Hero image

Oprava produktů

V této části najdete vše, co potřebujete vědět o odesílání produktu do opravy. Patří sem vyhledání autorizovaného servisního střediska, kroky pro sjednání opravy a výběr nejčastějších dotazů, které vám poskytnou odpovědi na vaše otázky.


Proces poskytování služeb a oprav

Můj produkt značky Canon vyžaduje službu. Jak mám postupovat?

Pokud požadujete službu s pevnou cenou (tj. službu údržby nebo upgradu), můžete si požadovanou službu pro svůj produkt sjednat pomocí našeho online portálu pro služby a opravy Canon Online Service & Repair, který vás provede procesem vznesení požadavku.

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích mohou existovat drobné místní rozdíly, zkontrolujte stránky podpory pro zemi svého bydliště s využitím našeho nástroje pro výběr země.

Můj produkt značky Canon nefunguje. Jak mám postupovat?

V první řadě doporučujeme projít si naši podporu produktů, která obsahuje informace, jež vám mohou pomoci vyřešit vzniklý problém. Po výběru daného produktu budete mít přístup k častým dotazům a také k návodům k obsluze, ovladačům, softwaru a firmwaru, které jsou dostupné ke stažení.

Můžete si rovněž sjednat opravu svého produktu pomocí našeho online portálu pro služby a opravy Canon Online Service & Repair, který vás provede procesem vznesení požadavku a na kterém vám budou nabídnuty rady pro řešení problémů (pokud je to možné).

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích mohou existovat drobné místní rozdíly, zkontrolujte stránky podpory pro zemi svého bydliště s využitím našeho nástroje pro výběr země.

Můj produkt značky Canon vyžaduje službu nebo opravu. Jaký je další postup?

1 – Požádejte o provedení služby nebo opravy.

K vytvoření požadavku použijte náš online portál pro služby a opravy Canon Online Service & Repair, přičemž přejděte na odkaz Sjednat službu nebo Sjednat opravu.

Portál vás provede příslušnými kroky, abyste poskytli všechny náležité informace (tj. typ požadavku, informace o závadě, doklad o zakoupení atd.) a mohli ke svému požadavku přidat další produkty (pokud je to relevantní).

Bude vám sděleno příslušné servisní místo pro váš produkt – buď profesionální servisní středisko Canon, nebo autorizovaný servisní partner společnosti Canon. Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneři společnosti Canon jsou nezávislé organizace, které se řídí vlastními podmínkami a ustanoveními. Z tohoto důvodu se na ně můžete obrátit s žádostí o další informace, než jim zašlete jakýkoli produkt k provedení služby nebo opravy.

V závislosti na produktu vás můžeme nasměrovat na náš tým podpory, aby vám poskytl další pomoc.


2 – Po odeslání požadavku na službu nebo opravu vytiskněte „souhrn objednávky“, který přiložíte k zasílanému produktu.

Po odeslání požadavku můžete vytisknout „souhrn objednávky“. Jeho kopie vám bude také zaslána e-mailem (pro případ, že jej budete potřebovat vytisknout později). „Souhrn objednávky“ bude zahrnovat všechny podrobnosti vašeho požadavku a měli byste jej přiložit k produktu odesílanému do servisního místa (profesionální servisní středisko Canon nebo autorizovaný servisní partner společnosti Canon). „Souhrn objednávky“ umožní servisnímu místu ověřit přijetí vašeho produktu (produktů) a poskytne mu všechny informace potřebné ke zpracování vašeho požadavku.


3 – Zajistěte, aby byl produkt řádně zabalen pro přepravu.

Zasláním produktu do profesionálního servisního střediska Canon nebo autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon neuzavíráte smlouvu se společností Canon, takže společnost Canon nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození, ke kterému dojde během přepravy.

Doporučujeme, aby byl váš produkt řádně a bezpečně zabalen. Prostudujte si pokyny pro přepravu uvedené v návodu k obsluze. Nedodržení těchto pokynů může vést k dalšímu poškození během přepravy. V závislosti na hodnotě produktu můžete rovněž zvážit pojištění dané zásilky. Máte také možnost předat produkt (produkty) do profesionálního servisního střediska Canon nebo autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon osobně.


4 – Co bude následovat po odeslání produktu k provedení služby nebo opravy?

Pokud byl produkt odeslán do profesionálního servisního střediska Canon:

Po obdržení bude váš produkt (produkty) zaregistrován do našeho systému a bude vám zaslána zpráva potvrzující přijetí.

Jakmile bude vaše objednávka zpracována a váš produkt (produkty) bude posouzen, buď okamžitě přistoupíme k vyřízení vašeho požadavku (v souladu s našimi podmínkami pro služby a opravy), nebo vás případně kontaktujeme a požádáme o souhlas s pokračováním (v případě časových a cenových nabídek).

K přijetí objednávky a uzavření smlouvy o zakoupení služby nebo provedení opravy dojde v okamžiku, kdy zahájíme požadovanou službu nebo opravu, pokud jsme vám neoznámili, že vaši objednávku nepřijímáme. Smluvní podmínky si uložíme a jejich kopii vám zašleme v potvrzení objednávky.

Náš online portál pro služby a opravy Canon Online Service & Repair vám umožní kontrolovat stav svého požadavku a v případě potřeby komunikovat s profesionálním servisním střediskem Canon.

Pokud byl produkt odeslán autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon:

Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneři společnosti Canon jsou nezávislé organizace, které se řídí vlastními podmínkami a ustanoveními a používají vlastní postupy. Z tohoto důvodu se na ně můžete obrátit s žádostí o další informace, než jim zašlete jakýkoli produkt k provedení služby nebo opravy.

Poznámka: Výše uvedené informace slouží pouze jako doporučení pro zákazníky a nepředstavují dohodu jakéhokoli druhu mezi společností Canon a zákazníkem. Konkrétní podmínky a ustanovení profesionálního servisního střediska Canon nebo autorizovaného servisního partnera společnosti Canon mají přednost před všemi informacemi uvedenými na této stránce.

Zpátky na začátek stránkyČasté dotazy ke službám a opravám

Otázka: Chtěl(a) bych si sjednat služby pro svůj produkt, jaké mám možnosti?

Odpověď: V případě, že máte zájem o služby pro svůj produkt značky Canon, profesionální servisní střediska Canon vám mohou nabídnout řadu variant služeb za pevnou cenu v závislosti na vašem produktu (produktech):

Služby pro svůj produkt si můžete sjednat pomocí našeho online portálu pro služby a opravy Canon Online Service & Repair, který vás provede procesem vznesení požadavku.

Místní autorizovaní servisní partneři společnosti Canon mohou nabízet podobné nebo rovnocenné služby.


Otázka: Můj produkt je vadný, jaké mám možnosti?

Odpověď: Pro případ, že se u vašeho produktu značky Canon vyskytne závada, poskytujeme síť servisních míst (zahrnující profesionální servisní střediska Canon a autorizované servisní partnery společnosti Canon), která vám ochotně opraví váš produkt podle původních specifikací společnosti Canon.

Opravu svého produktu si můžete sjednat pomocí našeho online portálu pro služby a opravy Canon Online Service & Repair, který vás provede procesem vznesení požadavku.

Všechna servisní místa v naší síti mohou přijímat produkty k provedení oprav poštou, kurýrní službou nebo osobně.

Pokud se na váš produkt vztahuje komerční záruka nabízená společností Canon, budou veškeré opravy provedeny bezplatně (v souladu s platnými podmínkami a ustanoveními, které naleznete na našem záručním portálu). Pokud se na váš produkt komerční záruka nabízená společností Canon nevztahuje, budou veškeré provedené opravy zpoplatněny.

Jako spotřebitel máte navíc zákonná práva týkající se prodeje zboží, takže se můžete obrátit na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, a můžete s ním projednat případné možnosti podpory, které vám může poskytnout.


Otázka: Můj produkt je vadný a nevztahuje se na něj komerční záruka nabízená společností Canon. Kolik bude oprava stát?

Odpověď: V případě, že vypršela doba platnosti komerční záruky nabízené společností Canon nebo že se tato záruka nevztahuje na povahu závady, mohou vám profesionální servisní střediska Canon nabídnout řadu zpoplatněných možností opravy v závislosti na vašem produktu (produktech):

 • Oprava za pevnou cenu: Před odesláním produktu (produktů) do profesionálního servisního střediska Canon vám bude sdělena pevná cena. Tato pevná cena je nabízena pro závady způsobené běžným opotřebením a zahrnuje náklady na všechny potřebné náhradní díly, práci a dopravu zpět. Pokud bude zjištěno, že závada byla způsobena jinými okolnostmi (např. nárazem nebo poškozením kapalinou), budeme vás kontaktovat a nabídneme vám časovou a cenovou kalkulaci.
 • Limit pro opravu: Před odesláním produktu (produktů) do profesionálního servisního střediska Canon můžete stanovit limit pro opravu (tj. maximální cenu za opravu), avšak v takovém případě platí minimální hodnota. Limit pro opravu slouží jako vaše oprávnění k provedení opravy, takže vám nebude poskytnuta žádná cenová nabídka. Pokud lze opravu provést za nižší cenu, než je stanovený limit pro opravu, bude vám účtována tato nižší částka. Poskytnutí limitu pro opravu může urychlit vyřízení opravy a oprava také nebude podléhat poplatku za odmítnutí (platí, pokud požadujete časovou a cenovou nabídku).
 • Časová a cenová nabídka: Můžete požádat o časovou a cenovou kalkulaci, která bude provedena po převzetí profesionálním servisním střediskem Canon na základě technické diagnostiky. V takovém případě vám poskytneme cenovou nabídku s podrobnými údaji o předpokládaných nákladech na opravu vašeho produktu (produktů), kterou budete mít možnost před zahájením opravy přijmout nebo odmítnout. Pokud naši cenovou nabídku odmítnete, může vám být účtován poplatek za odmítnutí, který pokryje náklady na provedenou kontrolu.

Všechny naše možnosti zpoplatněných oprav podléhají našim podmínkám pro služby a opravy.

Pokud je vaším příslušným servisním místem autorizovaný servisní partner společnosti Canon, bude vám také moci nabídnout zpoplatněnou opravu. Přesné možnosti, které máte k dispozici, se však mohou lišit a budou podléhat smluvním podmínkám a ustanovením autorizovaných servisních partnerů společnosti Canon.


Otázka: Můj produkt je vadný, lze jej místo provedení opravy vyměnit?

Odpověď: Příslušný způsob opravy pro váš produkt bude určen na základě výhradního uvážení profesionálního servisního střediska Canon nebo autorizovaného servisního partnera společnosti Canon.

Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, a projednat s ním případné možnosti podpory, které vám může poskytnout.


Otázka: Musím při odesílání produktu k opravě přiložit nějaké příslušenství?

Odpověď: Při použití online portálu pro služby a opravy Canon Online Service & Repair vám v závislosti na povaze závady, kterou uvedete, sdělíme, zda by podle našeho názoru mělo být při odesílání produktu (produktů) k opravě přiloženo odpovídající příslušenství Canon.

Pokud se například u vašeho produktu vyskytne problém s napájením, může být příčinou také baterie nebo nabíječka, takže vám můžeme doporučit, abyste je zaslali společně s produktem.

Obecně však platí, že pokud se nedomníváte, že existuje souvislost mezi závadou a používaným příslušenstvím značky Canon, je obvykle nejlepší si příslušenství ponechat a zaslat pouze vadný produkt.


Otázka: Jak mám zabalit produkt, pokud jej zasílám do servisu nebo k opravě?

Odpověď: Zajistěte, aby byl váš produkt bezpečně a spolehlivě zabalen, přičemž konkrétní pokyny pro přepravu naleznete v návodu k obsluze. V opačném případě může dojít k dalšímu poškození během přepravy.

tiskáren doporučujeme provést následující kroky:

 • Vypněte tiskárnu stisknutím vypínače, aby se tisková hlava přesunula do správné polohy.
 • Odpojte všechny kabely a zabalte je samostatně do plastového sáčku.
 • Vyjměte veškerý papír z tiskárny a zavřete zásobníky papíru.
 • Zajistěte zásobníky na místě několika kusy lepicí pásky.
 • Inkoustové kazety (i když jsou prázdné) je nutné ponechat uvnitř tiskárny (protože v opačném případě hrozí poškození tiskové hlavy a zneplatnění jakékoli komerční záruky nabízené společností Canon).
 • Tiskárnu zabalte do původního obalu, pokud jej ještě máte k dispozici, a nezapomeňte vycpat volný prostor kolem tiskárny bublinkovou fólií nebo papírem, aby se v krabici nepohybovala. Poté ji zajistěte lepicí páskou.
 • Pokud již nemáte původní obal k dispozici, umístěte tiskárnu do krabice s dvojitými (silnými) stěnami a volný prostor kolem tiskárny řádně vycpěte bublinkovou fólií nebo papírem, aby se v krabici nepohybovala.
 • Do krabice s produktem vložte „souhrn objednávky“.
 • Zajistěte krabici silnou lepicí páskou. Horní a spodní část obalu je možné přelepit lepicí páskou, aby byly ještě pevnější.

Pro fotoaparáty, videokamery a související produkty doporučujeme provést následující kroky:

