SOUTĚŽ REDLINE CHALLENGE

Soutěž Canon Redline Challenge
smluvní podmínky

1. ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI 

1.1. Akci organizuje společnost Canon Europa N.V se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko („společnost Canon“). Každá společnost, dceřiná společnost, partnerství nebo jiný subjekt, který v daném okamžiku ovládá společnost Canon nebo je s ní pod společnou kontrolou, bude dále označován jen jako „přidružená osoba společnosti Canon“, a společnost Canon a přidružená osoba společnosti Canon budou společně označovány jako „skupina Canon“.

1.2. Všichni účastníci („účastníci“) musí být amatérští fotografové s trvalým pobytem v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Norsku, Švédsku, Dánsku, Finsku, Spojeném království, Irsku, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Islandu, Česku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Jihoafrické republice, Bahrajnu, Íránu, Iráku, Jordánsku, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábii, Sýrii, Spojených arabských emirátech, Jemenu, Alžírsku, Beninu, Burkině Faso, Burundi, Kamerunu, Kapverdech, Středoafrické republice, Čadu, Komorách, Demokratické republice Kongo, Džibuti, Egyptě, Rovníkové Guinei, Eritreji, Etiopii, Gabonu, Ghaně, Guineji, Guineji-Bissau, Pobřeží slonoviny, Keni, Libérii, Libyi, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Konžské republice, Rwandě, Svatém Tomáši a Princově ostrově, Senegalu, Sieře Leone, Somálsku, Jižním Súdánu, Súdánu, Tanzanii, Gambii, Togu, Tunisku, Ugandě, Západní Sahaře, Bulharsku, Chorvatsku, Kypru, Řecku, Maltě, Rumunsku, Slovinsku, Srbsku, Makedonii, Ukrajině, Bosně a Hercegovině, Izraeli, Tádžikistánu, §Uzbekistánu, Arménii, Ázerbájdžánu, Angole, Botswaně, Lesothu, Madagaskaru, Malawi, Mauriciu, Mayotte, Mosambiku, Namibii, Réunionu, Svaté Heleně, Seychelách, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe a musí být starší 18 let. 

1.3. Zúčastnit se nemohou profesionální fotografové nebo ti, kteří fotografováním vydělávají více než 20 % svého ročního příjmu, a zaměstnanci skupiny Canon Group, jejich rodinní příslušníci, zástupci ani další strany přímo zapojené do této soutěže a sponzorství. 

1.4. Přihlášením do soutěže stvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování, není-li písemně uvedeno jinak.

2. SOUTĚŽ 

2.1. Doba trvání propagační akce: Zaregistrujte se od 19. srpna 2023, 00:01 GMT, do 16. září 2023, 23:59 GMT včetně.

2.2. Navštivte stránku https://www.canon.cz/get-involved/redline-challenge/ a vyplňte online formulář, do kterého uvedete své údaje (jméno, e-mailová adresa, země trvalého pobytu), a dotazník. Pak nahrajte soutěžní snímek, který splňuje kritéria uvedená níže v bodě 3.

2.3. Nevyžaduje nákup . Účast v soutěži je zdarma a snímky nemusí být pořízeny na zařízení Canon.

2.4. K účasti je potřeba přístup k internetu a platná e-mailová adresa.

2.5. Za dobu trvání propagační akce je povolen maximálně jeden (1) příspěvek na osobu.

2.6. Neúplné, neplatné nebo nesprávné příspěvky a příspěvky přijaté po uzávěrce dne 16. září 2023, 23:59 GMT, nemohou být publikovány ani nemohou vyhrát žádnou cenu. 

2.7. Zasláním příspěvku každý účastník uděluje skupině Canon neodvolatelnou, celosvětově platnou a bezplatnou licenci bez autorských honorářů a s možností udělovat sublicence k publikování, opětovnému publikování, zobrazování a používání snímku pro všechny účely spojené s touto soutěží, zejména pro účely zobrazování na webových stránkách skupiny Canon Group, na účtech skupiny Canon Group na sociálních sítích a/nebo kanálech, na jakýchkoli jiných webových stránkách skupiny Canon Group nebo jejích zástupců/dodavatelů a v marketingových materiálech (včetně materiálů na veletrzích) souvisejících s touto soutěží po dobu až jednoho roku po skončení soutěže. Každý účastník také uděluje skupině Canon Group a jejím zástupcům/dodavatelům právo zmírnit, upravit nebo odstranit jakýkoli snímek, pokud jej považují za zcela nebo částečně nevhodný pro zobrazení na webových stránkách soutěže nebo v jakýchkoli materiálech souvisejících se soutěží. Účastníci soutěže také souhlasí s tím, že budou uvedeni a/nebo zmíněni jako fotografové nebo autoři snímku.

