Abychom se v kancelářích cítili co nejlépe

Velká část prací se už dnes provádí v kancelářích virtuálně za pomoci výpočetní techniky. Podoba kanceláří se mění, od individuálních uzavřených prostor pro jednotlivce jsme dospěli k open spacům pro desítky až stovky pracovníků bez pevných pracovních míst, která se mění podle projektových týmů.

Důležitým hlediskem při vývoji kanceláří je snaha o vytvoření co nejlepších podmínek pro efektivní řešení úkolů. Vedle vybavení pracovními nástroji - kancelářskou technikou se všemi jejími aspekty, jako je ergonometrie, hlučnost či energetická náročnost - prokázala řada studií, že pracovní výkon ovlivňuje kvalita vnitřního prostředí.

Pod tímto pojmem se skrývá mnoho jevů, které na uživatele působí a spoluvytvářejí jeho celkový dojem z daného prostoru. I když prostředí vnímá člověk jako celek a jedná se o subjektivní vjem, současná věda dokáže popsat a v některých případech i změřit jednotlivé složky prostředí a vyhodnotit jejich působení.

Na celkovém pocitu se nejvýznamněji podílí tepelný komfort, ovlivňovaný teplotou a vlhkostí vzduchu, teplotou povrchů a rychlostí proudění vzduchu. Dále kvalita vzduchu z hlediska obsahu prachových částic a škodlivých plynů, akustická i vizuální složka prostředí, elektromagnetická pole různých frekvencí a v neposlední řadě velmi důležitá psychická složka prostředí. Pro tyto parametry prostředí máme v normách a předpisech stanoveny doporučené hodnoty s tolerovaným rozmezím a mohlo by se zdát, že pokud je dodržíme, bude vše v pořádku a pracovní prostředí bude optimální.

Zkušenosti z provozu však ukazují, že na to, jak vnímá jedinec prostředí, má vliv řada dalších faktorů. Jednak subjektivních (věk, pohlaví, zdravotní stav), za druhé vnějších (počasí, roční období), takže vytvoření komfortních podmínek zvláště v prostorách s větším počtem osob je prakticky nereálné. Co nás tedy čeká?

Budeme se muset vypořádat s problémy přehřívání neklimatizovaných kanceláří. Rostoucí množství kancelářské techniky produkující teplo a zvyšující se požadavky na tepelnou izolaci budov totiž způsobují přehřívání i v zimním období.

Neméně důležitý je přímý kontakt s venkovním prostředím - naštěstí případy, kdy se navrhne budova bez možnosti otevření okna, jsou čím dál tím méně častější.

Dalším aspektem je individuální úprava parametrů prostředí pro jednotlivce. Možná nás čeká ve formě vícezónové klimatizace s prvky personalizovaného větrání, jak to známe z moderních automobilů, kde řidič i spolujezdec si mohou nastavit vlastní teplotu.

Každý podle svého
V kanceláři v roce 2038 si tak můžeme představit, že každý uživatel si bude moci při nepříznivých venkovních podmínkách zvolit pro sebe optimální teplotu, rychlost i směr proudění vzduchu. Chytrý algoritmus řízení systému klimatizace bude v čase měnit nastavené parametry podle jeho reakcí na základě nejmodernějších výsledků výzkumu v oblasti teorie vnitřního prostředí.

Již teď jsou některé chladicí systémy vybaveny algoritmem adaptivního řízení, které odvozuje požadovanou vnitřní teplotu od vnější teploty. Testují se algoritmy s proměnnou rychlostí proudění vzduchu, barvou i intenzitou světla a systémy personalizovaného větrání jednotlivých pracovních míst.

Vize pracovního prostředí budoucnosti je tedy velmi sofistikovaná. Nedivme se. Čím lépe se budou zaměstnanci v kancelářích cítit, tím lepší výkony od nich můžeme očekávat.

Text je součástí projektu Kancelář budoucnosti, který chce přinášet vize odborníků z různých oblastí s cílem nastínit, jak se za 20 let změní kancelář, její technologie a způsob, jakým je využíváme. Partnerem projektu je společnost Canon CZ, která je globálním lídrem v inovacích a poskytování technologií z oblasti zpracování obrazu, tiskových služeb a dodavatelem inteligentních kancelářských řešení.

Karel Kabele, vedoucí Katedry technických zařízení budov, ČVUT

Profesor Karel Kabele působí jako vedoucí Katedry technických zařízení budov a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického. Zabývá se problematikou energetických systémů budov a kvalitou vnitřního prostředí budov z hlediska jejich navrhování, modelování, simulace i optimalizace a interakcí systémů s budovou. Významně se podílel se na projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Je garantem magisterského studijního programu Budovy a prostředí a mezifakultního programu Inteligentní budovy. Kromě toho se podílí na řešení mnoha grantů a výzkumných projektů, vede výuku a závěrečné práce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, kde pod jeho vedením obhájilo své práce již více než 70 bakalářů, 120 inženýrů a 12 doktorů. Je autorem mnoha článků v českých odborných časopisech, skript, řady příspěvků na mezinárodních konferencích a spoluautorem několika monografií. Působil také jako prezident Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA a je hostujícím profesorem na prestižní National University of Singapore.

Canon nabízí některé služby Kanceláře budoucnosti už dnes!

Pomáháme firmám a institucím s automatizací komunikačních, informačních i administrativních procesů. Naše důkladná znalost odvětví s technickou odborností jsou zárukou efektivního a inteligentního fungování firmy.

KOMUNIKACE S KLIENTY

Máte problém
s uspořádáním vašich
komunikací?

Zapůsobte svými digitálními a tištěnými komunikacemi v kombinaci s našimi komplexními řešeními

Zobrazit řešení

Three people collaborating together
SPRÁVA INFORMACÍ A TISKU

Chcete vylepšit tok informací?

Vyřešte obchodní problémy pomocí našich propojených řešení pro správu dokumentů

Zobrazit řešení

Black and white cityscape
SPRÁVA FIREMNÍCH PROCESŮ

Chcete zvýšit efektivitu a posílit růst?

Pracujte rychleji, pracujte lépe. Objevte naše digitální řešení pro správu firemních procesů

Zobrazit řešení

Colour cityscape
PLUG AND PLAY

Už vás nebaví náročné administrativní procesy?

Získejte více času na to, v čem vynikáte, díky našim
řešením připraveným k použití ihned po vybalení, která usnadňují složitou administrativu

Zobrazit řešení

Several colourful cables
PROFESIONÁLNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Potřebujete získat nový zdroj příjmů?

Vytvořte nové finanční příležitosti s pomocí našich výkonných řešení pro poskytovatele tiskových služeb

Zobrazit řešení

Printed colourful photographs
Odhalte nové možnosti, které získáte v naší široké nabídce obchodních řešení

Nejste si jisti, které řešení potřebujete pro vaše podnikání?

PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM