City square at night

Tipy pro noční fotografii

Pod křídly noci s fotoaparátem EOS

Neodkládejte svůj fotoaparát na konci dne, noc nabízí celou řadu příležitostí k pokračování ve fotografování.
K dispozici je několik užitečných technik a funkcí, kterým je potřebné porozumět a jimiž se zabývá tento kurz.

  • Zimní krajina
  • Portréty
  • Městská krajina
  • Fotografování v noci
  • Filtry
  • Černobílý pohled
  • Fotografování snímků typu JPEG a RAW

Rozhýbání fotoaparátu

Může být nasnadě říci, že první věcí, které si všimnete, je snížení hladiny osvětlení. Citlivost digitálního snímače fotoaparátu na světlo lze zvýšit nastavením vyšší hodnoty citlivosti ISO. Můžete také fotografovat s velkou clonou objektivu, aby se zvýšilo množství světla, které dopadne na snímač. Je ale pravděpodobné, že k dosažení správné expozice bude potřebné použít nižší rychlosti závěrky.

Problémem při nižších rychlostech závěrky jsou otřesy fotoaparátu. Pokud držíte fotoaparát v rukou, nemůžete jej udržet zcela nehybně. Nižší rychlosti závěrky nemění velikost otřesů fotoaparátu, ale zvyšují možnost, že k nim dojde. Následky otřesů fotoaparátu také zvyšuje delší ohnisková vzdálenost, takže jedním tipem pro fotografování v noci je používat objektiv s krátkou ohniskovou vzdáleností – vhodná ohnisková vzdálenost je 18 mm nebo 24 mm.

Stativy

Pokusit se stát nehybně je obtížné. Budete se naklánět ze strany na stranu nebo dopředu a dozadu. Robustní stativ, postavený na pevnou zem, umožní používat expoziční časy dlouhé několik minut bez jakýchkoli otřesů fotoaparátu.

Hlavní nebezpečí, že dojde k pohybu fotoaparátu připevněného na stativ, nastává v okamžiku, kdy stisknete tlačítko spouště, aby se zahájila expozice. Dotknutí se fotoaparátu může způsobit lehké roztřesení. Ustálení může trvat jednu nebo dvě sekundy, takže mohou být ovlivněny několikasekundové expozice či delší.

Chcete-li tomu zabránit, můžete použít vestavěnou samospoušť fotoaparátu EOS. Ta umožní, aby jakékoli pohyby způsobené stisknutím tlačítka spouště odezněly dříve, než bude provedena expozice. Při fotografování statických objektů fotoaparátem připevněným na stativu je ideální dvousekundové zpoždění.

Dálková aktivace spouště závěrky

Pokud fotografujete pohybující se objekt a potřebujete otevřít závěrku v přesně stanoveném okamžiku, můžete použít dálkovou spoušť Canon. Spoušť je opatřena krátkým kabelem se zástrčkou, která se připojuje do zásuvky fotoaparátu pro dálkové ovládání. Na druhém konci kabelu se nachází malá jednotka s tlačítkem. Stisknutím tlačítka se aktivuje fotoaparát bez nebezpečí, že dojde k jeho rozhýbání.

Zablokování zrcadla

Mnoho fotoaparátů EOS nabízí funkci blokování zrcadla, která se nastavuje pomocí uživatelské funkce. Odrazné zrcadlo uvnitř fotoaparátu odráží světlo až do hledáčku. Na začátku expozice se zrcadlo vychýlí nahoru, aby umožnilo projít světlu ke snímači v zadní části fotoaparátu. To však může způsobit slabé chvění ve fotoaparátu, protože zrcadlo narazí do pěnových tlumicích prvků v horní části dráhy svého rychlého pohybu.

Po aktivaci funkce blokování zrcadla se po jednom stisknutí tlačítka spouště zvedne zrcadlo. Poté můžete před opětovným stisknutím tlačítka spouště pro otevření závěrky počkat jednu nebo dvě sekundy, až chvění odezní.

Přechod do ručního režimu

Při fotografování nočních scén může být obtížné dosáhnout přesné expozice. To je částečně způsobeno tím, že ve scéně budou často rozsáhlé temné oblasti, a částečně tím, že odlišné expoziční hodnoty mohou poskytnout stejně dobré výsledky.

