PIXMA MX474: průvodce nastavením služby Google Cloud Print

Požadavky pro tisk pomocí služby Google Cloud Print

 1. K registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print je třeba aktivní účet Google. K dokončení nastavení bude třeba příslušné uživatelské jméno a heslo. Pokud aktivní účet Google nemáte, navštivte registrační stránku účtů Google a podle pokynů na obrazovce vytvořte účet.

 2. K použití služby Google Cloud Print je třeba, aby tiskárna byla připojena k internetu. Informace o nastavení tohoto připojení naleznete v příručce pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA MX474.

Registrace tiskárny

Při registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print postupujte podle následujících pokynů. 

 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k síti, potažmo k internetu.

 2. Stiskněte tlačítko [Setup/Nastavení]

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku [Web Service Setup/Nastavení webových služeb] a stiskněte tlačítko [OK].

 4. Jakmile se zobrazí položka [Connection Setup/Nastavení připojení], stiskněte tlačítko [OK].

 5. Jakmile se zobrazí položka [Google Cloud Print/Služba Google Cloud Print], stiskněte tlačítko [OK].

 6. Vyberte možnost [Register w/service/Zaregistrovat u služby] a stiskněte tlačítko [OK].

 7. Po zobrazení zprávy [Register?/Zaregistrovat?] vyberte položku [<Yes>/<Ano>] a stiskněte tlačítko [OK].

 8. Vyberte jazyk nastavení tisku služby Google Cloud Print a stiskněte tlačítko [OK].

 9. Když se zobrazí zpráva [Print auth URL/Vytisknout ověřovací adresu], stiskněte tlačítko [OK] a vytiskněte ověřovací stránku.
  Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Pokud se tak stalo, vyberte položku [<Yes>/<Ano>] a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud se ověřovací stránka nevytiskla, vyberte položku [<No>/<Ne>] a vytiskněte ji znovu.
   
 10. Na vytištěné ověřovací stránce se na níže zvýrazněném místě bude nacházet jedinečná adresa URL tiskárny. Tuto adresu zadejte do adresního řádku vašeho webového prohlížeče. Popřípadě můžete pomocí čtečky kódů QR smartphonu nebo tabletu načíst kód QR.


 11. K registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print je třeba se přihlásit k účtu Google pomocí příslušné e-mailové adresy Google a hesla. Tento krok je třeba provést do 14 minut. Po uplynutí této doby bude třeba kroky 1 až 10 provést znovu.


 12. Po registraci tiskárny na serveru Google se na displeji tiskárny zobrazí následující zpráva: [Registration with Google Cloud Print completed/Registrace ve službě Google Cloud Print dokončena].
  [Registration with Google Cloud Print completed.]

 13. Stisknutím tlačítka [OK] operaci dokončete.

Registrace je tímto dokončena. Nyní byste měli mít k dispozici možnost odesílat soubory k tisku do tiskárny PIXMA MX474 pomocí služby Google Cloud Print. Pokud se při nastavení služby Google Cloud Print vyskytne problém, obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

Zrušení registrace tiskárny

Pokud již nechcete spolu s tiskárnou využívat službu Google Cloud Print, můžete registraci zařízení zrušit následovně:

 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k síti, potažmo k internetu.

 2. Stiskněte tlačítko [Setup/Nastavení]

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku [Web Service Setup/Nastavení webových služeb] a stiskněte tlačítko [OK].

 4. Jakmile se zobrazí položka [Connection Setup/Nastavení připojení], stiskněte tlačítko [OK].

 5. Jakmile se zobrazí položka [Google Cloud Print/Služba Google Cloud Print], stiskněte tlačítko [OK].

 6. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku [Service/Služba] a stiskněte tlačítko [OK].

 7. Jakmile se zobrazí zpráva [OK to delete?/Povolit odstranění?], vyberte položku [Yes/Ano] a stiskněte tlačítko [OK].

 8. Jakmile se zobrazí zpráva [Unregistered/Registrace zrušena], stiskněte tlačítko [OK].

Zrušení registrace tiskárny PIXMA MX474 ve službě Google Cloud Print by mělo být dokončeno.
Pokud se při zrušení registrace ve službě Google Cloud Print vyskytne problém, obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback