Diverzita, rovnost a inkluze

Společnost Canon se snaží vytvořit různorodou kulturu a současně rozvíjet inkluzní pracoviště a pracovat na vybudování spravedlivější společnosti pro všechny. S více než 22 000 zaměstnanci a 102 národnostmi po celé Evropě, na Středním východě a v Africe a 180 000 zaměstnanci po celém světě se setkáte s lidmi ze všech oblastí života.
Group of people standing in front of a park bridge
Věříme ve filozofii Kyosei, tj. žít a pracovat společně pro obecné blaho. Tato touha podílet se na rozvoji lepší společnosti je opěrným bodem pro naši touhu po inkluznějším a rovnějším světě.

Naším cílem je vytvořit rozmanité, inkluzní a spravedlivé pracoviště, které je odrazem různorodých komunit, v nichž působíme, a zákazníků, které obsluhujeme napříč regionem EMEA. Chceme toho dosáhnout vytvořením pracovního prostředí, ve kterém jsou lidé oceňováni, respektováni, mají pocit sounáležitosti a mohou vzkvétat na osobní i profesní úrovni.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Realizace vize pro začlenění lidí

„Diverzita, rovnost a inkluze jsou základem toho, jak kolegové odrážejí a ztělesňují naši firemní filozofii „Kyosei“. Tím také vyjadřujeme svůj závazek budovat rozmanitou organizaci, ve které mohou být lidé sami sebou a mají možnost uspět ve své roli a rozvíjet svou kariéru.“
Group of people standing on a softball pitch

Vytvoření různorodé kultury

Společně s naším vedením a zaměstnanci prosazujeme a dáváme za vzor inkluzní přístup. Naším cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se každý cítí respektován, oceňován a může se mu dařit po osobní i profesní stránce.

Canon Camera

Rozvoj pracoviště podporujícího inkluzi

Zavázali jsme se poskytovat a vytvářet našim zaměstnancům inkluzní a spravedlivé prostředí ve všech fázích životního cyklu zaměstnanců.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Budování spravedlivější společnosti pro všechny

Prostřednictvím naší firemní filozofie Kyosei se zaměřujeme na to, abychom byli odpovědným obchodním partnerem a přispívali tak k lepší společnosti pro všechny. Naším cílem je vytvořit svět, který bude otevřenější a spravedlivější.

Canon Camera

Prozkoumat podrobněji

Diverzita, rovnost a inkluze jsou klíčovými pilíři našeho programu udržitelnosti a jsou základem našich firemních hodnot. Naším cílem je poskytovat příležitosti pro růst, vzdělávání a rozvoj. Ty podpoří naši práci a umožní vytváření špičkových technologických inovací, zlepšujících podnikání i životy lidí.