamu stavů zařízení s možností seskupování poskytuje okamžitý přehled stavů veškerých zařízení. Navíc vám funkce mapování zařízení umožňuje zvýraznit polohu zařízení na mapě, což je užitečné zejména pro větší organizace se zařízeními umístěnými ve více podlažích nebo budovách.

Zdokonalte řízení nákladů shromažďováním a slučováním odečtených hodnot počitadel
Pomocí zpráv obsahujících sloučené odečtené hodnoty počitadel lze snadno posoudit využití zařízení v rámci celé společnosti, což pomůže udržet náklady pod kontrolou a umožní přesunout prostředky, kde je to nezbytné. Modul plug-in Meter Capture umožňuje místní získávání hodnot počitadel ze zařízení Canon a . Může být rovněž možné shromažďovat hodnoty počitadel ze zařízení od dalších dodavatelů, která vyhovují standardní bázi MIB tiskáren.

Snadná správa konfigurací pro oddělení IT

Úspora času díky dávkové konfiguraci
Moduly plug-in Device Configuration Management a Setting Profile Management umožňují správcům IT zálohovat, obnovovat nebo distribuovat podrobná nastavení zařízení. Správci IT si mohou vybrat konkrétní nastavení pro zařízení a poté je pomocí distribuce těchto podrobných nastavení zařízení najednou replikovat pro celou skupinu zařízení.

Správa prostředků a adresářů
Modul plug-in Address Book Management nabízí centralizovanou správu adresářů zařízení a tlačítek pro operace aktivované jedním dotykem. Správci IT mohou načíst adresář z jednoho zařízení a doručit jej do více zařízení. Je také podporováno vytváření a provádění úprav adresářů určených k rozmístění. Modul plug-in Resource Management umožňuje distribuovat písma PCL/PS, profily barev a makra do zařízení a je ideální pro společnosti, které mají vlastní písmo nebo logo.

Správa pověření
Modul plug-in Credential Management umožňuje správcům IT provádět automatickou správu hesel a certifikátů na několika zařízeních současně.

Správa ovladačů tiskáren
Modul plug-in Printer Driver Management umožňuje správci IT centrálně instalovat nebo odinstalovat a aktualizovat ovladače tiskáren v pracovních stanicích uživatelů.

Efektivita služeb

Správa systému a aplikací
Modul plug-in Device Application Management umožňuje dávkově distribuovat aplikace MEAP zařízení a doplňky iR do více zařízení současně, a poskytuje tak snadný a rychlý upgrade nebo implementaci pro celou rozsáhlou skupinu zařízení.

Rychlá aktualizace firmwaru zařízení
Modul plug-in Device Firmware Update* umožňuje poskytovatelům služeb naplánovat nebo provést aktualizace firmwaru zařízení u více zařízení současně, což je ideální pro upgrady a rychlé opravy. Toto řešení představuje místní alternativu k systému pro doručení obsahu Content Delivery System společnosti Canon využívajícímu Internet, protože nevyžaduje připojení k Internetu.

Rychlejší opravy a užitečné vzdálené služby
Modul plug-in RDS* se integruje se vzdáleným diagnostickým systémem eMaintenance Remote Diagnostics System společnosti Canon, aby umožnil použití rozšířených služeb od poskytovatele služeb.
    1) Nikdy nedojde toner – spotřební materiál lze sledovat a doplňování lze provádět aktivněji.
    2) Automatizované odečítání hodnot počitadel poskytuje přesná vyúčtování a nevyžaduje již ruční odevzdávání.
    3) Dálková diagnostika maximalizuje šanci na okamžité nebo dálkové provedení opravy.
* Dostupný pouze pro poskytovatele služeb.