aerial view of workers

Pořizujeme abstraktní snímky

Nezáleží na tom, jestli jste někde, kde to dobře znáte, nebo jestli objevujete nová místa. Vždy stojí za to vyzkoušet nové způsoby fotografování, díky kterým budou vaše snímky zajímavější a poutavější.

Vyzkoušejte nové úhly

Většinu fotografií pravděpodobně pořizujete z úrovně očí, tak jako většina lidí. Pokud však ve fotoaparátu použijete funkci Živý náhled (a otočný displej LCD, pokud je jím fotoaparát vybaven), zakrátko zjistíte, že vaše možnosti se na tuto úroveň rozhodně neomezují.

Vyzkoušejte náš tip: Umístěte fotoaparát k zemi a natočte otočný displej LCD tak, abyste na něj seshora viděli. Pokud chcete pořídit snímek nad úrovní davu lidí, připevněte fotoaparát na monopod a otočný displej LCD sklopte dolů. Pak můžete držet fotoaparát nahoře, a přitom uvidíte, co se zobrazuje na displeji. Takový pohled je velmi netradiční.

Řemen na krk v roli řemínku na zápěstí

Když fotografujete z místa ve výšce a na scénu se díváte shora, fotoaparát je třeba držet opravdu pevně. Fotoaparát lépe zajistíte, když si řemen na krk obtočíte okolo zápěstí. Fotoaparát bude ve stabilnější poloze a v bezpečí.

Hrátky se zaostřováním

Nejlepší je začít tak, že zaostřovací bod přesunete mimo střed záběru. Nejprve fotoaparát přepněte do režimu ručního zaostřování. Poté nastavte fotografovaný objekt do středu záběru a tlačítko spouště stiskněte do poloviny. Držte tlačítko spouště namáčknuté a upravte kompozici snímku podle potřeby. Nakonec jen domáčkněte spoušť a snímek je hotový.

Živý náhled vám umožní vzít kontrolu do vlastních rukou

V režimu živého náhledu uvidíte náhled snímku na displeji LCD fotoaparátu. S režimem živého náhledu, který vám umožní zvolit zaostřovací body, můžete vzít tvorbu snímků do vlastních rukou. A pokud váš fotoaparát disponuje dotykovou obrazovkou, je to ještě jednodušší. Stačí se jen dotknout displeje LCD v bodě, ve kterém má fotoaparát zaostřit, nastavit automatické zaostřování na možnost Živý režim a fotoaparát zaostří přesně v daném bodě.

Buďte připraveni na dokonalý okamžik

Když pořizujete snímky nad hlavami lidí s fotoaparátem připevněným na stativu nebo monopodu, není snadné dosáhnout na tlačítko spouště. Ve výsledku vám pak může uniknout dokonalý okamžik. K aktivaci spouště ale můžete použít kabel dálkové spouště, a to buď RS-60E3, nebo RS-80N3 (v závislosti na modelu fotoaparátu). Pokud je váš fotoaparát vybaven rozhraním Wi-Fi, fotoaparát dálkově propojte se smartphonem a spoušť aktivujte pomocí telefonu. Nepřijdete přitom ani o možnost živého náhledu.

Nebojte se velkých cílů

Režim Krajina, který se automaticky nastaví při výběru režimu Smart Auto, umožňuje fotografovat scény s ostrými detaily v celém záběru. Zásluhu na tom má rozšířená hloubka ostrosti. Můžete tak zachytit větší část scény, ať už fotografujete ve městě nebo v přírodě.

Vyzkoušejte náš tip: Když fotografujete krajinu, zkuste do popředí zakomponovat nějaký prvek, který scénu vyváží. A nezapomeňte, že snímky krajin můžete pořizovat také v orientaci na výšku.

