Podmínky

CANON EOS RP BEZPLATNÉ VÝHERNÍ LOSOVÁNÍ

1. SPOLEČNOST CANON A ÚČASTNÍCI

1.1 Tuto soutěž pořádá společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko („společnost Canon“).

1.2. Všichni registrovaní účastníci ("účastníci") musí být rezidenti Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky, Německa, Švýcarska, Francie, Španělska, Portugalska, Itálie, Norska, Švédska, Dánska, Finska, Ruska, Spojeného království, Irska, Řecka, Turecka, Bahrajnu, Íránu, Iráku, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábie, Sýrie, Spojených arabských emirátů, Jemenu, Rumunska, Slovinska, Bulharska, Rakouska, Ukrajiny nebo Chorvatska a musí být starší 18 let.

1.3. Losování se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Canon, jejích dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci ani jiné strany přímo se podílející na této propagační akci a sponzorství.

1.4. Přihlášením do soutěže stvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování, není-li písemně uvedeno jinak.

2. VÝHERNÍ LOSOVÁNÍ A JAK SE ZÚČASTNIT

2.1. Bezplatné výherní losování se uskuteční ve společnosti Canon a akce poběží od 14. února do 14. dubna 2019.

2.2. Abyste byli zařazeni do bezplatného výherního losování o fotoaparát Canon EOS RP(„výhra“), musíte vyplnit své údaje a přihlásit se.

2.3 Účastník může být do losování zařazen pouze jednou.

2.4. Registrace přijaté po uzávěrce nebudou do bezplatného výherního losování zařazeny. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyřadit neúplné či nečitelné registrační karty.

3. VÝHRA

3.1. Z platných registrací, které obdržíme od 14. února do 14. dubna 2019 náhodně vylosujeme dva vítěze.

3.2. Každý vítěz obdrží fotoaparát Canon EOS RP.

3.3. Výhra je nepřenositelná a nabízenou výhru nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. V případě, že nabízená výhra nebude k dispozici vlivem okolností mimo naši kontrolu, společnost Canon si vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

4. VÝBĚR

4.1. Pomocí generátoru náhodných čísel vybere společnost Canon každého vítěze ze všech platných registrací a potvrdí jeho jméno (jejich jména).

4.2. Společnost Canon zveřejní informace o vítězi dne 1. května 2019 a pak kontaktuje vítěze pomocí e-mailové adresy uvedené na registračním formuláři za účelem získání dodacích údajů pro zaslání výhry.

4.3. Pokud společnost Canon od vítěze (vítězů) obdrží odmítnutou nebo nevyzvednutou výhru do 7 dnů od pokusu ho kontaktovat e-mailem, výhra původně oznámeného vítěze propadne.

4.4. Výhru lze přiznat ostatním registrovaným účastníkům podle vlastního uvážení společnosti Canon.

4.5. Výhra bude zaslána vítězům prostřednictvím kurýrní služby do 31. května 2019.

4.6. Výhra bude odpovídat stavu při publikování.

4.7. Společnost Canon poskytuje výhru vítězům bezplatného výherního losování v dobré víře. Pokud vítěz nemůže výhru z jakéhokoli důvodu přijmout, musí o tom společnost Canon co nejdříve informovat.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Společnost Canon se sídlem Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko je správce údajů s ohledem na veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP. Na osobní údaje účastníků se vztahují zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon, které jsou vypsány na adrese https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2. Společnost Canon vás bude kontaktovat za účelem správy bezplatného výherního losování nebo v případě, že si bude přát projednat jakékoli další použití informací zaslaných do bezplatného výherního losování.

5.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a město bydliště vítěze nebo použít předání výhry pro účely publicity po datu konání bezplatného výherního losování.

6. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1. Za mimořádných okolností může společnost výhru zrušit a/nebo změnit jiné podmínky propagační akce, pokud jsou takové změny nezbytné a lze je objektivně zdůvodnit.

6.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli registraci nebo si nechat vrátit plnou hodnotu jakékoli výhry, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení podmínek tohoto bezplatného výherního losování.

6.3. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany jejích zaměstnanců nebo dodavatelů.

6.4. V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se bezplatného výherního losování bude rozhodnutí vedoucích pracovníků společnosti Canon konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.

6.5. Bude-li kterákoli část těchto podmínek shledána soudem s odpovídající příslušností či jiným příslušným orgánem neplatnou, protizákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část oddělena od zbývající části těchto podmínek, která bude i nadále platná v úplném rozsahu povoleném zákonem.

7. PRÁVO A JURISDIKCE

Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako účastnící se spotřebitel můžete mít právo vést soudní řízení ve svém jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit vaše práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.