PROGRAM PRO ROZVOJ STUDENTŮ CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2024

SOUTĚŽ 2024

Podmínky

Do této soutěže se můžete zapojit odesláním svého portfolia v rámci období podání přihlášek a v souladu s těmito podmínkami, a získat tak možnost stát se součástí programu pro rozvoj studentů Canon Student Development Programme 2024, kde:


1)  bude vybráno až 100 účastníků, kteří obdrží dálkový mentoring s odborníky z oboru ve vztahu k jejich portfoliu a návrhu nového projektu;
2)  až 25 z těchto 100 účastníků (podle posouzení nezávislé poroty) bude vybráno k účasti na 4denním workshopu před návštěvou festivalu Visa pour l’Image; a
3)  z těchto 25 účastníků budou vybráni 3, kteří obdrží grant ve výši 2 000 EUR a produkt Canon. Přečtěte si úplné znění smluvních podmínek v tomto dokumentu.

Období podání přihlášek: Od 12. února 2024 do 7. března 2024, 23:59 GMT

ORGANIZÁTOR A SPRÁVCE PLATFORMY PRO PODÁNÍ


1.  Organizátorem je společnost Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko („organizátor“). Každá společnost, dceřiná společnost, partner nebo jiný subjekt, kterého v daném okamžiku ovládá organizátor nebo je pod společnou kontrolou organizátora, bude dále označován jen jako „přidružený subjekt organizátora“, a organizátor a přidružené subjekty organizátora budou společně označovány jako „skupina organizátora“.
2.  Zpracovatelem dat a správcem platformy pro podání je společnost Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.


Přihlášením se do soutěže pro rozvoj studentů Canon Student Development Programme Competition (dále jen „soutěž“) stvrzují všichni soutěžící, že souhlasí s těmito podmínkami a zavazují se k jejich dodržování, není-li organizátorem písemně uvedeno jinak.

ZPŮSOBILOST


3.  Všichni soutěžící („soutěžící“) musí:
 • být starší 18 let ke dni 7. března 2024;
 • mít trvalý pobyt v níže uvedených zemích a:

  1. a) zahájit nebo dokončit vzdělávací program v níže uvedených zemích v akademickém roce 2023/2024; nebo
  2. b) účastnit se stáží agentur nebo časopisů ve stejném období; nebo
   c) být nominováni/schváleni odborníky z fotografického průmyslu.

 • Seznam zemí:
  • Albánie 
  • Alžírsko 
  • Angola
  • Arménie 
  • Rakousko
  • Ázerbájdžán
  • Bahrajn
  • Belgie
  • Benin
  • Bosna a Hercegovina
  • Botswana
  • Bulharsko
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Kapverdy
  • Středoafrická republika
  • Čad
  • Komory
  • Chorvatsko
  • Kypr
  • Česká republika
  • Demokratická republika Kongo
  • Dánsko
  • Džibutsko
  • Egypt
  • Rovníková Guinea
  • Eritrea
  • Estonsko
  • Etiopie
  • Finsko
  • Francie
  • Gabon
  • Gruzie
  • Německo
  • Ghana
  • Řecko
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Maďarsko
  • Island
  • Írán
  • Irák
  • Irsko
  • Izrael
  • Itálie
  • Pobřeží slonoviny
  • Jordánsko
  • Kazachstán
  • Keňa
  • Saúdská Arábie
  • Kosovo
  • Kuvajt
  • Kyrgyzstán
  • Lotyšsko
  • Libanon
  • Lesotho
  • Libérie
  • Libye
  • Litva
  • Lucembursko
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauretánie
  • Mauricius
  • Mayotte
  • Moldavsko
  • Černá Hora
  • Maroko
  • Mosambik
  • Namibie
  • Nizozemsko
  • Niger
  • Nigérie
  • Severní Makedonie
  • Norsko
  • Omán
  • Polsko
  • Portugalsko
  • Katar
  • Republika Kongo
  • Réunion
  • Rumunsko
  • Rwanda
  • Svatá Helena
  • Svatý Tomáš a Princův ostrov
  • Saúdská Arábie
  • Senegal
  • Srbsko
  • Seychely
  • Sierra Leone
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Somálsko
  • Jihoafrická republika
  • Jižní Súdán
  • Španělsko
  • Súdán
  • Svazijsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Sýrie
  • Tádžikistán
  • Tanzanie
  • Gambie
  • Togo
  • Tunisko
  • Turkmenistán
  • Uganda
  • Ukrajina
  • Spojené arabské emiráty
  • Velká Británie
  • Uzbekistán
  • Západní Sahara
  • Jemen
  • Zambie
  • Zimbabwe
4.  Společnost Canon si vyhrazuje právo ověřit způsobilost a přijetí soutěžících tím, že požádá o kopii průkazu totožnosti a doklad o zápisu do způsobilého kurzu/stáže/agentury, případně, jedná-li se o účastníky nominované profesionály z oboru fotografování, doporučující dopis od schvalujícího odborníka.
5.  Do tohoto programu nemohou vstoupit nebo se ho nemohou zúčastnit účastnící, kteří se zúčastnili modulu 2 nebo 3 programu Canon Student Development Program 2022 nebo 2023.
6.  Programu se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora, jeho dceřiných společností, jeho rodinní příslušníci, zástupci ani jiné strany přímo se podílející na tomto programu a sponzorství. 

