Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MX435

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MX435 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MX435, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MX435, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MX435, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Krok 2

1. Pomocí šipek (A) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Krok 3

1. Vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

Krok 4

1. Vyberte možnost [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a poté stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Modrá kontrolka Wi-Fi (A) se po povolení bezdrátového připojení rozsvítí.

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 5

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_step5_1

(Zobrazí se zpráva: „Stiskněte tlačítko WPS na přibližně 5 sekund a stiskněte tlačítko [OK] na zařízení.“)

1. Stiskněte a přidržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu.
Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

Jakmile dojde k připojení, zobrazí se následující obrazovka. Stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_step5_2

Pokud se zobrazí jiná obrazovka, podívejte se na část „řešení potíží“ v uživatelské příručce.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX435.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Krok 2

1. Pomocí šipek (A) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Krok 3

1. Vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Krok 4

1. Vyberte možnost [Nastavení bezdrátové sítě LAN] a poté stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

Krok 5

1. Stiskněte tlačítko [Zastavit/Obnovit [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ] a zobrazí se následující obrazovka.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_1

2. Po zobrazení výše uvedené obrazovky stiskněte tlačítko [OK].

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_2

3. Pomocí šipek vyberte název vaší sítě (je označován také jako SSID) a stiskněte dvakrát tlačítko [OK].

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě (SSID), může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou názvu sítě v počítači, který je k síti připojen.

Pokud není vaše síť v seznamu uvedena, vyberte pomocí šipek možnost [Vyhledat znovu] a stiskněte tlačítko [OK].

4. Po zobrazení následující obrazovky můžete pomocí numerických tlačítek na zařízení zadat bezpečnostní heslo bezdrátové sítě.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_3

Zařízení má tři režimy zadávání: režim velkých písmen, režim malých písmen a režim čísel. Stisknutím tlačítka [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8 přepnete do režimu velkých písmen (:A), režimu malých písmen (:a) nebo režimu čísel (:1). (Zobrazuje se v pravé horní části obrazovky.)

Například v režimu velkých písmen jedním stisknutím tlačítka [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9 zadáte písmeno „A“, dvěma stisknutími tlačítka [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9 zadáte písmeno „B“ atd. Pokud jedno tlačítko obsahuje 2 znaky, přejdete na další znak stisknutím šipky. Pokud uděláte náhodně chybu, můžete znak smazat stisknutím tlačítka [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10. Jakmile dokončíte zadávání hesla, stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se následující obrazovka:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_4

Stiskněte tlačítko [OK].

Tím končí postup nastavení funkce Wi-Fi.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX435.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Back to top


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MX435

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Nastavení] (A) na tiskárně.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

Krok 2

1. Pomocí šipek (A) vyberte položku [Nastavení zařízení] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

Krok 3

1. Pomocí šipek vyberte položku [Nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step3_1

Krok 4

1. Pomocí šipek vyberte položku [Zbývající nastavení sítě LAN] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step4_1

Krok 5

1. Pomocí šipek vyberte možnost [Ano] a stiskněte tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step5-1

Zobrazí se následující obrazovka.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step5_2

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení bezdrátové sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.