Hra světla a stínu

Světlo je základním stavebním kamenem fotografování. Když chcete posunout laťku svých fotografických dovedností, je třeba porozumět tomu, jakým způsobem vytvářejí stíny a světla své vlastní rozličné tvary a struktury. Když je slunce nízko (tedy brzy ráno nebo později večer), stíny se prodlužují a mají schopnost dodat vašim snímkům zcela nový rozměr. Tak se může prostředí, které v poledne není ničím zvláštní, díky světlu z nízkého úhlu proměnit v zajímavou stínohru. Místo, kde jste narazili na úžasné stíny, můžete vyvolat pomocí funkce GPS přes mobilní telefon, kterou najdete v mnoha kompaktních fotoaparátech s připojením Wi-Fi, a vydat se pro pár nových fotografických úlovků.

Výrazné barvy

Při fotografování krajiny váš snímek skutečně vynikne, když budou klíčové barvy výrazně syté. Sytost barev můžete zvýšit pomocí funkce Mé barvy. Tak třeba na snímcích přírody se sytost zvyšuje u modré oblohy nebo vody a zeleně, což jim vdechne život a atraktivitu.

Zmrazení pohybujícího se objektu

Fotografie pohybujících se objektů mohou být velmi neobvyklé. Navíc často odhalují okamžiky, které lidské oko ani nepostřehne. Chcete-li objekt v záběru zmrazit, pak použijte vysokou rychlost závěrky. Přesná hodnota rychlosti závěrky závisí na několika faktorech, například na rychlosti objektu nebo jeho vzdálenosti od objektivu. Pokud chcete zmrazit pohyb lidí, vyberte ve fotoaparátu režim Sport. Nebo použijte režim priority závěrky, který je na fotoaparátu označený jako Tv a vyberte rychlost závěrky 1/250 s nebo vyšší.

Zachycení kontrastu

Při jasném světle dochází ke vzniku výrazných a tmavých stínů. Tento jev, který nazýváme kontrast, při správném využití vaše snímky obohatí. Pokud však fotografujete za jasného, slunečného dne, kontrast, který vidí lidské oko, fotoaparát zachytit nedokáže. Můžete ho však vykompenzovat pomocí režimu Ovládání podsvětlení HDR, kterým disponují mnohé fotoaparáty EOS. Najdete jej v nastavení Speciální scéna na voliči režimů. Při použití tohoto režimu fotoaparát vyfotografuje každý snímek třikrát. Výsledný snímek, který vznikne kombinací těchto tří záběrů, pak disponuje podstatně širším rozsahem kontrastu než snímek z jediného záběru.

Černobílý svět

Při fotografování abstraktních snímků dochází ke změně klíčových prvků v záběru – o hlavní slovo se obvykle přihlásí struktury, kontrast, stíny a tvary. Barvy tak trochu ustoupí do pozadí. Nastavte ve fotoaparátu černobílý styl Picture Style, který můžete doplnit o žlutý filtr, a na displeji LCD fotoaparátu se zobrazí černobílý náhled. Tak uvidíte, jak scéna vypadá bez barev. Pokud jste fotoaparát nastavili na pořizování snímků typu RAW, barvy můžete obnovit při zpracování snímků v počítači.

Využijte naplno možnosti snímání pod úhlem

Pořizování snímků z malých úhlů vytváří dynamickou perspektivu. Pokud je však kompozice vašeho snímku z velké části tvořena oblohou, měření fotoaparátu bude zmatené a popředí bude podexponované. Když jsou hlavní objekty příliš tmavé, použijte kladnou kompenzaci expozice, která záběr zesvětlí.

Vždy ve správné orientaci

Všechny fotoaparáty jsou vybaveny polohovým senzorem, který rozpozná, jestli je fotoaparát v horizontální nebo vertikální poloze, a zajistí, aby byly snímky na displeji LCD a obrazovce počítače správně natočené. Když ale fotografujte přímo směrem dolů nebo nahoru, polohový systém to může zmást. Radši tedy ve (žluté) nabídce nastavení vypněte funkci automatického otáčení. Všechny vaše snímky pak budou stejně natočené.

Co nejlepší využití násobných expozic

Celá řada pokročilých fotoaparátů EOS nabízí možnost pořizovat násobné expozice, které umožňují vytvářet záběry s méně zřetelnými pohybujícími se objekty. Statické prvky jsou však v těchto záběrech zachyceny normálně. Zajistěte fotoaparát do stabilní polohy, třeba na stativ, a pak režim násobné expozice nastavte pro každý záběr na hodnotu Průměrný. Nastavte fotoaparát tak, aby pořídil minimálně tři snímky a po několika sekundách se uvolnila závěrka. Až bude hotovo, fotoaparát všechny jednotlivé snímky spojí. Obsah, který se změnil, však bude méně viditelný (polotransparentní). Čím více snímků pořídíte, tím budou pohybující se objekty méně viditelné.

Vytváření úchvatných časosběrných filmů

Když budete s fotoaparátem po dobu několika hodin pořizovat sekvenci snímků, můžete z ní pak přímo ve fotoaparátu vytvořit krásný časosběrný film. U některých fotoaparátů EOS lze použít také ovladač s časovačem TC-80N3. Ten můžete připojit k fotoaparátu a nastavit jej tak, aby po dobu několika hodin pořizoval snímky v přednastaveném intervalu.

Chcete se dostat o úroveň výš? Po pořízení časosběrné sekvence snímků ji můžete upravit pomocí statické překryvné vrstvy. Ta vyvolá dojem, že rušné město je vlastně liduprázdné.

Natáčení abstraktních záběrů

Poloha kamery

Většina uživatelů natáčí videa s kamerou na stativu nebo z ruky asi ve výšce ramen. Pokud chcete, aby byly vaše záznamy zajímavější, zkuste natáčet z mimořádně vysoké nebo nízké perspektivy, která nabízí ojedinělý pohled na svět.

Vyzkoušejte náš tip: Zachyťte ruch velkoměsta z neobvyklé perspektivy. Položte kameru na zem, třeba mezi své nohy, a zachyťte neutuchající shon nesčetných párů nohou. Nebo naopak vystupte na věž nebo budovu a natočte lidi z výšky.

Kontrast klidu a ruchu

Když budete mít trochu volného času, zkuste zachytit výrazný kontrast. Nejdříve natočte ulice prostoupené klidem brzkého rána, kde není skoro ani živáčka. Pak se na stejné místo vraťte později a ukažte, jak se za pouhých několik hodin výraz města zcela změnil.

Za zkoušku stojí také střídání různých délek klipů. Výborně působí třeba delší záběry tichých ulic zkombinované s krátkými klipy rušnějších scén.

Kouzlo hry stínů

Když na stejném místě pořídíte v průběhu dne několik záznamů, při úpravách buďte obezřetní. Po zkombinování ranního záznamu s odpoledním se budou stíny nacházet na jiné straně záběru. Stíny, které byly ráno nalevo od objektu, budou odpoledne napravo. Další možností je stíny pozorovat a měnit polohu tak, aby byly stíny ve všech klipech stejné, ať už jsou pořízené v jakoukoli denní dobu.

Ukažte své snímky v nejlepším světle

Nejlepší papír pro tisk snímků

Vytvoření krásného snímku dá hodně práce. Proto by byl hřích se o něj nepodělit. Snímkem se nejlépe pochlubíte, když jej vytisknete. Vaše práce tak dostane hmatatelnou podobu.

Správně zvolený papír dokáže s výsledným produktem zázraky. Pokud tisknete umělecké snímky, sáhněte po matném nebo uměleckém papíru, který snímkům dodá strukturu a hloubku. Lesklé papíry se zase postarají o výtisky plné barev a života. Je důležité orientovat se v typech papíru – téměř stejně důležité jako znalost objektivů. Chcete-li dosáhnout dokonalého výsledku, je třeba vybrat ten pravý papír.

Příprava na rámování

Když chcete svou fotografii zarámovat, je dobré nechat po stranách papíru prázdné okraje. Pak můžete fotografii bez problémů umístit pod držák fotografie v rámu. Fotografie tak nebude přiléhat ke sklu, což prodlouží její životnost.

Ať o nic nepřijdete

Přihlaste se k odběru zpravodaje