Pět předpovědí pro kancelář budoucnosti

Jednou z užitečných pomůcek při úvahách o budoucím vývoji je zákon či spíše empirická poučka, kterou v 70. letech vyslovil vědec a futurolog Roy Amara: "Máme sklon přeceňovat význam nových technologií v krátkodobém horizontu a podceňovat jejich dopad v horizontu dlouhodobém." Její vizuální podobu představuje například známý model Hype křivek (Hype Cycles), který každoročně sestavují analytici společnosti Gartner.

Které z technologií a trendů v oblasti digitálního pracoviště, od nichž si dnes hodně slibujeme, budou tedy za pět, deset nebo dvacet let hrát hlavní roli?

Podobně, jako ji dnes hrají cloudové kancelářské a mobilní aplikace, analytické nástroje, dohledové panely (dashboardy) nebo třeba tzv. BI (business intelligence)?

Konverzační rozhraní

Doposud platilo, že když jsme chtěli ovládat elektronické zařízení nebo program, museli jsme se naučit "jeho" řeč. Hlasová rozhraní představují první skutečnou příležitost toto uživatelské paradigma obrátit - donutit stroje a programy, aby se naučily rozumět nám.

Zatím jsme v první fázi. Stroje se učí co nejlépe rozumět slovům a přiřadit dotazu význam, často jen v angličtině. To se ale během příštích deseti let změní: místo toho, abychom minuty hledali konkrétní soubor či report nebo sestavovali vyhledávací dotaz, se prostě zeptáme.

Za pět či deset let budou hlasová či konverzační rozhraní při kancelářské práci běžná a za dvacet let stejně samozřejmá jako dnes klávesnice, myš a dotyková obrazovka.

Virtuální asistenti, poradci a náhradníci

Virtuální asistenti jako Alexa, Siri či Google i jejich nástupci budou postupně přebírat složitější úlohy. Už dnes zvládnou vytvořit schůzku v kalendáři, odpovědět na triviální dotazy nebo odeslat nadiktovaný text jako zprávu.

V kombinaci s technologiemi, jakými jsou robotická automatizace a umělá inteligence, která je schopná vyhledat konkrétní osobu na fotografiích, informace v textech nebo v hlasovém záznamu, se stroje postupně naučí vykonávat celou řadu rutinních i nerutinních činností.

Třebaže v první fázi to ve znalostní ekonomice povede hlavně ke zvyšování produktivity a věnování se činnostem s vyšší přidanou hodnotou, nelze vyloučit, že po roce 2025 začnou "stroje" ve větší míře eliminovat kancelářská pracovní místa. Naopak pozice s vysokým podílem nerutinní práce, zdá se, neohrozí.

Chytré visačky a upgradovaní zaměstnanci

Mezi běžné doplňky dnes patří chytré hodinky a fitness náramky - sledují náš pohyb a výdej energie, některé měří tep nebo vyhodnocují další životní funkce. V následujícím desetiletí jejich verze nahradí klasické visačky přístupových systémů nebo bezpečnostní tokeny pro ověřování identity uživatele. Tu navíc budou hlídat průběžně například na základě snímaného tepu, dynamiky chůze nebo jiné kombinace jednoznačných tělesných identifikátorů. Je dokonce možné, že v horizontu dvaceti let se dočkáme doby, kdy budou podobná zařízení implantována přímo do našich těl, i když o široké přijatelnosti takového zásahu do fyzické integrity existují mezi odborníky pochyby.

Různorodé pracovní týmy bez kvót

Další změnou, která zásadně promění pracovní prostředí našich kanceláří, bude větší pestrost a rozmanitost pracovních týmů. Nemělo by ale jít o různorodost ve smyslu kvót na obsazení pozic dle pohlaví, etnicity nebo jiných forem "pozitivní diskriminace", ale o různorodost znalostí, zkušeností a dovedností.

