Canon RC-V100 Specifikace

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Model

Kabelový dálkový ovladač

Napájecí napětí

5,0 V až 6,0 V ss

Zdroj napájení

Prostřednictvím kamery

Spotřeba energie

0,25 W (max.)

Dostupné způsoby připojení

Konektor REMOTE A (miniaturní stereofonní zdířka 3,5 mm). Konektor USB (mini-B pro servis a aktualizaci)

Délka kabelu

5 m

Maximální rozměry (Š × V × H)

89 × 224 × 65 mm

Hmotnost

Přibližně 630 g

Rozsah provozní teploty

0 °C až +40 °C

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ*

Napájení kamery

Zapnuto/Vypnuto

Funkce záznamu

Start/Stop

Prohlížení záznamu

Je-li kamera v režimu MÉDIA

Barevné pruhy

Zapnuto/Vypnuto, je-li vybrána možnost PRUHY

Na obrazovce

Výběr

Storno

Výběr

Nabídka

Nabídka přístupu ke kameře

Tlačítka SET – nahoru/dolů/doleva/doprava

Ovládání nabídek

Tlačítko ACTIVE

Zabraňuje náhodným operacím, v závislosti na režimu

Tlačítka s přiřaditelnou funkcí (1–4)

Nastavení/výběr uživatelských funkcí v kameře

Výběr/ovládání neutrálního šedého filtru

C300/C300PL/C500/C500PL

Ohyb

Automatický ohyb / bod ohybu / strmost ohybu

Úroveň gamma černé

Nastavení

Vyvážení bílé (WB)

Automatické / WB A, WB B / Nastavení vyvážení bílé / Přednastavené vyvážení bílé

Základní úroveň černé

Nastavení

Úroveň ostrosti

Nastavení

Zaostřování

Výběr automatického zaostřování / Nastavení ručního zaostřování

Zoom

Ovládání zoomu

Clona

Automatická clona / Nastavení ruční clony

Hlavní úroveň černé

Nastavení

Závěrka

Výběr závěrky / Nastavení rychlosti závěrky

Citlivost ISO/Zisk

Výběr automatického řízení zisku / Ruční řízení zisku / Výběr citlivosti ISO

Uživatelská nastavení obrazu

Výběr

Podporované kamery

Viz specifikace jednotlivých kamer¹

Prohlášení

* Dostupné funkce se liší v závislosti na modelu a nastaveních.

Poznámka pod čarou

¹ Může být vyžadována aktualizace firmwaru kamery.