DALŠÍ PODROBNOSTI O PROGRAMU PRO ROZVOJ STUDENTŮ CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

POSTUP VÝBĚRU


7.  Po uplynutí období podání přihlášek vybere nezávislá porota složená ze zaměstnanců společnosti Canon a externích odborníků z oboru až 100 příspěvků k přijetí do programu pro rozvoj studentů Canon Student Development Programme („program“). Příspěvky budou posuzovány na základě schopnosti vyprávět, autenticity, příběhu, životopisu a celkové kvality portfolia.
8.  Způsobilí účastníci budou se svými kvalifikujícími se příspěvky vybráni a informováni o výsledku hodnocení do 29. března 2024.
9.  Vybraní soutěžící se stanou „účastníky“ a budou přijati do programu. Program bude zahrnovat tři samostatné moduly, přičemž část účastníků bude vybrána pro další fáze nezávislou porotou, jak je podrobně popsáno v části 10 „Výhra“.

VÝHRA


10. Program bude obsahovat tři samostatné moduly.
 • Modul 1: Mentorství v oblasti přípravy virtuálního portfolia
  Až 100 přijatých účastníků bude v období 22. dubna – 31. května spolupracovat s profesionálním mentorem, který zhodnotí a pomůže vylepšit jejich portfolio a návrh nového projektu. Každému účastníkovi budou uděleny až tři hodiny. Všechny relace budou probíhat virtuálně. 
 • Modul 2: Workshop
  Po uzavření modulu 1 bude v červnu vybráno až 25 účastníků, kteří se zúčastní 4denního workshopu, který se bude konat v období 31. srpna – 4. září 2024 v Gironě (Španělsko) a Perpignanu (Francie). Během workshopu budou účastníci docházet na odborné přednášky, zúčastní se skupinových hodnocení portfolia, praktických seminářů, navštíví festival Visa pour l’Image (dále jen „festival“) a budou moci využívat příležitostí k vytváření kontaktů se zástupci z oboru zpracování obrazu a médií.
 • Modul 3: Vybavení a grant
  V září budou vybráni 3 účastníci, kteří obdrží grant ve výši 2 000 EUR (dva tisíce eur) na vytvoření nového fotografického projektu a produkt(y) Canon sestávající z těla fotoaparátu a objektivu, jak určí organizátor. Po udělení grantu se tito 3 vybraní účastníci pokusí:
 • dokončit projekt na základě návrhu projektu předloženého v závěru prvního modulu, a to do 1. července 2025;
 • poskytnout 10 snímků ve vysokém rozlišení, jak bylo dohodnuto mezi účastníkem a organizátorem.

 • Všem účastníkům bude představena příslušná místní organizace společnosti Canon.
11.  Vybrané účastníky modulu 2 bude hostit organizátor. Organizátor poskytne zpáteční jízdenky v ekonomické třídě letecké anebo vlakové dopravy (pokud je to možné), ubytování s plnou penzí, stravování (snídaně, oběd a večeře) a cestovní pojištění (s výjimkou krádeže nebo ztráty cenností) po dobu pobytu, jak je uvedeno v bodě 10.
12.  Aby nedošlo k pochybnostem, organizátor nebude odpovědný za organizaci víz za žádné části výhry; toto je výhradní odpovědnost účastníka.
13.  Pohostinnost je určena pouze pro účastníka, organizátor nepokryje žádné jiné výdaje, než které jsou uvedeny výše.
14.  Účastníci si musí zajistit dostupnost ve výše uvedených termínech 22. dubna až 4. září 2024, pokud budou vybráni pro některý z výše uvedených modulů. Společnost Canon nemůže tato data upravovat ani měnit.
15.  Od účastníků vybraných pro moduly 2 a 3 se očekává, že podepíší dodatečnou dokumentaci povolující použití jejich jména a obsahu a poskytnou určitá práva pro účely reklamy, propagace a publicity programu pro rozvoj studentů Student Development Programme a dalších vzdělávacích iniciativ společnosti Canon bez další kompenzace. Shrnutí zní následovně:
 • Modul 2: Účastníci budou požádáni o práva k použití snímku z jejich portfolia předloženého v průběhu programu, osobních údajů (jméno, snímek a podobnost) a obsahu (pronesená prohlášení (ústní nebo písemná) a fotografie vytvořené v průběhu programu) za účelem propagace programu a sebe samých jako účastníků soutěže společnosti Canon; webové stránky, účty a kanály na sociálních médiích, přímé korespondence, firemní prezentace, videa a zprávy, tiskové zprávy, výstavy (online/offline), letáky, bannery
 • Modul 3: Finalisté budou požádáni o práva k používání snímků z jejich projektu uskutečněného s pomocí grantu k propagaci programu a sebe samých jako účastníků soutěže společnosti Canon; webové stránky, účty a kanály na sociálních médiích, přímé korespondence, firemní prezentace, videa a zprávy, tiskové zprávy, výstavy (online/offline), letáky, bannery

JAK SE ZÚČASTNIT16.  Účast je bezplatná. Aby soutěžící získali možnost zúčastnit se programu, musí během období podání přihlášek předložit své portfolio a návrh nového projektu (prostřednictvím adresy URL (canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/). Další podrobnosti naleznete v bodě 20 „Požadavky na podání“.
17.  Neúplné, neplatné nebo nepatřičné přihlášky nebo přihlášky přijaté po datu ukončení příjmu přihlášek nebudou způsobilé k účasti v programu.
18.  Vybraní účastníci budou požádáni o poskytnutí následujících údajů v období od 29. března do 7. dubna 2024:
 • potvrzení účasti na programu;
 • snímek cestovního pasu nebo dokladu totožnosti pro účely ověření věku; a
 • průkaz studenta nebo potvrzení od školy/univerzity (nebo stáže agentury/časopisu) potvrzující zápis v akademickém roce 2023/2024.
Pokud účastníci nepotvrdí účast nebo neposkytnou požadovanou dokumentaci do 7. dubna 2024, platnost způsobilosti pro účast v programu propadá.
19.  Oficiálním a jediným jazykem iniciativy je angličtina. Nebudou poskytovány žádné překladatelské služby, účastníci potřebují odpovídající znalosti angličtiny, aby mohli využívat výhod programu, a také nezbytné nástroje a odpovídající dovednosti pro účast v digitálním online prostředí.

POŽADAVKY NA PODÁNÍ


20.  Soutěžící předloží portfolio obsahující až dva příběhy/projekty, z nichž každý bude obsahovat maximálně dvacet (20) fotografií, spolu s popisem jejich projektu (projektů) v délce 200 slov nebo méně, návrhem nového projektu (maximálně 1 stránka textu, další podrobnosti lze najít na stránce (https://www.canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/faq/), osobním životopisem a popisky snímků. Všechny písemné materiály musí být dodány v angličtině. Obrazové soubory by měly ve formátu JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 px.

Soutěžící mohou rovněž předložit další podpůrnou dokumentaci, například:
 • motivační dopis k účasti na programu;
 • doporučující dopis od učitele/školy/agentury/časopisu/odborníka v oboru
21.  Veškeré fotografie musí být původní a pořízené soutěžícím.
22.  Fotografie předložené soutěžícím nesmí obsahovat nic, co by mohlo být považováno za nezákonné nebo by mohlo porušovat práva jakékoli třetí strany, včetně duševního vlastnictví, morálních práv nebo práv na ochranu soukromí nebo
23.  Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit neúplné nebo nečitelné přihlášky nebo přihlášky, které nějakým způsobem nesplňují výše uvedené požadavky.

