Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA

Před pokusem o připojení tiskárny PIXMA k bezdrátové síti zkontrolujte, zda jsou splněny následující dvě podmínky:

  1. Ujistěte se, zda máte k dispozici přístupový bod (někdy označovaný jako směrovač nebo rozbočovač), prostřednictvím kterého získáte připojení k Internetu. Před přistoupením k dalšímu kroku musí být přístupový bod plně funkční.

  2. Ujistěte se, zda máte k dispozici výpočetní zařízení, jako je počítač PC, počítač Mac, tablet nebo smartphone, jež bude od tohoto místa označováno souhrnně jako počítač, které je úspěšně připojeno k Internetu.

    Chcete-li ověřit, zda je počítač, jenž má být používán s tiskárnou, připojen k síti, zkuste z něj procházet nějaký internetový web, například www.canon-europe.com. V případě, že se webová stránka nezobrazí, nejste úspěšně připojeni k Internetu a tento problém je nutné před pokračováním vyřešit.

UPOZORNĚNÍ

Pokud máte potíže nebo si nejste jisti, jak nastavit přístupový bod nebo připojení k Internetu, prostudujte si návod k obsluze používaného přístupového bodu nebo se obraťte na poskytovatele internetových služeb (ISP).

Po ověření výše uvedených podmínek vyberte níže váš produkt, a získejte tak přístup k pokynům pro nastavení bezdrátového připojení.

Vyberte svůj produkt PIXMA

Pokud se váš produkt nenachází v seznamu, navštivte naši globální stránku.Mohlo by se vám hodit...

Feedback