Aplikace Canon Camera Connect

canon_connect

Jste připraveni připojit se novými způsoby?

Připojte fotoaparát k zařízení od společnosti Apple nebo k zařízení se systémem Android a můžete fotografovat na dálku a snadno stahovat fotografie, takže bude snazší i jejich sdílení.

Stáhněte si aplikaci z obchodu App Store
Stáhněte si aplikaci z obchodu Google Play

Propojte fotoaparát Canon se smartphonem a provádějte více operací než kdykoli předtím:

  • Stahujte snímky ihned po pořízení, aby byly připravené ke sdílení
  • Ovládejte fotoaparát na dálku z telefonu
  • Doplňujte data GPS ke snímkům z fotoaparátu PowerShot nebo IXUS

Nejčastější dotazy (FAQ)

Spolupracuje tato aplikace s libovolným fotoaparátem?

Chcete-li zjistit, zda naše aplikace spolupracuje s vaším fotoaparátem, prostudujte si níže uvedený seznam kompatibility.**

Jsou všechny funkce dostupné pro všechny fotoaparáty?

Nikoli, ne všechny funkce jsou dostupné pro všechny modely. Funkce, které spolupracují s vaším fotoaparátem, zjistíte prostudováním níže uvedeného seznamu kompatibility.

Jak připojím digitální jednookou zrcadlovku Canon EOS k mobilnímu zařízení?

1. Zapněte fotoaparát a vyberte tlačítko nabídek.
2. Klepněte na kartu Settings (Nastavení) a vyberte položku Wi-Fi.
3. Stiskněte možnost Enable (Povolit). Pokud fotoaparát požádá o registraci přezdívky, učiňte tak na tomto místě a přeskočte následující 2 kroky.
4. Přejděte zpět do nabídky. 
5. Vyberte položku Wi-Fi Function (Funkce Wi-Fi) a nastavte přezdívku pro fotoaparát podle vlastního výběru.
6. Přejděte zpět do nabídky a vyberte funkci Wi-Fi.
7. Vyberte ikonu Connect to Smartphone (Připojení ke smartphonu).
8. Vyberte položku Camera access point mode (Režim přístupového bodu fotoaparátu).
9. Vyberte možnost Easy connection (Snadné připojení).
10. Na zařízení přejděte do nabídky Settings (Nastavení), vyberte položku Wi-Fi a poté zvolte název sítě zobrazený na fotoaparátu.
11. Na inteligentním zařízení přejděte do nabídky Settings (Nastavení), vyberte položku Wi-Fi a poté zvolte název sítě zobrazený na fotoaparátu.
12. Jakmile uvidíte, že se zařízení připojilo k síti fotoaparátu, spusťte aplikaci Camera Connect.
13. Na fotoaparátu se zobrazí potvrzovací zpráva, která potvrzuje připojení fotoaparátu k zařízení. Pokud fotoaparát požádá o ověření připojení zařízení, stiskněte tlačítko OK a uložte konfiguraci jako sadu 1. Nyní jste připraveni k používání aplikace.
14. Jakmile tento proces jednou dokončíte, nebude potřebné podrobné ověření znovu opakovat. Při příštím výběru funkce Wi-Fi můžete použít stejná konfigurační nastavení, která jste uložili během procesu počátečního nastavení, a připojit se k fotoaparátu z inteligentního zařízení provedením kroků 11 a 12.

Jak připojím fotoaparát Canon EOS M3, Canon PowerShot nebo IXUS k mobilnímu zařízení?

1. Zapněte fotoaparát.
2. Na fotoaparátu stiskněte tlačítko se symbolem mobilního telefonu. Pokud není fotoaparát tímto tlačítkem vybaven, pak stiskněte ikonu sítě Wi-Fi při přehrávání.
3. Po vytvoření přezdívky vyberte obrázek mobilního telefonu, který se zobrazí na displeji. Fotoaparát vytvoří síť Wi-Fi pro vaše zařízení, aby se k němu mohlo připojit.
4. Na zařízení přejděte do nabídky Settings (Nastavení), vyberte položku Wi-Fi a poté zvolte název sítě zobrazený na fotoaparátu.
5. Jakmile uvidíte, že se zařízení připojilo k síti fotoaparátu, spusťte aplikaci Camera Connect.
6. Na fotoaparátu se zobrazí potvrzovací zpráva, která potvrzuje připojení fotoaparátu k zařízení.
7. Nyní jste připraveni k používání aplikace.
8. Jakmile tento proces jednou provedete, nebude jej potřebné znovu opakovat. Po příštím stisknutí tlačítka mobilního zařízení můžete přejít přímo na krok 4. Můžete také stisknutím ikony Wi-Fi při přehrávání přejít do nabídky historie připojení. Odtud vyberte název sítě zobrazený na fotoaparátu.

Jak dostanu fotografie z fotoaparátu do telefonu nebo tabletu?

1. Připojte zařízení k fotoaparátu tak, aby byla spuštěná aplikace Camera Connect.
2. V aplikaci klepněte na funkci Images on camera (Snímky ve fotoaparátu) a všechny snímky, které jsou v současné době uloženy ve fotoaparátu, se zobrazí v aplikaci.
3. U spodního okraje obrazovky aplikace klepněte na ikonu stahování a vyberte snímky, které chcete z fotoaparátu uložit do zařízení.
4. K uložení jednotlivých snímků stačí klepnout na požadovaný snímek. Když se jeden snímek zvětší na celou obrazovku, klepněte na ikonu stahování pod snímkem.
5. Chcete-li uložit více snímků, klepněte na ikonu šipky u spodního okraje obrazovky a vyberte snímky, které chcete uložit.

Co mi umožní provádět funkce GPS přes mobil?

Funkce GPS přes mobil může s využitím dat GPS ze smartphonu doplnit k vaší fotografii značku s přesnými informacemi, jako jsou čas a místo pořízení fotografie. Takže ať archivujete své fotografie nebo je odesíláte do služby Flickr, budete vždy moci vyhledat snímky, které jste pořídili přesně v tomto místě. Funkce GPS přes mobil je dostupná pro fotoaparáty PowerShot a IXUS.

Jak doplním data GPS do svých snímků?

Funkce GPS přes mobil je kompatibilní s fotoaparáty PowerShot a IXUS.

1. Ověřte, že je ve fotoaparátu a v zařízení správně nastaven čas. To vám umožní synchronizovat data GPS.
2. Spusťte aplikaci Camera Connect a vyberte položku Location Information (Informace o poloze).
3. Vyberte položku Begin logging (Začít zaznamenávat polohu).
4. Začněte pořizovat fotografie pomocí zařízení.
5. Po pořízení fotografie připojte fotoaparát k zařízení.
6. Aplikace Camera Connect automaticky zjistí, že jste spustili zaznamenávání polohy, a dotáže se, zda chcete provést synchronizaci veškerých dostupných informací. 
7. V hlavní nabídce zařízení vyberte položku Location Information (Informace o poloze).
8. Vyberte možnost Send location information (Odeslat informace o poloze) a stiskněte tlačítko OK.
9. Chcete-li zobrazit data GPS, vyberte na fotoaparátu fotografii a stiskněte tlačítko DISP. Zobrazí se souřadnice místa, na kterém byla fotografie pořízena.
10. Chcete-li data GPS vypnout, vyberte v hlavní nabídce aplikace na zařízení položku Location Information (Informace o poloze) a klepněte na možnost End Logging (Ukončit zaznamenávání polohy).

Jak změním nastavení fotoaparátu v aplikaci Camera Connect?

K provedení změny nastavení fotoaparátu se musí kompaktní fotoaparát nacházet v jednom z ručních režimů – M, Av nebo Tv.

1. Připojte fotoaparát k aplikaci Camera Connect.
2. Klepněte na položku Remote Shooting (Dálkové snímání).
3. V pravém dolním rohu zařízení se zobrazí tlačítko, které po klepnutí poskytne různá nastavení, jako jsou rychlost závěrky, clona, citlivost ISO, kontinuální snímání a samospoušť.
4. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a posouváním doleva nebo doprava je nastavte.

Podařilo se mi připojit k aplikaci, ale při přechodu do ní zůstává moje síť Wi-Fi odpojena. Co mám udělat?

1. Přejděte na nastavení sítě Wi-Fi v zařízení a klepněte na síť, ke které vaše zařízení přechází.
2. Vyberte zapomenutí této sítě.
3. Zvolte název sítě zobrazený na fotoaparátu.

Jak mohu dostat aplikaci do svého telefonu nebo tabletu?

Aplikace Camera Connect je dostupná bezplatně ke stažení do vašeho zařízení. Stačí navštívit obchod App Store nebo službu Google Play a vyhledat spojení „Canon Camera Connect“.

Dříve jsem používal aplikaci CameraWindow, ale fotoaparát nelze připojit k nové aplikaci Camera Connect, přestože je nainstalovaná?

Předchozí připojení k inteligentnímu zařízení pomocí staré aplikace CameraWindow je uloženo ve fotoaparátu jako součást seznamu historie připojení. Funkci nelze znovu použít, protože připojení je kompatibilní pouze se starou aplikací v inteligentním zařízení.

Pokud pro připojení k inteligentnímu zařízení používáte tlačítko připojení k mobilnímu zařízení:

1. Stiskněte tlačítko Menu a vyhledejte kartu Settings (Nastavení) (karta s ikonou klíče na matice a kladívka).
2. Vyberte možnost pro tlačítko připojení k mobilnímu zařízení.
3. Odstraňte nastavení položky Registered destination (Registrovaný cíl) (vaše inteligentní zařízení).
4. Po odstranění znovu stiskněte tlačítko připojení k mobilnímu zařízení a dokončete připojení k inteligentnímu zařízení (nezapomeňte na inteligentním zařízení spustit novou aplikaci Camera Connect).
5. Po dokončení tohoto postupu si tlačítko připojení k mobilnímu zařízení zapamatuje toto připojení k nové aplikaci Camera Connect a budete je moci používat jako dříve. Záměně se můžete vyvarovat také odstraněním staré aplikace CameraWindow.

Pokud nepoužíváte tlačítko připojení k mobilnímu zařízení nebo pokud fotoaparát není tímto tlačítkem vybaven:

1. Stiskněte tlačítko pro přehrávání a poté vyberte tlačítko s ikonou Wi-Fi.
2. Zahajte nové připojení výběrem ikony smartphonu na obrazovce místo stisknutí předchozího připojení v seznamu historie připojení.
3. Dokončete připojení k inteligentnímu zařízení (nezapomeňte na inteligentním zařízení spustit novou aplikaci Camera Connect).
4. Po dokončení tohoto postupu si fotoaparát zapamatuje připojení k nové aplikaci Camera Connect a toto připojení se zobrazí jako nová položka v seznamu historie. Záměně se můžete vyvarovat také odstraněním staré aplikace CameraWindow.

Jak se připojím pomocí technologie NFC?

K použití technologie NFC bude nutné použít smartphone s operačním systémem Android (verze 4.0 nebo novější) kompatibilní s technologií NFC. Aktivujte technologii NFC na smartphonu a jej přibližte k logu „N-Mark“ na fotoaparátu.

Určité modely budou vyžadovat provedení následujících kroků:

1. Aktivujte funkci Wi-Fi na fotoaparátu prostřednictvím nabídky a ověřte, že je povolena technologie NFC.
2. Na zařízení přejděte do nabídky Settings (Nastavení), vyberte položku Wi-Fi a poté zvolte název sítě zobrazený na fotoaparátu a klepněte na položku Connect (Připojit).
3. Klepnutím na položku NFC spusťte aplikaci, a tím dokončete připojení.

Můj fotoaparát je vybaven technologií NFC, ale ta aktivuje aplikaci CameraWindow. Jak použiji aplikaci Camera Connect?

Naše aplikace Camera Connect automaticky přepíše značku NFC za vás.

Vše, co musíte udělat, je připojit fotoaparát k aplikaci Camera Connect*** a pro následně zobrazenou zprávu o přepsání informací značky NFC pouze stisknout tlačítko OK.

*** Více informací o postupu připojení k aplikaci Camera Connect v mobilním zařízení naleznete v odpovědi na dotaz „Jak připojím digitální jednookou zrcadlovku Canon EOS k mobilnímu zařízení?“ nebo „Jak připojím fotoaparát Canon PowerShot nebo IXUS k mobilnímu zařízení?“.

