Binoculars FAQs

ČASTÉ DOTAZY K DALEKOHLEDŮM

Jaké typy dalekohledů jsou nabízeny?

První dalekohledy byly vynalezeny zhruba před 400 lety. V současné době se na celém světě vyrábí a prodává několik set různých modelů dalekohledů. I když se koncepce prohlížení zvětšeného obrazu vlastníma očima nezměnila, existují dva zcela odlišné typy dalekohledů: prismatické dalekohledy a dalekohledy Galileovy konstrukce.

 • Prismatické dalekohledy

Většina dnes prodávaných dalekohledů používá pro objektiv i pro okulár dalekohledu konvexní čočky. Takové dalekohledy nazýváme prismatické, protože pro „otočení“ převráceného obrazu používají optický hranol (prisma).

Hranoly Porro

Než světlo dosáhne očí, prochází soustavou dvou hranolů a tvoří při tom tvar písmene „Z“.

Střechové hranoly

Při používání těchto hranolů ve tvaru stříšky označovaných anglickým výrazem Roof nebo německým Dach jsou hranoly sesazené tak, že světlo prochází jejich soustavou v přímém směru. Tímto způsobem jsou zkonstruovány kompaktní dalekohledy.

 • Dalekohledy Galileovy konstrukce

Tento koncept použil ve svých dalekohledech Galileo Galilei v 17. století. Pro okulár jsou použity konkávní čočky, a proto není nutné použít pro korekci obrazu optický hranol. Tato konstrukce se používá u divadelních kukátek a k prohlížení nepříliš vzdálených objektů.

Co je zvětšení?

Zvětšení znamená poměr stran viděný pouhým okem a vzdálenosti zobrazené v dalekohledu. Pokud má například dalekohled 10× zvětšení, objekt se zvětší 10krát. Jinými slovy, objekt vzdálený 100 metrů bude při pohledu dalekohledem vypadat, jako by byl vzdálený pouze 10 metrů.


1000mm teleobjektiv fotoaparátu zajistí pětkrát větší zvětšení než 200mm. Totéž platí pro dalekohled, v němž je objekt zvětšen pětkrát více při objektivu s 20x vyšším zvětšením než u objektivu se čtyřnásobným zvětšením. Jediný rozdíl je ten, že zatímco teleobjektiv musí být dostatečně široký, aby obrázek zvětšil pro poměrně širokou aperturu fotoaparátu, dalekohled musí obrázek zvětšit pouze na relativně malou duhovku lidského oka. Řekněme například, že používáte dalekohled s 12násobným zvětšením. Abyste získali stejný zvětšený obrázek pomocí reflexního fotoaparátu s 35mm jednoduchou čočkou, museli byste použít 700~800mm teleobjektiv. Různé typy dalekohledů: prizmatické dalekohledy a dalekohledy Galileovy konstrukce.

Proč je obrázek lépe viditelný, když je zvětšený?

Míra, do jaké je dalekohled schopen rozlišit detaily, se označuje jako rozlišovací schopnost. Protože je jednotková plocha buněk kónického vidění zornice lidského oka nízká, není možné žádným fyzickým cvičením zvýšit její rozlišovací schopnosti. Jediným způsobem zvýšení rozlišovacích schopností je použití dobrého dalekohledu. Použijete-li dalekohled se zvětšením 10x, získáte desetkrát vyšší rozlišovací schopnost než normálně.


Ne všechny dalekohledy zajišťují uvedený poměr zvětšení a rozlišovací schopnosti. Pokud dochází k vyšší aberaci, není zajištěna dostatečná rozlišovací schopnost. Nezáleží pouze na tom, jak vynikající dalekohled držíte. Rozlišovací schopnost bude vždy nižší kvůli chvění obrazu. Čím vyšší zvětšení, tím větší vliv na kvalitu obrazu bude mít chvění. Obecně lze říci, že dalekohledy se zvětšením 10x a více již není vhodné při pozorování držet v ruce. Aby k tomuto problému nedocházelo, společnost Canon používá i v dalekohledech své jedinečné optické technologie získané při vývoji objektivů pro fotoaparáty. Kromě použití čočky typu Doublet Field Flattener, objektivů US a asférických objektivů k dosažení ideální rozlišovací schopnosti využívá společnost Canon vlastní technologii stabilizace obrazu (v řadě IS), která značně kontroluje otřesy. Díky těmto technologiím uvidíte s dalekohledy značky Canon každé peříčko na ptačím křídle jasně a zřetelně.

Proč jsou u různých dalekohledů různá zorná pole?

Optická struktura se u jednotlivých modelů dalekohledů liší, takže i když je poměr zvětšení stejný, liší se rozsah zprostředkovaného pohledu. Rozsah toho, co můžete dalekohledem vidět, se označuje jako zorné pole. Při pozorování ptáka ve vysokém lese bude vhodnější použití širšího zorného pole.

 • Skutečné zorné pole

Jedná se o pohled dalekohledem měřený od středu objektivu vyjádřený ve stupních (úhel). Čím nižší zvětšení dalekohled nabízí, tím širší je skutečné zorné pole, a čím vyšší je zvětšení, tím užší je zorné pole. Proto je obtížné porovnat skutečné zorné pole u dalekohledů s různým poměrem zvětšení.


 • Zdánlivé zorné pole

Tato hodnota vychází z výpočtu popsaného v normě ISO 14132-1:2002 a představuje zorné pole viditelné při pohledu skrz dalekohled. Je možné jej porovnat i u dalekohledů s různým zvětšením. Obecně platí, že pokud je zdánlivé zorné pole vyšší než 60°, je považováno za široké zorné pole.

Proč některé dalekohledy nabízejí vyšší světelnost než jiné?

Světelnost je u různých modelů dalekohledů různá. Světelnost se liší podle různých cen a velkostí dalekohledů. Podle potřeb jednotlivců existuje řada stupňů světelnosti.

 • Výstupní pupila

Jasný kroužek viditelný, když je pole čočky okuláru v zorném poli cca 25 cm od očí, se nazývá výstupní pupila. Průměr měřený v milimetrech se označuje jako apertura pupily. Čím vyšší je výstupní pupila, tím jasnější obraz dalekohled přenáší, a jas je vyjádřen čtvercem apertury výstupní pupily.


Lidské zornice mají při světle maximálně 2–3 mm a výstupní pupily dalekohledu by měly mít cca 3 mm. V noci se zornice rozšiřují na zhruba 7 mm, takže je v případě použití dalekohledu v noci vhodné používat dalekohledy s velkými výstupními pupilami. Nevýhodou je, že takové dalekohledy jsou většinou velké a těžké.

 • Dostupná apertura čoček objektivu

Průměr objektivu, kterým může procházet světlo, se označuje jako dostupná apertura objektivu. Při stejném zvětšení platí, že čím větší je dostupná apertura objektivu, tím jasnější je v dalekohledu obraz. Jedná se o stejný efekt jako v případě, že teleobjektiv má velmi velký průměr čoček. Vztah mezi těmito třemi parametry lze popsat následovně:


apertura výstupní pupily = dostupná apertura čoček objektivu / zvětšení.

Jak se pozná rozdíl v kvalitě obrazu?

Ideální dalekohledy jsou takové, u kterých zapomenete, že se díváte dalekohledem. Pokud si zakoupíte dalekohled s širokým zorným polem a kvalita obrazu bude mimořádná (natolik vysoká, že se příliš neliší od pohledu pouhým okem), zažijete mnoho hodin příjemného používání. Někteří lidé se domnívají, že nevadí, když se dívají pouze doprostřed objektivů, i když je vnější část rozmazaná. Za normálních okolností ukazuje sítnice obrázky bez aberace, takže když se díváte na rozmazané obrázky, mozek se snaží je ignorovat. Pokud se vědomě pokoušíte rozmazané obrázky nevnímat po dlouhou dobu, může se stát, že se velmi unavíte nebo se vám dokonce udělá nevolno. Kvalitu obrazu je velmi náročné určit jen na základě specifikací. Nejjednodušší a nejjistější je přímo se podívat do dalekohledu. Při nákupu dalekohledu mějte na paměti následující skutečnosti.


 • Vidíte jen jeden obraz nebo dva?

Dalekohledy používají dva objektivy umístěné rovnoběžně vůči sobě. Pokud ovšem při výrobě nejsou dokonale vyrovnány, nebo pokud jsou při přepravě vystaveny nárazům, mohou být mírně vyosené. V takovém případě uvidíte dva obrazy. I když si necháte dalekohled opravit, mají objektivy tendenci se při sebemenším nárazu znovu vyosit. Takový dalekohled nelze doporučit.


 • Je obraz dostatečně ostrý?

Nápis na tabuli nebo tenké větvičky na stromech musí být zcela zřetelné. Také nesmí být rozostřená noční světla a hvězdy, a rovněž nesmí být zdeformované geometrické tvary. Pokud se budete dívat pouze jedním dalekohledem, může být určení ostrosti obrazu náročné. Zkuste dalekohledů vyzkoušet několik a uvidíte rozdíl.


 • Zdá se, že barvy splývají? A co změna barev?

Když se podíváte na bílý předmět, objeví se duhový prstenec. Tento jev se nazývá chromatická vada a obvykle znamená snížení kvality obrazu. Dochází k němu u dalekohledů s většími aperturami a zvětšeními. Barvy se také mohou měnit kvůli povrchové úpravě a různým objektivům, které se v dalekohledech používají. Zaměřte dalekohled na bílý obrázek a zkontrolujte, jak je bílý. Společnost Canon zabraňuje změně barev použitím čoček UD (15X50 IS AW, 18X50 IS AW, 10x32 IS, 12x32 IS a 14x32 IS) z objektivů řady EF, která se vyznačuje špičkovou optickou technologií. Povrchová úprava Super Spectra navíc zaručuje jasný a čistý obraz.


 • Je celý obraz zřetelný?

Existuje více dalekohledů s širokým zorným polem, které vyhovují požadavkům zákazníků. Vyskytují se však i případy, kdy bylo širší zorné pole u dalekohledů „vynuceno“, což způsobuje snížení kvality obrazu u okrajů objektivu. Pokud k tomu dojde, je příčinou zpravidla zakřivení pole. Zaměřte dalekohled na stěnu, zaostřete na něco jednoduchého a zkontrolujte, jestli vidíte zřetelně vše okolo. Pokud je zakřivení pole velké, okraje budou rozostřené. Takový dalekohled nedoporučujeme kupovat. Společnost Canon k velkému snížení zakřivení pole používá čočky typu Field Flattener a asférické čočky. S dalekohledy Canon získáte nádhernou kvalitu obrazu kolem dokola.


 • Není obraz deformovaný?

Když se podíváte dalekohledem, kolmé linie oken budov nebo cihel se mohou občas u okrajů objektivu jevit jako zakřivené. To se nazývá deformace. Když je deformace velká, bude se nejenom zdát, že je celý objekt zdeformovaný, ale když pohnete dalekohledem, bude to vypadat, jako kdyby se objekt plynule pohyboval, což velmi ztíží jeho sledování. Společnost Canon ke korekci této deformace používá vysoce přesné asférické čočky.

Čím je řada IS společnosti Canon tak jedinečná?

 • Eliminovala „roztřesení obrazu“, což byl u dalekohledů obrovský problém. Používá ten nejpokročilejší stabilizátor obrazu.

  Téměř každý, kdo někdy používal dalekohled při sportovních událostech nebo na koncertech, se setkal s tím, že se obraz velmi třásl, takže pak měl pocit, že je dalekohled k ničemu. Hlavní věc, na kterou si uživatelé stěžovali, bylo roztřesení obrazu. Čím vyšší je zvětšení, tím více se obraz třese. Obecně se dá říct, že všechny dalekohledy s více než 10násobným zvětšením by se neměly používat delší dobu. V minulosti bylo nejlepším řešením používat stativ. Problém ovšem je, že stativy jsou neskladné a nelze je používat všude. I když potřebujete dalekohled na pozorování ptactva s větším jak 10násobným zvětšením, přece jen to, co budete chtít používat nejvíc, protože hodně chodíte, je něco jako 7 nebo 8násobné zvětšení.


Společnost Canon je první výrobce na světě, který používá aktivní optický stabilizátor obrazu pro řadu IS. Protože optický systém kompenzuje pohyby a je řízený mikroprocesorem, eliminuje třesení rukou. Výsledkem je, že ani s více než 10násobným zvětšením není potřeba stativ. Tyto dalekohledy lze dokonce použít i pro pozorování z pohybující se plošiny.


 • Široké zorné pole s celkovou vynikající kvalitou. Používá čočky typu Doublet Field Flattener.
Velmi důležitým faktorem při výběru dalekohledu je kvalita obrazu u okrajů. Dlouhodobé používání dalekohledu s nízkou kvalitou obrazu snadno vyvolá únavu a může dokonce způsobit nevolnost. Řada IS jako první na světě používá čočky typu Doublet Field Flattener. Jedná se o exkluzivní optickou konstrukci Canon se dvěma čočkami typu Field Flattener, které se obvykle používají ve špičkových dalekohledech. Použitím dvou čoček společnost Canon dosáhla širokého zorného pole 61° (15x50 IS AW) a 60,3° (18x50 IS AW) s bezkonkurenční ostrostí.


 • Lehký a voděodolný: Vynikající pro venkovní použití.
Pták, kterého jste sledovali ve velké dálce, se z ničeho nic dostal blízko k vám. Jeden z problémů, se kterými se setkáte, je nejmenší zaostřitelná vzdálenost. Obecně platí, že s rostoucím zvětšením dalekohledu se prodlužuje zaostřovací vzdálenost. Ve spoustě případů nemáte žádnou jinou možnost, než pozorovat holým okem, protože jste nedokázali včas zaostřit. Navíc, když pozorujete ptactvo, chodíte neustále s dalekohledem okolo. Z toho důvodu byste rádi nosili něco lehkého.


Model 10x30 IS II společnosti Canon, i přes stabilizátor obrazu a plnou velikost, váží jenom 600 g. Protože stativ může vážit i více než kilogram, je tak břemeno mnohem menší. Modely 15x50 IS AW a 18x50 IS AW mají utěsněnou konstrukci, která je vhodná pro venkovní použití, i za toho nejintenzivnějšího deště. Jsou vyrobeny k používání za každého počasí.

Různé typy a charakteristiky technologie stabilizace obrazu

V současnosti existují tři výrobci, včetně společnosti Canon, kteří prodávají dalekohledy s technologií stabilizace obrazu.


 • Systém Vari-Angle Prism

Dva snímače rozpoznávají vodorovné, respektive svislé otřesy. Dva systémy Vari-Angle Prism v levém i pravém teleskopu jsou řízeny mikroprocesorem, který neustále upravuje úhel lomu vstupujícího světla. Tento systém se používá v dalekohledech IS společnosti Canon.


Výhody: kompaktní, lehký, okamžitá odezva po aktivaci stabilizátoru obrazu (systém se aktivuje ihned po stisknutí tlačítka), stabilní obraz i při sledování pohybu. 

Nevýhody: vyžaduje baterie.


 • Typ s posunem optického členu

Tento typ je podobný typu se systémem Vari-Angle Prism, kromě toho, že optika sloužící ke korekci otřesů je představována skutečnými prvky objektivu, jejichž pohyb je řízený v zavěšeném systému – stejně jako u stabilizátoru obrazu v řadě objektivů EF společnosti Canon.


Výhody: větší čistota obrazu a lepší korekce výraznějších pohybů, jako je kolébání lodi nebo pomalé dýchání.


 • Typ s gyroskopem

K prizmatickému hranolu je připevněn gyroskop poháněný vysokootáčkovým motorem. Obraz zůstane stabilní bez ohledu na intenzitu otřesů, jimž je dalekohled vystaven. Tento systém se používá u dalekohledů Fujinon Stabiscope S1240 a S1640.


Výhoda: extrémně odolný vůči intenzivním otřesům nebo pohybům. Nevýhody: jednominutová prodleva, než se spustí motor s 12 000 ot./min; vysoká hmotnost; systém nedokáže rozlišit mezi otřesy a sledováním pohybu, takže při sledování pohybu není obraz stabilní; vyžaduje baterie.


 • Mechanický typ

Prizmatický systém je ukotven prostřednictvím Kardanova závěsu, který zabraňuje pohybu prizmatických hranolů bez ohledu na intenzitu otřesů, jimž je dalekohled vystaven. Tento systém využívá model Zeiss 20x60S Professional.


Výhody: nejsou potřeba žádné baterie, protože se jedná o mechanický systém. Okamžitá reakce po aktivaci stabilizátoru obrazu (systém se aktivuje ihned po stisku tlačítka).

Nevýhody: bývá těžký. Tento systém nedokáže rozlišit mezi otřesy a sledováním pohybu, takže při sledování pohybu není obraz stabilní.