Nejprve pořiďte snímek pomocí doporučené expozice. Nyní můžete upravit jednu z expozičních hodnot, obvykle rychlost závěrky, a pořídit další snímek, abyste zjistili, zda se tím snímek zlepší. Pořízením pouze několika snímků byste měli získat snímek, který se vám bude líbit. Tím nekončete. Pokračujte v experimentování s různými expozičními hodnotami, abyste zjistili, zda nedosáhnete dalších líbivých výsledků.

Dlouhé expozice

Na fotoaparátu EOS můžete nastavit expoziční čas až 30 sekund. Režim Dlouhá expozice (B) vám umožňuje pořizovat mnohem delší expozice. Způsob nastavení režimu B je u jednotlivých modelů odlišný, takže přesné podrobné pokyny pro nastavení vyhledejte v návodu k použití.

Při stisknutí a přidržení tlačítka spouště v režimu B se otevře závěrka a zůstane otevřená, dokud tlačítko neuvolníte. Dálková spoušť umožní zablokovat závěrku v otevřeném stavu, takže během dlouhé expozice nemusíte udržovat tlačítko stisknuté.

Po aktivaci funkce blokování zrcadla se po jednom stisknutí tlačítka spouště zvedne zrcadlo. Poté můžete před opětovným stisknutím tlačítka spouště pro otevření závěrky počkat jednu nebo dvě sekundy, až chvění odezní.

Redukce šumu

Dlouhé expozice mohou zvyšovat „šum“ ve snímku. Ten začne narušovat snímek a zničí detaily. Všechny současné fotoaparáty EOS jsou vybaveny funkcí Potlačení šumu dlouhé expozice, kterou lze zapnout v nabídce nastavení fotoaparátu.

Fotoaparát nyní odstraní velkou část šumu při zápisu snímku na paměťovou kartu. To však fotoaparátu trvá tak dlouho, jako vlastní expozice, takže při dvouminutové expozici se snímek zobrazí na kontrolní obrazovce až po uplynutí dalších dvou minut. Během této doby nebudete moci pořídit další snímek.

Při fotografování v noci je doporučeno fotografovat snímky typu RAW, protože při použití softwaru Digital Photo Professional (DPP) společnosti Canon umožňují provést větší úpravy, než jsou možné u souborů s kvalitou JPEG. Typ RAW také umožňuje ponechat funkci Potlačení šumu dlouhé expozice vypnutou a použít potlačení šumu v softwaru DPP.

Objekty

Nyní, když rozumíte technikám, potřebujete zvolit osvětlení a objekty.

Krátká doba soumraku, těsně po západu slunce, může být velmi působivá. Obloha kolem horizontu je stále osvětlená, přestože slunce už není vidět. Když je slunce na obloze nízko, poskytuje mnohem teplejší světlo, než když je nad hlavou, a z tohoto důvodu spatříte často při soumraku úžasné barvy. Podobné efekty lze také spatřit při svítání, takže pokud není objekt ve správné poloze pro využití soumraku, zkuste vstát časněji a zjistěte, zda není fotografování se sluncem na opačné straně lepší.

Ve městech se fotografovaným objektem často stanou světla. Experimentujte s fotografováním neonových reklam, umělého osvětlení a osvětlených budov. Fotografujte s různými expozičními hodnotami, abyste viděli všechny možné výsledky. Fotografování bezprostředně po bouři zdvojnásobí poutavost, protože světla se odrážejí od mokrých ulic a v kalužích.

Skvělým objektem je také ohňostroj. Standardním postupem je nastavit nízkou rychlost závěrky, aby byly zachyceny stopy a exploze. Nastavte fotoaparát do ručního režimu (M) a zvolte clonu od f/8 do f/16 a rychlost závěrky od 5 do 10 sekund. Rychlost závěrky bude do značné míry záviset na frekvenci, s kterou ohňostroj exploduje.

Ačkoli je možné, že fotoaparát bude schopen zaostřit automaticky, může dojít k potížím ve tmě, takže je nejlepší nastavit objektiv na ruční zaostřování (MF) a zaostřit na nějaký objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti jako ohňostroj.