Určité modely budou vyžadovat provedení následujících kroků:

1. Připojte fotoaparát k aplikaci Camera Connect.
2. V hlavní nabídce aplikace vyberte položku Camera Setting (Nastavení fotoaparátu).
3. Klepněte na položku Start Writing (Zahájit zápis).
4. Přibližte fotoaparát k zařízení.
5. Poté bude přepsání dokončeno.

Jak provedu reset připojení k síti Wi-Fi na fotoaparátu Canon PowerShot nebo IXUS?

1. Na fotoaparátu stiskněte tlačítko nabídek.
2. Zvolte položku Wi-Fi Settings (Nastavení Wi-Fi).
3. Zvolte možnost Reset Settings (Reset nastavení).
4. Když se zobrazí dotaz Reset all Wi-Fi information? (Resetovat všechny informace Wi-Fi?), zvolte tlačítko OK.

Jak provedu reset připojení k síti Wi-Fi na digitální jednooké zrcadlovce Canon?

1. Na fotoaparátu vyberte tlačítko nabídek.
2. Přejděte na zelenou kartu nastavení.
3. Zvolte funkci Wi-Fi.
4. Stiskněte tlačítko informací.
5. Vyberte položku Clear Wi-Fi settings (Vymazat nastavení Wi-Fi).
6. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.

Jak mohu poskytnout svůj názor?

Chceme se dozvědět váš názor na aplikaci, ať už je příznivý nebo nepříznivý. Rádi bychom se také dozvěděli vaše návrhy, jak bychom mohli aplikaci vylepšit.

Poskytněte svůj názor

Užitečné informace

Po instalaci aplikace Camera Connect do vašeho chytrého zařízení můžete být vyzváni k vytvoření „nového připojení“ z fotoaparátu, abyste zajistili správné připojení fotoaparátu k chytrému zařízení.


* Aplikace Canon Camera Connect poskytuje následující funkce:


[Funkce a kompatibilní modely]

1) Připojení Wi-Fi k fotoaparátu pro přenos snímků***, dálkové snímání s živým náhledem a nastavení data/času.

2) Doplnění informací o poloze do snímků fotoaparátu

3) Připojení Bluetooth k fotoaparátům s podporou této funkce


[Podporující funkce: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS **/ G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6, EOS M5


[Podporující funkce: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (Dálkové ovládání závěrky fotoaparátu přes připojení Bluetooth je k dispozici pomocí ovládání BR-E1, prodává se samostatně)


[Podporující funkce: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[Podporující funkce: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87*/ HF R88*


*Nepodporuje dálkové snímání s živým náhledem
**Doplňování informací o poloze ve fotoaparátu přes Bluetooth.
***U snímků typu CR2 bude velikost změněna na optimální pro dané zařízení, v závislosti na použitém fotoaparátu. Přenos souborů ve formátu RAW CR2 v plném rozlišení NENÍ k dispozici.


Operační systém:
– iOS 9.3/10.3
– Android OS 5.0–5.1/6.0/7.0–7.1


Požadavky na sytém Bluetooth:

Pro připojení Bluetooth musí být fotoaparát vybaven funkcí Bluetooth, a zařízení musí podporovat Bluetooth 4.0 nebo novější (s podporou technologie Bluetooth s nízkou spotřebou energie). Zařízení s podporou technologie Bluetooth 4.0: iPhone 4s nebo novější, iPad 3. generace nebo novější, iPod touch 5. generace nebo novější.


Kompatibilní typy souborů:
– JPEG、MP4、MOV

  1. Soubory MOV pořízené fotoaparáty EOS nelze ukládat.
  2. Soubory AVCHD pořízené videokamerou nelze ukládat.

Poznámka:
– Pokud aplikace nefunguje správně, zavřete aplikaci a zkuste to znovu.
– Trvalé používání systému GPS běžícího na pozadí může výrazně zkrátit životnost akumulátoru.
– V případě použití adaptéru pro motorový zoom nastavte funkci Živý náhled na ZAPNUTO.

 

Podmínky použití