ZÁRUKY


24.  Zasláním svých příspěvků soutěžící zaručuje, že:
 • je výhradním autorem fotografií a návrhu projektu;
 • je vlastníkem veškerého duševního vlastnictví a dalších vlastnických práv k fotografiím a návrhu projektu;
 • fotografie, návrh projektu a jakékoli další materiály předložené účastníkem neobsahují nic, co by mohlo být jakkoli považováno za nezákonné nebo by mohlo porušovat práva jakékoli třetí strany, včetně duševního vlastnictví, morálních práv nebo práv na ochranu soukromí.
 • Obrázek předložený účastníkem nesmí být vytvořen, generován, upravován, slučován ani s ním nesmí být manipulováno pomocí softwaru, nástrojů nebo technologií, které obsahují jakoukoli formu umělé inteligence. To zahrnuje (mimo jiné) jakékoli použití generativní umělé inteligence, včetně funkce generativní výplně. Použití funkcí, které jsou nedílnou součástí výrobních specifikací fotoaparátů (např. automatické zaostřování a zpracování snímků) však nebude mít za následek automatickou diskvalifikaci, pokud neexistuje podezření, že fotoaparát byl jakýmkoliv způsobem upraven.
 • Všichni přijatí účastníci předloží soubor RAW svého snímku, který předložili v závěru modulu 1 jako součást svého finálního portfolia. Ten bude podroben analýze, aby se zjistilo, zda nebyla použita technologie umělé inteligence, a v závislosti na uvážení porotců může být také použit pro posouzení dalších kritérií soutěže (např.: slučování, nadměrné úpravy a manipulace). Pokud soubor RAW neodešlete před stanoveným termínem, budete diskvalifikováni.
 • Návrh projektu účastníka neobsahuje žádné důvěrné nebo omezené informace účastníka nebo jakékoli třetí strany a účastník rozumí tomu, že společnost Canon nebude podléhat žádné povinnosti důvěrnosti ve vztahu k návrhu projektu.
25.  Organizátor zaručuje, že:
 1. bude jednat v rámci práv udělených na základě těchto podmínek;
 2. Organizátor může chtít použít vaše jméno a vybrané snímky pro účely reklamy, propagace a publicity společnosti Canon, programu pro rozvoj studentů Student Development Programme a dalších vzdělávacích iniciativ společnosti Canon bez další kompenzace. V takovém případě organizátor kontaktuje účastníka, aby požádal o jeho svolení v souladu s odstavcem 31. Takové svolení nesmí být bezdůvodně odepřeno.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI


26.  Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli přihlášku nebo si nechat vrátit plnou hodnotu výhry, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení podmínek této soutěže.
27.  Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této soutěže. Nicméně tato pravidla nevylučují ani neomezují odpovědnost organizátora za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany jeho zaměstnanců nebo dodavatelů.
28.  V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se soutěže bude rozhodnutí vedoucích pracovníků organizátora konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.
29.  Veškeré daně nebo odvody uložené místní vládou jednotlivému účastníkovi v důsledku jeho účasti v programu jsou hrazeny organizátorem (nebo případně jeho místní přidruženou společností).
30.  Organizátor si vyhrazuje právo po ukončení soutěže zveřejnit jméno, město a zemi bydliště účastníků a použít předání výhry pro účely publicity. Pokud si účastník nepřeje tyto údaje zveřejnit, musí to při oznámení o přijetí oznámit organizátorovi.
31.  Soutěžící také souhlasí, že budou kontaktováni organizátorem a jeho pověřenci za účelem správy soutěže nebo v případě, že si organizátor bude přát projednat jakékoli další použití snímků zaslaných do soutěže.
32.  Výhra je nepřenositelná a nabízenou výhru nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. Pokud není nabízená výhra (či jakákoli její část) z důvodu vyšší moci k dispozici, vyhrazuje si organizátor právo program upravit.
33.  Pokud takové prodlení nebo neschopnost je plnit vyplyne z událostí, okolností nebo příčin mimo jeho přiměřenou kontrolu, což mimo jiné zahrnuje požáry, povodně, pandemie (zejména v důsledku nebo v přímé či nepřímé souvislosti s pandemií Covid-19), embarga, války, válečné činy (ať už je, či není vyhlášena válka), teroristické činy, povstání, nepokoje, občanské nepokoje, stávky, blokování nebo jiné narušení ze strany pracovní síly, zásah vyšší moci, opomenutí nebo prodlení v jednání ze strany jakéhokoli vládního úřadu („vyšší moc“), nebude považováno za porušení těchto podmínek ze strany organizátora a organizátor neponese odpovědnost za prodlení při plnění nebo neplnění jakýchkoli svých povinností podle těchto podmínek.
34.  Organizátor může odmítnutou či nevyzvednutou výhru podle vlastního uvážení přiznat ostatním registrovaným soutěžícím.

OSOBNÍ ÚDAJE


35.  Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem dodaným osobním údajům soutěžících. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.
36.  Společnost Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 je zpracovatelem dat a spravuje platformu pro podání.
37.  Na osobní údaje účastníků se vztahují zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon, které jsou vypsány na adrese https://myid.canon/canonid/#/policy.

ROZHODNÉ PRÁVO 


38.  Tyto podmínky a jakékoli případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska a budou podléhat nevýhradní jurisdikci amsterdamských soudů.

Verze I, aktualizováno dne 15. ledna 2024

Může vás také zajímat

Zjistěte více o různých sadách a nástrojích, které vám mohou pomoci změnit se ze studenta na profesionála.