ČLÁNEK

Komplexnost: Význam udržitelnosti a oběhové ekonomiky

Můžete snížit své dopady na životní prostředí a zároveň přispět k oběhové ekonomice? Zjistěte, jak pracujeme na zlepšení během životního cyklu našich produktů.

Bomen aan een beekje in het bos

Udržitelnost je klíčovým prvkem každého plánu rozvoje podnikání. Proč je však udržitelnost důležitá? Začlenění dlouhodobého přemýšlení bude vyplácet dlouhodobé dividendy, a to nejen v pouhém finančním smyslu. Díky jasnějšímu porozumění otázkám životního prostředí lidé kladou větší důraz na udržitelnost než kdy předtím. Omezení dopadu na životní prostředí a společnost proto může hrát významnou roli při budování vaší pověsti, zapojení zákazníků a získávání talentů pro vaše pracovní síly. Vládní předpisy pro podniky navíc mění ekologické ideály v právní závazky, zatímco investice do udržitelnějších materiálů, výrobků, služeb a technologií mohou ušetřit peníze na každodenní bázi. Ještě důležitější je však odpovědnost každého člověka chránit budoucnost tím, že udržitelné kroky podnikne již nyní.

Cíle udržitelného rozvoje OSN – užitečný rámec

Zlepšení přínosu vaší organizace v oblasti udržitelnosti se může zdát zdrcující. Malé kroky mohou znamenat velký rozdíl, ale pokud přijmete přísnější soudržnou strategii, mohou vám cíle udržitelného rozvoje OSN poskytnout rámec1. Tyto cíle, známé také jako globální cíle nebo SDG (Sustainable Development Goals), mají spolupracovat na „rovnováze sociální, hospodářské a environmentální udržitelnosti“. Byly stanoveny v roce 2015 se záměrem dosáhnout těchto cílů do roku 2030, a proto jsou dobře zavedeny a jasně stanoveny napříč globálními regiony a odvětvími.

Z hlediska udržitelnosti životního prostředí by cíle SDG 12 a SDG 13 měly pro podniky představovat klíčové zaměření. Cíle SDG 12 se týkají „odpovědné spotřeby a výroby“ a zahrnují například konzervaci surového materiálu pomocí návrhu kompaktnějších a lehčích výrobků, používání recyklovaných a recyklovatelných materiálů k vytváření udržitelnějších obalů, snižování používání chemikálií ve výrobních procesech a propagace recyklace mezi produkty. Cíle SDG 13 se týkají „opatření v oblasti klimatu“ a upřednostňují snížení emisí CO2 po celou dobu životního cyklu výrobku, a to i prostřednictvím využívání obnovitelné energie. Dodržování cílů udržitelného rozvoje musí být společným úsilím; procesů, jako je recyklace a výroba energie z obnovitelných zdrojů, lze úspěšně dosáhnout pouze tehdy, je-li k dispozici dodavatelský řetězec. Nadnárodní společnosti, vládní agentury a další významné organizace proto využívají svého vlivu k tomu, aby dodavatelé sdíleli své hodnoty a standardy pro zadávání veřejných zakázek – nabízejí podnikům jakékoli velikosti příležitost využívat strategie udržitelného rozvoje ostatních.

Životní cyklus výrobku: Od kolébky do kolébky

Pro výrobce, jako je Canon, se cíle udržitelného rozvoje OSN dotýkají každé fáze životního cyklu produktu. Ještě před výrobou, během fáze vývoje a návrhu, je třeba zvážit a zlepšit energetickou účinnost a recyklovatelnost produktů. Dodávky materiálu, výroba, distribuce a recyklace – a mnoho dalšího – se podílejí na celkové udržitelnosti produktu. Stanovení přísných pokynů pro řízení kvality a ochrany životního prostředí může zajistit, že dodavatelský řetězec a výrobní procesy budou odrážet hodnoty podniku, průmyslu, a co je nejdůležitější: zákazníků. Posouzení dopadu na životní prostředí2 může sledovat pokrok v oblastech, jako je snižování emisí CO2, zatímco systém pro správu životního prostředí, jako je ISO 14001, může pomoci zajistit dodržení závazků. Existuje mnoho dalších programů zaštítěných průmyslem, které mohou poskytnout strukturu pro jakékoli podniky jakékoli velikosti a usilovat o snížení jejich dopadu na životní prostředí.

Je snadné o strategiích udržitelnosti přemýšlet jako o něčem lineárním, kde nás na konci cesty čeká ocenění. Ve 21. století se však toto myšlení přesunulo z konceptu „od kolébky do hrobu“ na koncept „od kolébky do kolébce“: Kruhový životní cyklus, který vede od výzkumu a vývoje až po přepracování a zpět. Oběhová ekonomika se spoléhá na to, že produkty a materiály budou používány po co nejdelší dobu, prostřednictvím oprav a opětovného použití, než dojde k přechodu na procesy přepracování a recyklace. Snížení závislosti na surovinách a emisí z dopravy a výroby pomáhá chránit životní prostředí, zatímco nižší ceny spojené s repasovanými produkty mohou snížit náklady.

06_Br_Sustainability_EMEA_3.2 Ratio.jpg

Vydáváme se cestou Kyosei

Společnost Canon zastává étos Kyosei, což v japonštině znamená „společně žít a pracovat pro dobro všech“. Týká se udržitelnosti, sociální odpovědnosti a jistoty, že se naši zákazníci mohou spolehnout, že budeme sdílet jejich hodnoty. Cíle udržitelného rozvoje OSN používáme jako rámec k definování našich závazků k odpovědné spotřebě, výrobě a klimatickým opatřením a v posledních šesti letech jsme dosáhli zlaté ceny EcoVadis – mezinárodně uznávané akreditace udržitelnosti 3 . Máme také akreditaci podle norem ISO 9001 a ISO 14001, což dokazuje, že naše výrobní procesy splňují průmyslové standardy z hlediska kvality a udržitelnosti.

Filozofie Kyosei je nedílnou součástí všeho, co ve společnosti Canon děláme, včetně naší technologie. Od roku 2008 jsme snížili emise CO2 během životního cyklu našich produktů o 40 % (v průměru o 4,7 % ročně) a zlepšili udržitelnost logistiky snížením velikosti produktů a konsolidací umístění zásob. Díky energeticky úspornému designu v celé řadě produktů pro pracovní prostředí jsme v letech 2008 až 2019 dosáhli očekávaného snížení emisí CO2 o 23 593 000 tun. Například aktuálně nejnovější řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800 produkuje o 18 % méně CO2 během životnosti zařízení v porovnání s předchozím modelem * během používání ve srovnání s předchozími verzemi.

Kromě snížení emisí CO2 během životního cyklu našich produktů společnost Canon EMEA každoročně opraví více než 80 000 000 produktů, které zákazníci vracejí v rámci záruky i mimo ni. Provádíme přepracování také řady našich nejprodávanějších multifunkčních tiskáren na nová zařízení imageRUNNER ADVANCE EQ80, která využívají pouhých 80 % toho, co původní multifunkční tiskárny, a snižují naši závislost na nových surovinách.

Velké i malé podniky mohou plánovat vlastní kurz, včetně mapování své cesty udržitelnosti. Při důležitých obchodních rozhodnutích, od udělování veřejných zakázek až po investice do nové skupiny kancelářských tiskáren, mohou organizace významně ovlivnit začlenění udržitelnosti jako klíčové priority.

Zjistěte více o tom, jak společnost Canon snižuje dopady na životní prostředí během životního cyklu našich produktů a současně přispívá k oběhové ekonomice v naší infografice týkající se životního prostředí.

Související produkty a řešení

 • Canon Camera

  MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY FORMÁTŮ A3 A A4

  Podpořte svou pracovní kapacitu pomoci inteligentní technologie a urychlete digitální transformaci pomocí řady chytrých multifunkčních tiskáren, které zdokonalí pracovní postupy vaší firmy a zvýší produktivitu.
 • Nejste si jisti, které produkty potřebujete pro své podnikání?

  Zásady ochrany osobních údajů společnosti

  Promluvte si s odborníkem v oblasti prodeje

  Máte dotaz nebo hledáte informace? Zadejte své údaje níže a jeden z našich odborníků vám zavolá.

  Hledáte technickou podporu?

  • Co nejdříve
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +420

  Zde uveďte jakékoli dodatečné informace, které mohou být pro naše odborníky užitečné

  Děkujeme

  Jeden z našich odborníků vám zavolá.

  [TIME]

  Na shledanou

  Omlouváme se

  Chyba