MABI_Maintenance

Servis a opravy produktu

V této části najdete vše, co potřebujete vědět o odesílání produktu na opravu nebo o poskytnutí služeb. Patří sem vyhledání servisního střediska, kroky pro sjednání opravy nebo služeb a výběr nejčastějších dotazů, které vám poskytnou odpovědi na vaše otázky.

Proces poskytování služeb a oprav

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích mohou existovat drobné místní rozdíly, zkontrolujte stránky podpory pro zemi svého bydliště s využitím našeho nástroje pro výběr země.

 • V první řadě doporučujeme projít si naši podporu produktů, která obsahuje informace, jež vám mohou pomoci vyřešit vzniklý problém. Po výběru daného produktu budete mít přístup k častým dotazům a také k návodům k obsluze, ovladačům, softwaru a firmwaru, které jsou dostupné ke stažení.

  Můžete si rovněž sjednat opravu svého produktu pomocí našeho online portálu pro služby a opravy Canon Online Service & Repair, který vás provede procesem vznesení požadavku a na kterém vám budou nabídnuty rady pro řešení problémů (pokud je to možné).

  Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích mohou existovat drobné místní rozdíly, zkontrolujte stránky podpory pro zemi svého bydliště s využitím našeho nástroje pro výběr země.

 • Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích mohou existovat drobné místní rozdíly, zkontrolujte stránky podpory pro zemi svého bydliště s využitím našeho nástroje pro výběr země.

  1 – Požádejte o provedení služby nebo opravy.

  Pokud jste firma:
  • Abyste mohli společnosti Canon odeslat žádost na provedení servisu nebo opravy, musíte mít aktivní podnikatelský účet.
  • Můžete si registrovat podnikatelský účet nebo se přihlásit v případě, že již podnikatelský účet máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému podnikatelskému účtu, budete moci zadávat žádosti na provedení servisu nebo opravy.

  Pokud jste spotřebitel:

  • Můžete si registrovat účet Canon nebo se přihlásit v případě, že již účet Canon máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému účtu Canon, budete moci zadávat žádosti na provedení servisu nebo opravy.
  • Svůj požadavek můžete také zahájit tím, že přejdete do části sjednat službu nebo sjednat opravu.

  Portál vás provede příslušnými kroky, abyste poskytli všechny náležité informace (tj. typ požadavku, informace o závadě, doklad o zakoupení atd.) a mohli ke svému požadavku přidat další produkty (pokud je to relevantní).

  Bude vám sděleno příslušné servisní místo pro váš produkt – buď profesionální servisní středisko Canon, nebo autorizovaný servisní partner společnosti Canon. Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneři společnosti Canon jsou nezávislé organizace, které se řídí vlastními podmínkami a ustanoveními. Z tohoto důvodu se na ně můžete obrátit s žádostí o další informace, než jim zašlete jakýkoli produkt k provedení služby nebo opravy.

  V závislosti na produktu vás můžeme nasměrovat na náš tým podpory, aby vám poskytl další pomoc.


  2 – Po odeslání požadavku na službu nebo opravu vytiskněte „souhrn objednávky“, který přiložíte k zasílanému produktu.

  Po odeslání požadavku můžete vytisknout „souhrn objednávky“. Jeho kopie vám bude také zaslána e-mailem (pro případ, že jej budete potřebovat vytisknout později). „Souhrn objednávky“ bude zahrnovat všechny podrobnosti vašeho požadavku a měli byste jej přiložit k produktu odesílanému do servisního místa (profesionální servisní středisko Canon nebo autorizovaný servisní partner společnosti Canon). „Souhrn objednávky“ umožní servisnímu místu ověřit přijetí vašeho produktu (produktů) a poskytne mu všechny informace potřebné ke zpracování vašeho požadavku.


  3 – Zajistěte, aby byl produkt řádně zabalen pro přepravu.

  Zasláním produktu do profesionálního servisního střediska Canon nebo autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon neuzavíráte smlouvu se společností Canon, takže společnost Canon nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození, ke kterému dojde během přepravy.

  Doporučujeme, aby byl váš produkt řádně a bezpečně zabalen. Prostudujte si časté dotazy ke službám a opravám a pokyny pro přepravu uvedené v návodu k obsluze. Nedodržení těchto pokynů může vést k dalšímu poškození během přepravy. V závislosti na hodnotě produktu můžete rovněž zvážit pojištění dané zásilky. Máte také možnost předat produkt (produkty) do profesionálního servisního střediska Canon nebo autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon osobně.


  4 – Co bude následovat po odeslání produktu k provedení služby nebo opravy?

  Pokud byl produkt odeslán do profesionálního servisního střediska Canon:

  Po obdržení bude váš produkt (produkty) zaregistrován do našeho systému a bude vám zaslána zpráva potvrzující přijetí.

  Jakmile bude vaše objednávka zpracována a váš produkt (produkty) bude posouzen, buď okamžitě přistoupíme k vyřízení vašeho požadavku (v souladu s našimi podmínkami pro služby a opravy), nebo vás případně kontaktujeme a požádáme o souhlas s pokračováním (v případě časových a cenových nabídek).

  K přijetí objednávky a uzavření smlouvy o zakoupení služby nebo provedení opravy dojde v okamžiku, kdy zahájíme požadovanou službu nebo opravu, pokud jsme vám neoznámili, že vaši objednávku nepřijímáme. Smluvní podmínky si uložíme a jejich kopii vám zašleme v potvrzení objednávky.

  Následujícím způsobem budete moci zkontrolovat stav své žádosti a v případě potřeby komunikovat s profesionálním servisním střediskem Canon:

  Pokud byl produkt odeslán autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon:

  Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneři společnosti Canon jsou nezávislé organizace, které se řídí vlastními podmínkami a ustanoveními a používají vlastní postupy. Z tohoto důvodu se na ně můžete obrátit s žádostí o další informace, než jim zašlete jakýkoli produkt k provedení služby nebo opravy.

  Poznámka: Výše uvedené informace slouží pouze jako doporučení pro zákazníky a nepředstavují dohodu jakéhokoli druhu mezi společností Canon a zákazníkem. Konkrétní podmínky a ustanovení profesionálního servisního střediska Canon nebo autorizovaného servisního partnera společnosti Canon mají přednost před všemi informacemi uvedenými na této stránce.

Časté dotazy ke službám a opravám

 • V případě, že máte zájem o služby pro svůj produkt značky Canon, profesionální servisní střediska Canon vám mohou nabídnout řadu variant služeb za pevnou cenu v závislosti na vašem produktu (produktech):

  Pokud jste firma:

  • Abyste mohli společnosti Canon odeslat žádost na provedení servisu, musíte mít aktivní podnikatelský účet.
  • Můžete si registrovat podnikatelský účet nebo se přihlásit v případě, že již podnikatelský účet máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému podnikatelskému účtu, přejděte do části „Podpora“, kde budete provedeni procesem žádosti na provedení servisu.

  Pokud jste spotřebitel:

  • Můžete si registrovat účet Canon nebo se přihlásit v případě, že již účet Canon máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému účtu Canon, budete moci zadávat žádosti na provedení servisu nebo opravy.
  • Svůj požadavek můžete také zahájit tím, že přejdete do části sjednat službu nebo sjednat opravu.

  Místní autorizovaní servisní partneři společnosti Canon mohou nabízet podobné nebo rovnocenné služby.

 • Pro případ, že se u vašeho produktu značky Canon vyskytne závada, poskytujeme síť servisních míst (zahrnující profesionální servisní střediska Canon a autorizované servisní partnery společnosti Canon), která vám ochotně opraví váš produkt podle původních specifikací společnosti Canon.

  Pokud jste firma:

  • Abyste mohli společnosti Canon odeslat žádost na provedení servisu, musíte mít aktivní podnikatelský účet.
  • Můžete si registrovat podnikatelský účet nebo se přihlásit v případě, že již podnikatelský účet máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému podnikatelskému účtu, přejděte do části „Podpora“, kde budete provedeni procesem žádosti na provedení servisu.

  Pokud jste spotřebitel:

  • Můžete si registrovat účet Canon nebo se přihlásit v případě, že již účet Canon máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému účtu Canon, budete moci zadávat žádosti na provedení servisu nebo opravy.
  • Svůj požadavek můžete také zahájit tím, že přejdete do části sjednat službu nebo sjednat opravu.

  Všechna servisní místa v naší síti mohou přijímat produkty k provedení oprav poštou, kurýrní službou nebo osobně.

  Pokud se na váš produkt vztahuje komerční záruka nabízená společností Canon, budou veškeré opravy provedeny bezplatně (v souladu s platnými podmínkami a ustanoveními, které naleznete na našem záručním portálu). Pokud se na váš produkt komerční záruka nabízená společností Canon nevztahuje, budou veškeré provedené opravy zpoplatněny.

  Jako spotřebitel máte navíc zákonná práva týkající se prodeje zboží, takže se můžete obrátit na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, a můžete s ním projednat případné možnosti podpory, které vám může poskytnout.

 • V případě, že vypršela doba platnosti komerční záruky nabízené společností Canon nebo že se tato záruka nevztahuje na povahu závady, mohou vám profesionální servisní střediska Canon nabídnout řadu zpoplatněných možností opravy v závislosti na vašem produktu (produktech):

  • Oprava za pevnou cenu: Před odesláním produktu (produktů) do profesionálního servisního střediska Canon vám bude sdělena pevná cena. Tato pevná cena je nabízena pro závady způsobené běžným opotřebením a zahrnuje náklady na všechny potřebné náhradní díly, práci a dopravu zpět. Pokud bude zjištěno, že závada byla způsobena jinými okolnostmi (např. nárazem nebo poškozením kapalinou), budeme vás kontaktovat a nabídneme vám časovou a cenovou kalkulaci.
  • Limit pro opravu: Před odesláním produktu (produktů) do profesionálního servisního střediska Canon můžete stanovit limit pro opravu (tj. maximální cenu za opravu), avšak v takovém případě platí minimální hodnota. Limit pro opravu slouží jako vaše oprávnění k provedení opravy, takže vám nebude poskytnuta žádná cenová nabídka. Pokud lze opravu provést za nižší cenu, než je stanovený limit pro opravu, bude vám účtována tato nižší částka. Poskytnutí limitu pro opravu může urychlit vyřízení opravy a oprava také nebude podléhat poplatku za odmítnutí (platí, pokud požadujete časovou a cenovou nabídku).
  • Časová a cenová nabídka: Můžete požádat o časovou a cenovou kalkulaci, která bude provedena po převzetí profesionálním servisním střediskem Canon na základě technické diagnostiky. V takovém případě vám poskytneme cenovou nabídku s podrobnými údaji o předpokládaných nákladech na opravu vašeho produktu (produktů), kterou budete mít možnost před zahájením opravy přijmout nebo odmítnout. Pokud naši cenovou nabídku odmítnete, může vám být účtován poplatek za odmítnutí, který pokryje náklady na provedenou kontrolu.

  Všechny naše možnosti zpoplatněných oprav podléhají našim podmínkám pro služby a opravy.

  Pokud je vaším příslušným servisním místem autorizovaný servisní partner společnosti Canon, bude vám také moci nabídnout zpoplatněnou opravu. Přesné možnosti, které máte k dispozici, se však mohou lišit a budou podléhat smluvním podmínkám a ustanovením autorizovaných servisních partnerů společnosti Canon.

 • Ujistěte se, že je produkt bezpečně zabalen. Pokyny k přepravě naleznete v návodu k obsluze.

  Pokud produkt správně nepřipravíte (a nezabalíte) k přepravě, může dojít k dalšímu poškození během přepravy a k zneplatnění obchodní záruky společnosti Canon.

  Před odesláním tiskárenských produktů doporučujeme provést následující kroky:

  • Z tiskárny NEVYJÍMEJTE tiskové hlavy, inkoust (inkousty) ani toner (tonery). Mohlo by dojít k poškození tiskárny a zrušení platnosti jakékoli obchodní záruky společnosti Canon.
  • Pokud jsou v tiskárně stále nainstalovány tiskové hlavy, inkousty nebo tonery, vypněte napájení stisknutím tlačítka ON (zapnuto) a odpojte napájecí kabel.
  • Odpojte všechny kabely. S tiskárnou nevracejte žádné kabely, pokud k tomu nebudete vyzváni.
   • U modelů MEGATANK (řady G, GM a GX) vyhledejte v online příručce pro vaši tiskárnu (k dispozici zde) část „Oprava tiskárny“. Tam najdete další kroky pro přepravu, které je nutné provést, aby byly aktivovány funkce přepravy (například páky ventilů inkoustu, zarážky vozíku atd.).
  • Vyjměte veškerý papír z tiskárny.
  • Zasuňte nebo zavřete výstup papíru, zásobník, kryty zadního podavače, kryty dokumentů nebo zásobníky pro podávání dokumentů.
  • Pomocí vhodné lepicí pásky zajistěte všechny kryty tiskárny a poté ji vložte do plastového sáčku.
   • Doporučujeme použít krycí pásku nebo podobný materiál. Nepoužívejte pásku, která zanechává zbytky (například hnědou balicí pásku, samolepicí pásku nebo lepicí pásku).
  • Tiskárnu zabalte do originální krabice a obalu, pokud je ještě máte. Volný prostor kolem tiskárny vycpěte, aby se tiskárna v krabici nepohybovala.
  • Pokud již nemáte původní krabici a obal k dispozici, umístěte tiskárnu do krabice s dvojitými (silnými) stěnami a volný prostor kolem tiskárny řádně vycpěte bublinkovou fólií, aby se v krabici nepohybovala.
  • Do krabice s produktem vložte „souhrn objednávky“.
  • Zajistěte krabici silnou lepicí páskou. Horní a spodní část obalu je možné přelepit lepicí páskou, aby byly ještě pevnější.
  • Po zabalení krabici s tiskárnou NEPŘEKLÁPĚJTE ani ji neotáčejte na bok nebo vzhůru nohama. Mohlo by dojít k úniku inkoustu během přepravy a k dalšímu poškození tiskárny.
  • Abychom kurýrovi pomohli se správnou manipulací s tiskárnou během přepravy, doporučujeme také označit krabici následujícím způsobem:
   • Na horní stranu krabice napište nápis „TOUTO STRANOU NAHORU“.
   • Krabici označte také nápisem „KŘEHKÉ“ nebo „ZACHÁZEJTE OPATRNĚ“.

  Podrobnější pokyny pro přípravu inkoustové tiskárny k přepravě naleznete v online příručce tiskárny (k dispozici zde) v části „Oprava tiskárny“ nebo „Přeprava tiskárny“.

  Pro fotoaparáty, videokamery a související produkty doporučujeme provést následující kroky:

  • Před zabalením si uložte veškerá nastavení (pokud je to možné), protože při opravě produktu může být nutné obnovit výchozí tovární nastavení.
  • Vyjměte nebo odpojte příslušenství, jako jsou baterie, paměťové karty, nabíječky baterií a kabely (pokud nesouvisí se závadou produktu).
  • Zkontrolujte, že jste na výrobek umístili krytku těla/objektivu, a těla a objektivy pro fotografování/video vždy balte odděleně (tedy aby k sobě nebyly připojené), aby byly během přepravy v bezpečí. Upozorňujeme, že po dokončení opravy/servisu vám nové tělo/objektiv nedodáme zdarma.
  • Produkt zabalte do původní krabice a obalu, pokud je ještě máte. Nezapomeňte vycpat volný prostor kolem produktu, aby se v krabici nepohyboval.
  • Pokud již nemáte původní obal k dispozici, umístěte produkt do krabice s dvojitými (silnými) stěnami a volný prostor kolem produktu řádně vycpěte bublinkovou fólií nebo papírem, aby se v krabici nepohyboval.
  • Do krabice s produktem vložte „souhrn objednávky“.
  • Zajistěte krabici silnou lepicí páskou. Horní a spodní část obalu je možné přelepit lepicí páskou, aby byly ještě pevnější.
  • Aby kurýrovi pomohli se správnou manipulací s produktem během přepravy, doporučujeme také označit krabici následujícím způsobem:
   • Na horní stranu krabice napište nápis „TOUTO STRANOU NAHORU“.
   • Krabici označte také nápisem „KŘEHKÉ“ nebo „ZACHÁZEJTE OPATRNĚ“.

 • Pokud jste produkt odeslali do profesionálního servisního střediska Canon, můžete zkontrolovat stav opravy nebo služby následujícími způsoby:


  Pokud jste produkt odeslali autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon, obraťte se s žádostí o informace o aktuálním stavu přímo na něj.

 • V nepravděpodobném případě, že se bude problém nadále vyskytovat i po provedení opravy, se obraťte na profesionální servisní středisko Canon, protože ručíme za to, že naše opravy jsou bez závad (v souladu s našimi podmínkami pro služby a opravy).

  Pokud jste produkt zaslali autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon, obraťte se přímo na něj.

 • Doporučujeme svěřit veškeré opravy profesionálním servisním střediskům Canon nebo autorizovaným servisním partnerům společnosti Canon, protože k bezpečné opravě vašeho produktu mohou být vyžadovány speciální nástroje a softwarové aplikace.
  V případě potřeby však lze originální náhradní díly od společnosti Canon zakoupit u vybraných autorizovaných servisních partnerů společnosti Canon či distributorů náhradních dílů, a to následovně:

  AWH SERVIS

  Vinohradska 100
  130 00 Praha 3

  Tel.: +420 222 720 122
  E-mail: awh@awh.cz

 • Zavázali jsme se zajistit, aby pro naše produkty byla udržitelná podpora dostupná co nejdéle. Poté, co společnost Canon stáhne produkt z prodeje, se snaží zajistit dostupnost náhradních dílů po následující období:

  ŘADA MODEL ROKY
  Digitální jednooká zrcadlovka Řada EOS 1D, řada EOS 5D 7
  Další řady EOS 5
  BEZZRCADLOVÉ Řada EOS R 7
  Řada EOS M 5
  OBJEKTIVY Řada EF – L, řada RF – L, řada DO, řada TS-E a řada CN-E 7
  Všechny ostatní řady objektivů 5
  BLESK Všechny modely blesků Speedlite 5
  KOMPAKTNÍ FOTOAPARÁT Řada PowerShot G 5
  PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60 HS, PowerShot SX70 HS, PowerShot SX520 HS, PowerShot SX530 HS, PowerShot SX740 HS 5
  VIDEO Řada LEGRIA, řada X (XF; XA; XL; XH; XC), řada ME, řada ML a řada Cinema EOS 7
  Příslušenství: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400, CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
  PROJEKTORY Řada XEED, řada LV a řada LX 7
  DALEKOHLED Všechny dalekohledy 5
  TISKÁRNY Řady PIXMA a MAXIFY (kromě níže uvedených modelů) 5
  Řada i-SENSYS 7
  SKENER Řada CanoScan 5
  OSTATNÍ PRODUKTY Veškeré příslušenství pro fotografování, objektivy (pouze EF50 F1.8 STM, EF-M 22mm f/2.0, EF-M 15-45mm F/3.5-6.3 IS STM), řada PowerShot (kromě modelů uvedených výše), řada IXUS, příslušenství a objektivy pro videokamery (kromě modelů uvedených výše), příslušenství a objektivy pro projektory, kalkulačky, tiskárny PIXMA (MG2xxx, MG3xxx, MG5xxx, MX4xx, MX5xx, TR45xx, TS3xxx a TS5xxx), řada SELPHY CP, řada Zoemini, IVY REC a skenery (řada CanoScan LiDE a řada P 2XX) Žádné díly

  Pokud v tomto období není možné získat požadovaný náhradní díl, zajistíme, aby našim zákazníkům bylo poskytnuto náhradní řešení.

Mohlo by se vám hodit...

 • Obraťte se na nás

  Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

 • Oprava

  Vyhledejte servisní středisko a jiné užitečné informace týkající se našeho procesu oprav

 • Recyklace

  Získejte více informací o programu recyklace kazet společnosti Canon

 • Účet Canon

  Registrujte si svůj produkt a spravujte účet Canon

Průzkum