PIXMA MG6340: průvodce nastavením služby Google Cloud Print

Požadavky pro tisk pomocí služby Google Cloud Print

 1. K registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print je třeba aktivní účet Google. K dokončení nastavení bude třeba příslušné uživatelské jméno a heslo. Pokud aktivní účet Google nemáte, navštivte registrační stránku účtů Google a podle pokynů na obrazovce vytvořte účet.

 2. K použití služby Google Cloud Print je třeba, aby tiskárna byla připojena k internetu. Informace o nastavení tohoto připojení naleznete v příručce pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA MG6340.

Pokyny pro registraci tiskárny a zrušení její registrace naleznete na kartách „Registrace tiskárny“ a „Zrušení registrace tiskárny“ níže.

Registrace tiskárny

Při registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print postupujte podle následujících pokynů.

 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k síti, potažmo k internetu.

 2. Pokud se rozsvítí, stiskněte ikonu [Home/Domů]  a zobrazte domovskou obrazovku.

 3. Potáhnutím prstem po dotykové obrazovce zprava doleva zobrazte položku [Web service/Webová služba] a klepnutím na ikonu ji vyberte.

 4. Vyberte položku [Web Service Setup/Nastavení webové služby].

 5. Vyberte položku [Cloud Settings/Nastavení cloudu].

 6. Vyberte položku [Google Cloud Print Setup/Nastavení služby Google Cloud Print].

 7. Vyberte položku [Register with Google Cloud Print/Zaregistrovat se ke službě Google Cloud Print].

 8. Po zobrazení zprávy [Register this printer with Google Cloud Print?/Registrovat tiskárnu ve službě Google Cloud Print?] vyberte položku [Yes/Ano].

 9. Klepněte na položku [Next/Další] a vyberte preferovaný jazyk nastavení tisku služby Google Cloud.

 10. Stisknutím tlačítka [OK] vytiskněte ověřovací stránku. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Pokud se tak stalo, vyberte položku [Yes/Ano]. Pokud se ověřovací stránka nevytiskla, vyberte položku [No/Ne] a vytiskněte ji znovu.

 11. Na vytištěné ověřovací stránce se na níže zvýrazněném místě bude nacházet jedinečná adresa URL tiskárny. Tuto adresu zadejte do adresního řádku vašeho webového prohlížeče. Popřípadě můžete pomocí čtečky kódů QR smartphonu nebo tabletu načíst kód QR.


 12. K registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print je třeba se přihlásit k účtu Google pomocí příslušné e-mailové adresy Google a hesla. Tento krok je třeba provést do 14 minut. Po uplynutí této doby bude třeba kroky 1 až 10 provést znovu.


 13. Po registraci tiskárny na serveru Google se na displeji tiskárny zobrazí následující zpráva: [Registration with Google Cloud Print completed/Registrace ve službě Google Cloud Print dokončena].
  “Registration with Google Cloud Print completed.
  Email (E-mail)
  <Your email address>@gmail.com
  Printer Name (Název tiskárny)
  Canon MXxxx series_xxxxxx”


  Pro dokončení se dotkněte tlačítka [OK].

 14. Klepnutím na ikonu [Home/Domů]  přejděte zpět na domovskou obrazovku.

Registrace je tímto dokončena. Nyní byste měli mít k dispozici možnost odesílat soubory k tisku do tiskárny PIXMA MG6340 pomocí služby Google Cloud Print. Pokud se při nastavení služby Google Cloud Print vyskytne problém, obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

Zrušení registrace tiskárny

Pokud již nechcete spolu s tiskárnou využívat službu Google Cloud Print, můžete registraci zařízení zrušit následovně:

 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k síti, potažmo k internetu.

 2. Pokud se rozsvítí, stiskněte ikonu [Home/Domů]  a zobrazte domovskou obrazovku.

 3. Potáhnutím prstem po dotykové obrazovce zprava doleva zobrazte položku [Web service/Webová služba] a klepnutím na ikonu ji vyberte.

 4. Vyberte položku [Web Service Setup/Nastavení webové služby].

 5. Vyberte položku [Cloud Settings/Nastavení cloudu].

 6. Vyberte položku [Google Cloud Print Setup/Nastavení služby Google Cloud Print].

 7. Vyberte položku [Delete from Google Cloud Print/Odstranit ze služby Google Cloud Print].

 8. Po zobrazení zprávy [Unregister from Google Cloud Print?/Zrušit registraci ve službě Google Cloud Print?] vyberte položku [Yes/Ano].

 9. Po zobrazení zprávy [Unregistered from Google Cloud Print/Registrace ve službě Google Cloud Print zrušena] stiskněte tlačítko [OK].

 10. Klepnutím na ikonu [Home/Domů]  přejděte zpět na domovskou obrazovku.

Zrušení registrace tiskárny PIXMA MG6340 ve službě Google Cloud Print by mělo být dokončeno.

Pokud se při zrušení registrace ve službě Google Cloud Print vyskytne problém, obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback