Inclusivity at Canon

Inkluzivita ve společnosti Canon

Vyhledávat v našich pracovních pozicích

Směle. Zdvořile. Společně.

Domníváme se, že naši pracovníci by měli reflektovat rozmanitost a složitost společnosti, které sloužíme. S 15 000 zaměstnanci po celé Evropě a 182 000 po celém světě se setkáte s lidmi ze všech oblastí.

Canon a Kyosei

Filozofie Kyosei společnosti Canon vyjadřuje naši ambici pomáhat všem lidem bez ohledu na rasu, náboženství nebo kulturu a žít a pracovat pro společné blaho. Pravidelné průzkumy „Your Voice (Váš hlas)“ společnosti Canon vyprávějí příběh hrdých, motivovaných a různorodých pracovníků, kterým velmi záleží na rovnosti, udržitelnosti a budoucnosti.

Canon and Kyosei

Realizace vize pro začlenění lidí

„Rozmanitost a začlenění jsou klíčem k naší filozofii a naším cílem je realizovat je prostřednictvím aktivních skupin zdrojů zaměstnanců, kalendáře oslav a specializovaných ambasadorů začlenění,“ říká Caroline Priceová, senior viceprezidentka z oddělení lidských zdrojů. „To nám pomáhá reflektovat rozmanitost našich zákazníků a podniků a zajišťuje, že naše pracoviště podporující začlenění.“

Realising an Inclusive People Vision

Rozšiřujeme naše závazky...

Rozmanitost a začlenění je součástí naší nabídky hodnot zaměstnanců (EVP) a je zastoupena po celou dobu životního cyklu našich zaměstnanců, od přijetí do důchodu. Kromě těchto závazků v oblasti rozmanitosti a začlenění vytváříme organizaci s větším začleněním, kde se každý může cítit respektovaný a oceňovaný.

Další informace o naší podpoře naleznete zde

EXPANDING OUR COMMITMENTS

... a snažíme se dělat víc

Přímo v rámci našich náborových procesů, vývoje talentu a řízení se snažíme jmenovat, rozvíjet a odměňovat osobu, která se pro každou funkci hodí nejlépe, od učňů a stážistů až po naše vedoucí pozice.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Více o společnosti Canon

Rozmanitost, rovnost a začlenění jsou také klíčovými pilíři naší agendy a hodnot sociální odpovědnosti společnosti (CSR). Naším cílem je poskytnout příležitosti pro růst, vzdělávání a rozvoj, které podpoří naši snahu vytvářet vědecké a technologické inovace a pomohou realizovat společnost, ve které každý hraje aktivní roli.

Search our latest jobs

Naše nejnovější pracovní pozice, váš další tah

Přijďte zjistit, kde se vám bude líbit


Podívejte se na naše pracovní pozice