A dirt-bike speeds through a puddle, creating a spray of water.

RYCHLOST ZÁVĚRKY

Jak ovládnout rychlost závěrky

Změna rychlosti závěrky fotoaparátu je jedním ze způsobů, jak upravit celkovou expozici snímku. Má však také kreativní využití, které vám umožní u snímků ovládat míru rozostření (nebo jeho nedostatku).

Zde uvádíme pět tipů, které vám pomohou osvojit si ovládání rychlosti závěrky a získat větší kontrolu nad vaším akčním fotografováním, ať už snímáte školní sportovní den pomocí bezzrcadlového fotoaparátu EOS M, nebo motoristické sporty s digitální zrcadlovkou EOS.

1. Mějte rychlosti závěrky pod kontrolou

The screen of the Canon EOS 90D showing the Tv (Time Value) settings.
Chcete-li převzít přímou kontrolu nad rychlostí závěrky, nastavte fotoaparát na režim Priorita závěrky (nebo Tv, který označuje „Time value (Předvolbu času)“).

Většina fotoaparátů EOS je vybavena režimem Speciální scény „Sport“, který automaticky nastaví expozici a zaostření fotoaparátu pro fotografování pohybujících se objektů. To vám zajistí skvělé výsledky, ale pokud chcete být kreativní, vytvořit určitý efekt nebo upravit fotoaparát pro konkrétní podmínky, například při fotografování rychle se pohybujících objektů v dálce z ruky, můžete převzít větší kontrolu.

Chcete-li převzít přímou kontrolu nad rychlostí závěrky, nastavte fotoaparát na režim Priorita závěrky (nebo Tv, který označuje „Time value (Předvolbu času)“). Rychlost závěrky můžete nastavit otáčením hlavního ovladače fotoaparátu nebo pomocí dotykové obrazovky, která je k dispozici u mnoha fotoaparátů EOS, včetně modelů Canon EOS M6 Mark II a Canon EOS 90D. Fotoaparát automaticky upraví clonu tak, aby bylo dosaženo standardní expozice. Nejvyšší rychlost závěrky fotoaparátu EOS je 1/4 000 sekundy nebo 1/8 000 sekundy, nejdelší automaticky nastavená rychlost závěrky je 30 sekund.

2. Zabraňte rozhýbání fotoaparátu

Čím více snímek přiblížíte, tím více se projeví jakékoli roztřesení, takže pro jeho minimalizaci budete potřebovat vyšší rychlost závěrky. Výše uvedený snímek pořízený při rychlosti 1/50 sekundy zobrazuje jasný vliv rozhýbání fotoaparátu. Níže uvedený snímek zobrazuje zmrazenou akci a byl pořízen rychlostí 1/640 sekundy.

Při výběru rychlosti závěrky je třeba brát ohled na dvě věci: Zda je dostatečně vysoká, aby bylo zabráněno rozostření způsobeného pohybem fotoaparátu při fotografování z ruky, které se označuje také jako „rozhýbání fotoaparátu“, a zadruhé, jak rychle se objekt pohybuje.

Rychlost závěrky, kterou potřebujete, abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu, závisí na mnoha faktorech – včetně toho, zda používáte objektiv s vestavěným stabilizátorem obrazu (IS), a zda je větrné počasí. Nejdůležitějším faktorem je však ohnisková vzdálenost objektivu. Čím více snímek přiblížíte, tím více se projeví jakékoli roztřesení.

Obecným pravidlem pro odstranění tohoto problému je použití rychlosti závěrky, která odpovídá efektivní ohniskové vzdálenosti, nebo vyšší. Při nastavení objektivu na ohniskovou vzdálenost 50 mm použijte rychlost 1/50 sekundy nebo vyšší a při nastavení objektivu na vzdálenost 200 mm použijte rychlost 1/200 sekundy nebo vyšší. Pak musíte vzít v úvahu rychlost fotografovaného objektu – čtěte dále!

3. Zachyťte akci pomocí vysokých rychlostí závěrky

Související články
A person riding a dirt bike around a track, leaning the bike low to the ground, photographed using camera panning. © Richard Walch

ZÁKLADNÍ RADY PRO FOTOGRAFY

Fotografování technikou sledování pro začátečníky

Tyto tipy vám poradí, jak prostřednictvím techniky sledování pořizovat lepší akční snímky.

A female athlete in a purple vest leaping over a hurdle.

SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE

Jak pořídit skvělé akční snímky

Tipy pro pořizování úžasných akčních snímků fotoaparátem Canon.

Light trails suspended in motion by a bus on a busy street in Madrid, Spain.

FOTOGRAFIE POHYBU

Zachycení pohybu ve fotografii

Zjistěte, jak zachytit pohyb a dodat snímkům nádech pohybu.

Zatímco rychlost závěrky 1/250 sekundy zmrazí pomalu se pohybující objekt, například při chůzi, pro pořízení ostrého snímku běžící osoby budete potřebovat vyšší rychlosti závěrky.

Rychlost závěrky nezbytná pro zmrazení pohybujícího se objektu závisí na jeho vzdálenosti od fotoaparátu, směru jeho pohybu a rychlosti. Avšak rychlost závěrky, kterou budete potřebovat, je pravděpodobně vyšší, než si myslíte. Rychlost závěrky 1/250 sekundy zmrazí pomalu se pohybující objekt, například při chůzi, a rychlost závěrky v rozmezí 1/500 až 1/1 000 sekundy můžete použít ke zmrazení běžící osoby. K pořízení ostrých snímků rychlejších objektů, jako jsou ptáci za letu a rychlá auta, budete muset použít rychlost až 1/1 000 sekundy nebo dokonce 1/4 000 sekundy.

Porovnejte tyto záběry motorky v pohybu. Uvidíte, že motorka i jezdec jsou při rychlosti závěrky 1/200 sekundy rozmazaní, čímž vzniká skvělý celkový dojem pohybu, ale nejsou zachyceny detaily, při 1/1 000 sekundy je však akce zmrazená a všechny detaily jsou ostré.

Při rychlosti závěrky 1/200 sekundy (výše), která vám bude připadat docela vysoká, vytváří tento snímek skvělý dojem rychle se pohybujícího objektu projíždějícího kolem, aniž by byl zachycen detail motorky nebo jezdce. Při rychlosti 1/1 000 s (níže) bude akce ve snímku zmrazena.

Buďte připraveni zvýšit citlivost ISO, abyste mohli používat vyšší rychlosti závěrky, zejména při fotografování sportu a divoké zvěře.

4. Buďte kreativní při sledování pohybujících se objektů

Stinnou stránkou zmrazení akce může být, že to již nebude vypadat jako akce. Snímky pohybujících se objektů často jeví dynamičtěji, pokud je objekt ostrý, ale pozadí je rozmazáno. Chcete-li tohoto efektu dosáhnout, použijte dostatečně nízkou rychlost závěrky, aby vám poskytla určité rozmazání. Poté s fotoaparátem následujte objekt stejnou rychlostí, jakou se pohybuje. Tento postup se označuje jako sledování pohybujícího se objektu nebo také panning či švenkování.

Sledováním pohybujících se objektů s fotoaparátem vytvoříte rozmazané pozadí, které dodá akci dynamičtější vzhled.

Rychlost závěrky, kterou potřebujete, závisí na rychlosti pohybu objektu a požadovaném rozmazání. Chcete-li zvýšit šance na ostré zachycení objektu, nastavte režim automatického zaostřování na možnost AI Servo nebo Servo, protože tak bude fotoaparát moci neustále upravovat zaostření na pohybující se objekt. Objektiv s vestavěným optickým stabilizátorem obrazu kompenzuje jakékoli vertikální „otřesy“ při otáčení fotoaparátu ve vodorovném směru a naopak. Pokud je objektiv vybaven přepínačem režimu IS, nastavte jej do polohy 2 pro snímky pořizované sledováním pohybujícího se objektu – při tomto nastavení se stabilizuje svislý pohyb, ale bude umožněno rozmazání způsobené vodorovným pohybem.

5. Použijte nízké rychlosti závěrky k rozmazání pohybu

Pokud fotoaparát upevníte na stativ, aby zůstal nehybný, použitím dlouhé expozice (nízké rychlosti závěrky) dosáhnete toho, že jakýkoli pohyb – například vlny – bude rozmazaný.

Pokud chcete snímek záměrně rozostřit, můžete použít relativně dlouhou expozici – delší než jednu sekundu. Chcete-li však předejít přeexponování snímku, musíte použít nižší clonové číslo (vyšší světelnost, například f/16 nebo f/22) a nižší citlivost ISO nebo neutrální ND filtr, abyste omezili množství světla vstupujícího do fotoaparátu. Nyní můžete během expozice buď pohybovat fotoaparátem (což způsobí rozmazání celé fotografie), nebo použít stativ, aby se fotoaparát vůbec nehýbal, takže budou rozmazané pouze pohyblivé části scény. Zkuste použít druhou zmíněnou techniku pro zjemnění vln a tekoucí vody v krajině, nebo abyste rozmazali pohybující se vozidla a davy lidí v městské scéně.

U expozic delších než 30 sekund použijte režim dlouhé expozice. Některé fotoaparáty Canon mají na voliči režimů nastavení možnost „B“, zatímco jiné je třeba nastavit na možnost „M“ (Manual – Ruční), než budete moci procházet rychlosti závěrky, dokud se nezobrazí možnost BULB (Dlouhá expozice). Pro odstranění rizika otřesů způsobených stisknutím tlačítka spouště může být užitečný dálkový časovač nebo kabelové dálkové ovládání. Můžete také zvážit použití aplikace Canon Camera Connect a fotoaparát ovládat dálkově ze smartphonu.

Autor: Marcus Hawkins

Související produkty

Související články

Služba Get Inspired je vaším klíčovým zdrojem užitečných tipů pro fotografování, nákupním průvodcem a odborným zpravodajem – vše, co potřebujete k objevení toho nejlepšího fotoaparátu nebo tiskárny a k uskutečnění vašeho příštího tvůrčího nápadu.

Zpět na všechny Tipy a Techniky