3. KRITÉRIA SNÍMKU

3.1. Odeslaný snímek musí splňovat tato kritéria:


a) Splňte výzvu „Room to Breathe“. Vybízíme vás, abyste svůj snímek co nejvíce zjednodušili. K objektu a kompozici zaujměte postoj „méně je více“ a vytvořte snímek, který vyjádří smysl pro minimalismus

b) Kreativita – je váš příspěvek neotřelý a originální?

c) Dopad – jaké emoce nebo reakce příspěvek vyvolává. Je příspěvek zábavný, emocionální nebo podnětný?

d) Technická zdatnost - byl snímek zachycen způsobem, který prokazuje porozumění fotoaparátu a objektu?


3.2. Velikost snímku by měla být 150 DPI, 2 000 px po nejdelší straně. Účastníci nesmí nahrát snímky, které v minulosti získaly ocenění nebo cenu v rámci propagační akce pořádané organizátorem nebo jakýmkoli jiným subjektem.

3.3 Zaslaný snímek nesmí být výrazně upraven ani s ním nesmí být manipulováno, jako příklad lze uvést: žádné přidávání nebo odstraňování objektů ze snímku, žádné skládání snímků a žádné vodoznaky (další podrobnosti naleznete v bodě 4.2 vi). Upozorňujeme, že tento seznam příkladů není úplný.

3.4 Tato soutěž je zkouškou tvořivosti a dovedností fotografa. Jakékoli použití umělé inteligence je v rozporu s duchem soutěže a je zcela zakázáno (s výjimkou prvků, které jsou neodmyslitelnou součástí nemodifikovaných produkčních fotoaparátů). Další podrobnosti naleznete v bodě 4.3 a 4.4.

4. POŽADAVKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1. Snímek musí být originál a musí jej pořídit účastník.

4.2. Snímek zaslaný účastníkem nesmí obsahovat:


i) rozpoznatelné osoby, pokud účastník není schopen prokázat, že tyto osoby písemně udělily veškeré nezbytné souhlasy se zasláním, použitím a publikováním snímku skupinou Canon Group podle bodu 2.7 těchto podmínek soutěže (Upozornění: je odpovědností účastníka zajistit příslušný souhlas a řádné vyplnění vzorových formulářů;

ii) umělecká díla, pokud účastník není schopen prokázat, že účastníkovi byla udělena licence k tomu, aby mohla skupina Canon Group tato umělecká díla používat a publikovat podle bodu 2.7 těchto podmínek soutěže, nebo

iii) loga ani názvy značek, pokud účastník nemůže prokázat, že účastníkovi byla udělena licence k používání a publikování takových log nebo názvů značek skupinou Canon Group podle bodu 2.7 těchto podmínek soutěže;

iv) scény, které jsou urážlivé, obscénní, sexuální, hanlivé, pomlouvačné, násilné, urážlivé, obtěžující, výhružné, problematické v souvislosti s rasovým původem, náboženstvím, původem nebo pohlavím, nebo které by mohly negativně ovlivnit název, pověst nebo dobrou vůli skupiny Canon nebo jakéhokoli partnera značky, nebo které jsou jinak nevhodné pro publikaci, nebo

v) nic, co by mohlo porušovat práva jakékoli třetí strany, včetně práv duševního vlastnictví, osobnostních práv nebo práv na ochranu soukromí, ani odkaz na žádnou značku třetí strany ani na názvy, loga anebo ochranné známky třetí strany, nebo

vi) jakýkoli vodoznak, upozornění na autorská práva nebo jiné informace, které mohou identifikovat účastníka (upozornění na autorská práva vložené do metadat obrázku je přípustné). Aby bylo hodnocení co nejspravedlivější, porota při hodnocení nesmí znát jména účastníků. Každý přihlášený snímek, který obsahuje jméno účastníka, vodoznak, upozornění na autorská práva nebo jakékoli jiné informace, které mohou identifikovat účastníka, bude diskvalifikován a nebude předložen porotě.


4.3. Obrázek předložený účastníkem nesmí být vytvořen, generován, upravován, slučován ani s ním nesmí být manipulováno pomocí softwaru, nástrojů nebo technologií, které obsahují jakoukoli formu umělé inteligence. To zahrnuje (mimo jiné) jakékoli použití generativní umělé inteligence, včetně funkce generativní výplně. Použití funkcí, které jsou nedílnou součástí výrobních specifikací fotoaparátů (např. automatické zaostřování a zpracování snímků) však nebude mít za následek automatickou diskvalifikaci, pokud neexistuje podezření, že fotoaparát byl jakýmkoliv způsobem upraven.

4.4. Všichni finalisté z užšího výběru budou kontaktováni a požádáni, aby předložili soubor RAW předloženého snímku. U toho bude provedena analýza, zda nebyla použita technologie umělé inteligence. Snímek může být také použit pro posouzení dalších kritérií soutěže (např.: slučování, nadměrné úpravy a manipulace) podle uvážení porotců. Pokud soubor RAW neodešlete před stanoveným termínem, budete diskvalifikováni.

4.5. Souhlasíte také, že budete kontaktováni společností Canon za účelem správy soutěže nebo v případě, že si skupina Canon Group bude přát projednat jakékoli další použití snímku zaslaného do soutěže.

5. ZÁRUKY 

Zasláním své registrace účastník zaručuje, že:

5.1. účastník je jediným autorem snímku;

5.2. účastník je vlastníkem vlastnických práv ke snímku;

5.3. snímek ani žádný prvek na snímku neporušuje žádná práva (včetně práv duševního vlastnictví, osobnostních práv či práv na soukromí) třetí strany;

5.4. v případě, že se na snímku objeví osoba nebo její postava, účastník si od dané osoby či osob obstaral písemný souhlas s tím, aby skupina Canon Group používala snímky tak, jak je popsáno v těchto podmínkách soutěže;

5.5. v případě, že byl snímek pořízen v jiné zemi než v zemi pobytu účastníka, dodržuje platné právní předpisy dané země, zejména právní předpisy týkající se práv duševního vlastnictví, osobnostních práv a práv na soukromí a zákonné požadavkytýkající se vlastnických práv. 

Společnost Canon zaručuje, že:

5.6. bude jednat v rámci práv udělených na základě těchto podmínek soutěže a/nebo v souladu s nimi.

6. VÝHRA 

6.1 Celkový vítěz získá sadu Canon v hodnotě více než 5 000 EUR, včetně následujícího (dále jen „cena“):


a) Fotoaparát Canon EOS R5

B) Canon RF 24-105MM F4L IS USM


6.2. Společnost Canon vyrozumí výherce na e-mailové adrese uvedené v registraci do 5 pracovních dnů od výběru výherce a výherce bude povinen do 14 kalendářních dnů od prvního kontaktu odpovědět a potvrdit nárok na výhru a její přijetí. Pokud výherce neodpoví na první kontakt do 14 kalendářních dnů, společnost Canon si vyhrazuje právo výherce diskvalifikovat. Bude-li výherce diskvalifikován, společnost Canon si vyhrazuje právo udělit cenu náhradníkovi vybranému stejným způsobem. Náhradní výherci mohou mít na odpověď méně času.

6.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo zveřejnit jméno, město a městskou část bydliště vítěze nebo použít předání ceny pro účely publicity po datu ukončení soutěže. Pokud si výherce nepřeje, aby byly tyto údaje zveřejněny, musí o tom společnost Canon při oznámení výhry informovat.

6.4. Výhra je nepřenositelná a nabízenou výhru nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. V případě, že nabízená výhra nebude k dispozici vlivem okolností mimo naši kontrolu, společnost Canon si vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

6.5. Cena bude výherci zaslána do 30 kalendářních dnů od oznámení výherce. V nepravděpodobném případě, že cena nedorazí do 30 kalendářních dnů od oznámení výherce, bude mít výherce dalších 28 kalendářních dní na to, aby společnost Canon informoval e-mailem na adresu Reshma.chauhan@canon-europe.com. Pokud výherce neinformuje společnost Canon v této lhůtě, společnost Canon si vyhrazuje právo cenu znovu neudělovat nebo její hodnotu libovolně omezit.

6.6. Společnost Canon může odmítnutou či nevyzvednutou výhru podle vlastního uvážení přiznat ostatním registrovaným účastníkům.

6.7. V případě, že soutěž nebude moci proběhnout podle plánu, zejména z důvodu neoprávněné manipulace, neoprávněného zásahu, podvodu, nepoctivého jednání, technických poruch nebo jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu společnosti Canon, která narušuje nebo ovlivňuje správu, zabezpečení, spravedlnost, integritu nebo řádný průběh této soutěže, si společnost Canon vyhrazuje právo diskvalifikovat jakoukoli osobu, která manipuluje s registračním procesem nebo nesplňuje tyto podmínky soutěže, a zrušit, upravit nebo pozastavit soutěž nebo zneplatnit jakékoli nepatřičné příspěvky.

6.8. Nepřebíráme odpovědnost za ztracené, opožděné, zničené, poškozené, nesprávně adresované nebo neúplné příspěvky ani příspěvky, které nelze doručit z technického důvodu, problému s doručením nebo z jiného důvodu. Potvrzení o odeslání nebude akceptováno jako potvrzení o přijetí. Skupina Canon Group nezaručuje nepřetržitý ani bezpečný přístup na registrační stránku.

7. VÝBĚR VÍTĚZE 

7.1 Všechny platné příspěvky přijaté během doby trvání propagační akce (s výhradou regulace) budou nezávisle posouzeny porotou. Proběhnou tři (3) kola hodnocení, v nichž bude do užšího výběru vybráno deset (10) finalistů na základě kritérií snímku, jak je podrobně uvedeno v článku 3. Z deseti (10) finalistů vybere porota jednoho (1) výherce.

7.2 Vítěz bude vybrán v období od 9. září do 16. září 2023.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Společnost Canon se sídlem Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko je správce údajů s ohledem na veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo zemi usazení subjektu údajů. Na osobní údaje shromážděné od účastníků se vztahují Zásady ochrany osobních údajů zákazníků společnosti Canon Privacy policy.

8.2. Veškeré osobní údaje poskytnuté pro účely průběhu této soutěže budou použity výhradně pro účely této soutěže, a je-li to relevantní, pro marketingové účely skupinou Canon Group a/nebo jakýmkoli jí pověřeným zástupcem, který má pomáhat s pořádáním soutěže jménem organizátora, a nebudou zveřejněny žádné třetí straně pro žádné jiné účely, neobstaráme-li si s takovým zveřejněním váš pozitivní souhlas.

9. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

9.1. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli registraci nebo si nechat vrátit plnou hodnotu jakékoli výhry, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení Podmínek této soutěže. 

9.2. Společnost Canon ani žádné přidružené agentury a společnosti neponesou odpovědnost za ztrátu (zejména nepřímé, zvláštní nebo následné škody nebo ušlý zisk), výdaje nebo škody, které vzniknou (ať již byly či nebyly způsobeny nedbalostí jakékoli osoby) v souvislosti s touto soutěží nebo přijetím či používáním ceny, s výjimkou odpovědnosti, kterou nelze ze zákona vyloučit. Žádná okolnost nevylučuje odpovědnost skupiny Canon Group za úmrtí nebo újmu na zdraví v důsledku její nedbalosti.

9.3. V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se soutěže bude rozhodnutí vedoucích pracovníků společnosti Canon konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.

9.4. Bude-li kterákoli část těchto podmínek shledána soudem s odpovídající příslušností či jiným příslušným orgánem neplatnou, protizákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část oddělena od zbývající části těchto podmínek, která bude i nadále platná v úplném rozsahu povoleném zákonem.

9.5. Příspěvky musí být zaslané přímo osobou, která se účastní soutěže. Hromadné příspěvky obchodních skupin, skupin spotřebitelů nebo třetích stran nebudou přijaty. Neúplné nebo nečitelné příspěvky a příspěvky zaslané prostřednictvím maker nebo jiných automatizovaných prostředků spolu s příspěvky, které zcela nesplňují požadavky těchto podmínek soutěže, budou diskvalifikovány a nebudou započítány. Pokud se ukáže, že účastník používá k obcházení této podmínky počítač(e), např. používáním skriptů, hrubé síly, maskování identity pomocí manipulace IP adres, používáním jiné než vlastní identity nebo jakýchkoli jiných automatizovaných prostředků ke zvýšení počtu příspěvků daného účastníka do soutěže způsobem, který je v rozporu s pravidly soutěže, budou příspěvky účastníka diskvalifikovány a případné udělené ceny budou zrušeny. Účastník nesmí používat anonymní e-mailové služby, jako jsou například GuerillaMail, Dispostable nebo Mailinator.

9.6. V případě rozporu mezi těmito podmínkami soutěže a údaji v jakýchkoli propagačních materiálech mají přednost údaje v těchto podmínkách soutěže.

10. ROZHODNÉ PRÁVO 

Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako účastnící se spotřebitel můžete mít právo vést soudní řízení ve svém jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit vaše práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.