Zatímco pozitivní či nucená diskriminace na základě fyzických atributů nebo sociálních konstruktů může snadno vést k přijímání méně kvalifikovaných či produktivních zaměstnanců, protože bylo zkrátka třeba splnit požadované kvóty, různorodost vycházející z odlišných životních zkušeností, typů vzdělání, kulturního pozadí nebo způsobů vyjadřování emocí umožňuje rozšířit škálu myšlení a řešení problémů a přijít se zcela novými nápady, inovacemi či úhly pohledu.

Internet věcí a chytré pracoviště

Internet věcí (IoT) umožňuje vytvářet obrazy skutečných předmětů a osob ve virtuálním světě. Kombinací chytrých technologií, konverzačních systémů, virtuálních asistentů, poradců i agentů s připojeným vybavením kanceláří (nejrůznější zobrazovací zařízení, systémy pro navigaci interiérem a automatizace technického zařízení budov) se postupně zrodí chytré pracoviště.

Řadu prvků chytrého pracoviště lze již dnes nalézt v budovách technologických firem a nadnárodních korporací či v nejmodernějších kancelářských komplexech.

Například zarezervují-li si zaměstnanci prostřednictvím sdílených kalendářů volnou místnost, automaticky se v daný čas odemkne jen jim. Ve velkých komplexech je pak interiérová navigace dovede na místo, kde mají být. Během příštích dvaceti let se podobné technologie budou postupně stávat nikoliv technologickým výkřikem módy, ale standardem kancelářského prostředí.

Text je součástí projektu Kancelář budoucnosti, který chce přinášet vize odborníků z různých oblastí s cílem nastínit, jak se za 20 let změní kancelář, její technologie a způsob, jakým je využíváme. Partnerem projektu je společnost Canon CZ, která je globálním lídrem v inovacích a poskytování technologií z oblasti zpracování obrazu, tiskových služeb a dodavatelem inteligentních kancelářských řešení.

Autor: Lukáš Erben | 2. 8. 2018

Lukáš Erben, šéfredaktor Inside, analytik Gartner

Jako publicista a šéfredaktor se IT a rodícím se technologiím věnuje přes dvacet let. V současné době vede v KPC Group, zastoupení Gartner pro ČR, SR a Rumunsko informační službu INSIDE. V minulosti působil řadu let jako šéfredaktor CIO Business World či na řadě dalších redakčních postů v odborných IT a populárně-technologických médiích.

Canon nabízí některé služby Kanceláře budoucnosti už dnes!

Pomáháme firmám a institucím s automatizací komunikačních, informačních i administrativních procesů. Naše důkladná znalost odvětví s technickou odborností jsou zárukou efektivního a inteligentního fungování firmy.

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY

Snažíte se dodržet konzistenci své komunikace?

Zanechte maximální dojem prostřednictvím digitální i tiskové komunikace díky našim komplexním řešením

Zobrazit řešení

Three people collaborating together
SPRÁVA INFORMACÍ A TISKU

Chcete vylepšit tok informací?

Vyřešte obchodní problémy pomocí našich propojených řešení pro správu dokumentů

Zobrazit řešení

Seeking to improve information flow?
SPRÁVA FIREMNÍCH PROCESŮ

Chcete zvýšit efektivitu a posílit růst?

Pracujte rychleji, pracujte lépe. Objevte naše digitální řešení pro správu firemních procesů

Zobrazit řešení

Looking to boost efficiency and drive growth?
PLUG AND PLAY

Už vás nebaví náročné administrativní procesy?

Získejte více času na to, v čem vynikáte, díky našim
řešením připraveným k použití ihned po vybalení, která usnadňují složitou administrativu

Zobrazit řešení

Frustrated by complex admin processes?
PROFESIONÁLNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Potřebujete získat nový zdroj příjmů?

Vytvořte nové finanční příležitosti s pomocí našich výkonných řešení pro poskytovatele tiskových služeb

Zobrazit řešení

Canon example of unlocking new revenue streams with print
Odhalte nové možnosti, které získáte v naší široké nabídce obchodních řešení

Nejste si jisti, které řešení potřebujete pro vaše podnikání?

PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM