Udržitelnost – společnost Canon a udržitelné podnikání

Cílem společnosti Canon je podnikat zodpovědně. Jsme přesvědčeni, že inovace a technologický pokrok, jež jsou nedílnou součástí našich výrobků, by měly obohacovat životy zákazníků a současně by neměly škodit životnímu prostředí. Naše podnikání a naše značka jsou založeny na udržitelném ekonomickém růstu. Snižujeme potřebu využívat nové přírodní zdroje, bedlivě sledujeme ekonomický pokrok a rizika a respektujeme komunity, které na nás závisí.

Udržitelnost je pro společnost Canon důležitá. Pro nás to znamená zaměřovat se na snižování ekologických dopadů, zapojovat se do komunit a podporovat širší ekonomický růst. Vedle toho předjímáme a dodržujeme předpisy a normy, a dokonce se snažíme jít nad jejich rámec, kdykoli je to možné.

Firemní odpovědnost
Přijímáme odpovědnost za dopady své činnosti a uplatňujeme spravedlivé provozní postupy. K udržitelnosti se zavazujeme ve třech klíčových oblastech: v oblasti životního prostředí, společnosti a podnikání.

Zjistěte více o našich třech klíčových oblastech:
Životní prostředí
Společnost
Business

Global Compact Organizace spojených národů
Canon Europe se přihlásil ke Global Compact Organizace spojených národů (z ledna 2014), a tím přijímá za své jeho 10 všeobecně platných principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Naše účast formalizuje přístup, který již uplatňujeme při začleňování udržitelnosti do naší strategie, kultury a obchodních činností.

Udržitelný růst
Naším dlouhodobým plánem je provozovat tři regionální ústředí v Evropě, USA a Japonsku, jejichž součástí budou výzkumná a vývojová centra a výrobní závody v každém regionu. Evropské regionální ústředí zahájilo svou činnost 1. ledna 2013 a zaměstnanci jsou rozděleni do čtyř sídel – Canon Europe Limited v Londýně ve Velké Británii, Canon Europa N.V. v Amstelveenu v Nizozemí a bývalých provozů společnosti Océ ve Venlo v Nizozemí a v Poingu v Německu.

Naše filozofie
Naše podnikání je založeno na japonské firemní filozofii Kyosei, což lze přeložit jako „společně žít a pracovat pro obecné blaho“. To znamená, že přijímáme odpovědnost za dopad své činnosti a respektujeme zákazníky, komunity a země, kde působíme, a naše životní prostředí. Zjistěte více o Kyosei.

Zpráva Canon Evropa, Blízký východ a Afrika o udržitelnosti za rok 2012

Životní prostředí – vytváření více udržitelných produktů
Vytváříme větší hodnotu z menšího množství přírodních zdrojů, počínaje návrhy a výrobou přes používání produktů zákazníky až po recyklaci a opětovné využití materiálů. Přitom díky recyklaci a opětovnému využití zdrojů a materiálů minimalizujeme množství odpadu a podílíme se tak na boji proti hrozbám klimatických změn.

Další informace o tom, jak snižujeme dopady našich produktů a provozu na životní prostředí a podporujeme udržitelnou spotřebu, si můžete přečíst v sekci Životní prostředí.

Společnost – převzetí společenské a etické odpovědnosti
Snažíme se pozitivně přispívat společnosti zvyšováním hodnoty života lidí ovlivněných naším podnikáním. Ctíme naše etické závazky a zapojujeme se do programů podpory komunity od zákazníků a klientů, přes zaměstnance a nevládní organizace, po místní komunity, kde v rámci zemí EMEA (Evropa, Středního východ a Afrika) působíme. Tyto činnosti sahají od ochrany a vzdělávání po dobrovolnickou činnost zaměstnanců. Podrobnosti o tom, jak spolupracujeme se zainteresovanými stranami, si můžete přečíst v sekci Společnost.

Podnikání – dodržování zákonů a férové jednání
Na všech trzích se snažíme jednat férově a při snaze o dosažení ekonomického růstu respektovat příslušné zákony a předpisy. Při udržitelném růstu podnikání a plnění hospodářských cílů dodržujeme propracované zásady a postupy na ochranu zákazníků a zaměstnanců. Další informace o tom, jak podnikáme, si můžete přečíst v sekci Podnikání.

spacer
            image
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report