NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU CSDP

 • Otázka: Kdo je oprávněn podat žádost?

  A. Chcete-li se zúčastnit, musíte:

  • být k 7. březnu 2024 starší 18 let
  • mít trvalé bydliště v regionu EMEA
  • v akademickém roce 2023–2024 zahájit nebo dokončit vzdělávací kurz či stáž v agentuře nebo časopise; nebo být nominován/podpořen odborníkem z fotografického průmyslu.

   Další informace naleznete v části Podmínky a ustanovení.

 • Otázka: Mohu se přihlásit, pokud nežiji a/nebo nestuduji v Evropě, na Blízkém východě nebo v Africe (EMEA)?

  A. Ne, do programu se nelze přihlásit, pokud nežijete a nestudujete v regionu EMEA. Pokud se hlásíte na stáž nebo do kategorie s podporou odborníka, také musíte mít trvalé bydliště v regionu EMEA. Úplný seznam způsobilých zemí naleznete v části Podmínky a ustanovení.

 • Otázka: Mohu se přihlásit, pokud jsem se již hlásil/a nebo zúčastnil/a dříve?

  A. Ano, můžete se přihlásit znovu, pokud jste se již dříve hlásil/a nebo zúčastnil/a. Úspěšní žadatelé, kteří v ročníku 2022 nebo 2023 dosáhli druhého modulu programu a zúčastnili se pětidenního workshopu v Gironě a Perpignanu, však nebudou mít na účast nárok.

 • Otázka: Je možné se přihlásit jako tým nebo skupina fotografů?

  A. Ne, přihlášky musí být individuální.

 • Otázka: Mohu se přihlásit, pokud nemluvím anglicky?

  A. Oficiálním jazykem programu je angličtina. Překladatelské služby nebudou poskytovány, a proto je nutná dostatečná znalost jazyka, aby pro vás byl program přínosný.

 • Otázka: Jaké dokumenty budu muset předložit k ověření své způsobilosti?

  A. Pokud budete vybráni, budete požádáni o předložení následujících dokumentů:

  • kopie vašeho pasu a/nebo průkazu totožnosti pro ověření věku
  • kopie vašeho studentského průkazu nebo potvrzení od školy/univerzity/agentury/časopisu, které potvrzuje váš zápis v akademickém roce 2023–2024.

 • Otázka: Jaké materiály musím dodat, pokud se přihlašuji do kategorie s podporou odborníka?

  A. Kromě vašeho portfolia budete také potřebovat dopis od odborníka z oboru, který vaši přihlášku podpoří, s uvedením jeho jména, profese a prohlášením o podpoře/doporučení.

 • Otázka: Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a vybrán/a?

  A. Úspěšní uchazeči budou informováni e-mailem do 29. března 2024.

 • Otázka: Na koho se mohu obrátit v případě dotazů?

  A. Kontaktujte nás na adrese students@canon-europe.com

 • Otázka: Jak probíhá výběr účastníků?

  A. Účastníky vybírá porota složená ze zástupců společnosti Canon a externích odborníků z předních mediálních agentur včetně AFP, EPA, Getty Images a Reuters.

  Příspěvky budou posuzovány na základě schopnosti vyprávět, autenticity, příběhu, životopisu a celkové kvality portfolia a návrhu projektu.

 • Otázka: Je nějaká akce online/virtuální?

  A. Ano, během prvního modulu programu „Mentoring přípravy portfolia“ budou úspěšní uchazeči spolupracovat s profesionálním mentorem a zúčastní se tří online sezení, během kterých budou pracovat na svém portfoliu a na návrhu nového projektu.

 • Otázka: Pokud nebudu moci přijet, mohu se zúčastnit virtuálně?

  A. Ne, s výjimkou online školení v rámci prvního modulu „Mentoring přípravy portfolia“ budou následné aktivity vyžadovat fyzickou účast, abyste získali co nejvíce zkušeností.

 • Otázka: Pokud budu vybrán/a na workshop v Gironě a Perpignanu, mohu si pobyt prodloužit nebo změnit cestovní plány? Zaplatí společnost Canon příslušné výdaje?

  A. Ano, pobyt je možné prodloužit. Veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s dopravou, ubytováním a stravou na další dny pobytu, však nebudou hrazeny společností Canon a budete si je muset zajistit a zorganizovat sami.

 • Otázka: Je možné podat dvě samostatné přihlášky?

  A. Ne, lze podat pouze jednu přihlášku na osobu.

 • Otázka: Mohu v rámci svého portfolia odeslat video?

  A. Ne, v současné době přijímáme pouze digitální fotografie.

 • Otázka: Kolik obrázků mohu zahrnout do svého portfolia?

  A. Vaše portfolio může obsahovat maximálně dva projekty, z nichž každý může obsahovat maximálně 20 snímků. Obrazové soubory by měly ve formátu JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 px.

 • Otázka: Je nutné přiložit popisky obrázků?

  A. Ano. Všechny snímky musí být řádně opatřeny popisky.

 • Otázka: Mohu v rámci svého portfolia odeslat další formáty nebo soubory?

  A. Ano. Spolu s portfoliem byste měli také přiložit váš životopis, popis projektu (projektů) a popisky k obrázkům.

  Mohou být rovněž předloženy další podpůrné materiály, například:

  • motivační dopis k účasti na programu
  • doporučující dopis od školy/univerzity/agentury/časopisu nebo odborníka v oboru

  Obrazové soubory musí být ve formátu JPEGS, max. 1 500 DPI, 2 000 px. Písemné materiály musí být dodány ve formátu PDF v angličtině.

 • Otázka: Mohu svou přihlášku po odeslání dále upravovat nebo měnit?

  A. Ano. Po odeslání portfolia obdržíte e-mail s podrobnostmi o tom, kde se můžete přihlásit, abyste mohli zkontrolovat svou přihlášku a provést jakékoli úpravy před uzávěrkou přihlášek 7. března 2024.

 • Otázka: Existují nějaká žánrová omezení?

  A. Tento program je zaměřen především na podporu těch, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti vizuálního vyprávění příběhů. Iniciativa je úzce propojena s naším dlouholetým partnerstvím s festivalem fotožurnalistiky Visa pour l'Image. Většina našich účastníků jsou začínající dokumentární/fotožurnalističtí fotografové.

 • Otázka: Co se stane s mými zaslanými fotografiemi?

  A. Snímky budou použity v rámci výběrového řízení do programu pro rozvoj studentů Canon Student Development Programme na rok 2024.

 • Otázka: Je něco důležitého, na co bych si měl/a před odesláním své práce dát pozor?

  A. Musíte být výhradním autorem snímků a vlastníkem všech vlastnických práv k fotografiím.