 • Před zabalením si uložte veškerá nastavení (pokud je to možné), protože při opravě produktu může být nutné obnovit výchozí tovární nastavení.
 • Vyjměte nebo odpojte příslušenství, jako jsou baterie, paměťové karty, nabíječky baterií a kabely (pokud nesouvisí se závadou produktu).
 • Zkontrolujte, že jste na výrobek umístili krytku těla/objektivu, a těla a objektivy pro fotografování/video vždy balte odděleně (tedy aby k sobě nebyly připojené), aby byly během přepravy v bezpečí. Upozorňujeme, že po dokončení opravy/servisu vám nové tělo/objektiv nedodáme zdarma.
 • Produkt zabalte do původního obalu, pokud jej ještě máte k dispozici, a nezapomeňte vycpat volný prostor kolem produktu bublinkovou fólií nebo papírem, aby se v krabici nepohyboval. Poté jej zajistěte lepicí páskou.
 • Pokud již nemáte původní obal k dispozici, umístěte produkt do krabice s dvojitými (silnými) stěnami a volný prostor kolem produktu řádně vycpěte bublinkovou fólií nebo papírem, aby se v krabici nepohyboval.
 • Do krabice s produktem vložte „souhrn objednávky“.
 • Zajistěte krabici silnou lepicí páskou. Horní a spodní část obalu je možné přelepit lepicí páskou, aby byly ještě pevnější.

Otázka: Na koho se mám obrátit, pokud chci zkontrolovat stav opravy nebo služby?

Odpověď: Pokud jste produkt odeslali do profesionálního servisního střediska Canon, můžete zkontrolovat stav opravy nebo služby prostřednictvím online portálu pro služby a opravy Canon Online Service & Repair.
Pokud jste produkt odeslali autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon, obraťte se s žádostí o informace o aktuálním stavu přímo na něj.


Otázka: Jak mám postupovat, pokud je můj produkt po návratu z opravy stále vadný?

Odpověď: V nepravděpodobném případě, že se bude problém nadále vyskytovat i po provedení opravy, se obraťte na profesionální servisní středisko Canon, protože ručíme za to, že naše opravy jsou bez závad (v souladu s našimi podmínkami pro služby a opravy).

Pokud jste produkt zaslali autorizovanému servisnímu partnerovi společnosti Canon, obraťte se přímo na něj.


Otázka: Mohu si koupit náhradní díly pro svůj produkt Canon?

Odpověď: Doporučujeme svěřit veškeré opravy profesionálním servisním střediskům Canon nebo autorizovaným servisním partnerům společnosti Canon, protože k bezpečné opravě vašeho produktu mohou být vyžadovány speciální nástroje a softwarové aplikace.
V případě potřeby však lze originální náhradní díly od společnosti Canon zakoupit u vybraných autorizovaných servisních partnerů společnosti Canon či distributorů náhradních dílů, a to následovně:

AWH SERVIS

Vinohradska 100
130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 720 122
E-mail: awh@awh.cz


Otázka: Jak dlouho po uvedení produktu na trh je možné nechat produkt opravit?

Odpověď: Zavázali jsme se zajistit, aby pro naše produkty byla udržitelná podpora dostupná co nejdéle. Poté, co společnost Canon stáhne produkt z prodeje, se snaží zajistit dostupnost náhradních dílů po následující období:

ŘADA MODEL ROKY
Digitální jednooká zrcadlovka Řada EOS 1D, řada EOS 5D 7
Další řady EOS 5
BEZZRCADLOVÉ Řada EOS R 7
Řada EOS M 5
OBJEKTIVY Řada EF – L, řada RF – L, řada DO, řada TS-E a řada CN-E 7
Všechny ostatní řady objektivů 5
BLESK Všechny modely blesků Speedlite 5
KOMPAKTNÍ FOTOAPARÁT Řada PowerShot G 5
PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60 HS, PowerShot SX70 HS, PowerShot SX520 HS, PowerShot SX530 HS, PowerShot SX740 HS 5
VIDEO Řada LEGRIA, řada X (XF; XA; XL; XH; XC), řada ME, řada ML a řada Cinema EOS 7
Příslušenství: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400, CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
PROJEKTORY Řada XEED, řada LV a řada LX 7
DALEKOHLED Všechny dalekohledy 5
TISKÁRNY Řady PIXMA a MAXIFY (kromě níže uvedených modelů) 5
Řada i-SENSYS 7
SKENER Řada CanoScan 5
OSTATNÍ PRODUKTY Veškeré příslušenství pro fotografování, objektivy (pouze EF50 F1.8 STM, EF-M 22mm f/2.0, EF-M 15-45mm F/3.5-6.3 IS STM), řada PowerShot (kromě modelů uvedených výše), řada IXUS, příslušenství a objektivy pro videokamery (kromě modelů uvedených výše), příslušenství a objektivy pro projektory, kalkulačky, tiskárny PIXMA (MG2xxx, MG3xxx, MG5xxx, MX4xx, MX5xx, TR45xx, TS3xxx a TS5xxx), řada SELPHY CP, řada Zoemini, IVY REC a skenery (řada CanoScan LiDE a řada P 2XX) Žádné díly

Pokud v tomto období není možné získat požadovaný náhradní díl, zajistíme, aby našim zákazníkům bylo poskytnuto náhradní řešení.

Zpátky na začátek stránky

Mohlo by se vám hodit...

Feedback