Kanceláře v budoucnosti nezmizí, přijdou avataři

Ideální kancelář by samozřejmě byla žádná kancelář, pokud ji vnímáme jako místo pro sběr a distribuci dat a vykonávání rozhodovacích procesů. Rozhodování zůstává na člověku a jistě tomu tak zůstane i přes pokroky v umělé inteligenci. Nicméně vše ostatní už teď přechází do sféry IT.

Časový horizont dvaceti let není zas tak moc vzdálený a srovnáním současného stavu se situací před dvaceti lety si můžeme troufnout na určité extrapolace. Především kanceláře nezmizí.

Přes veškerý rozvoj výpočetní techniky lidí zabývajících se kancelářskou činností nejenže neubývá, ale naopak přibývá. Veřejná i soukromá sféra se zajímá o stále širší rozsah dat a manipulace s těmito informacemi je stále složitější.

Značná část technických inovací posledních dvou dekád se týkala sběru a organizace dat: internetu, sítí, cloudových úložišť, práce s obrazem, jeho analýzy a třídění. V tomto směru se bude pokračovat. Porostou přenosové rychlosti dat a bude se rozšiřovat možnost teleprezence. Lidská fyzická komunikace, tím myslím jednání osoby s jinou osobou, je nezastupitelná. Hrají v ní roli emoce, řeč těla, intuice.

V kanceláři budoucnosti už nebudou jen tváře na obrazovkách v nějaké telekonferenci, ale vygenerovaní avataři, virtuální zástupci živoucích lidí bez ohledu na jejich aktuální místo pobytu. V tomto směru se otevírá nedohledně široké pole pro technický vývoj - na teleprezenci bude možné pracovat a zlepšovat ji i za sto let. K dokonalosti dojde, až nepůjde rozeznat avatara od živého člověka ani dotykem, ale to je sci-fi, které nenastane ani do konce století.

Co se ale dá očekávat za průlomovou změnu, je hlasová komunikace s výpočetní technikou. Záměrně se vyhýbám obratu "s počítačem", protože tento pojem je příliš úzký. Klasické klávesnice se budou stále používat, ale mnohem méně než dnes. Možná to bude vývoj tak rychlý, jako byl přechod od CRT monitorů k současným LED obrazovkám. Bude to mít vliv i na styl práce.

Zatímco dnes je nežádoucí mluvit v kanceláři s více lidmi, takto řešená technologie bude mluvení potřebovat. V důsledku toho se změní organizace práce. Z kanceláře se možná stane prostor se zvukově izolovanými buňkami, kde se lidé budou vzájemně vidět na displejích bez ohledu na to, zda je to kolega od vedlejšího stolu, nebo ze sousední země.

Zajímavá je otázka fyzických dokumentů. Mají své nesporné výhody, především unikátnost, identifikovatelnost a ztotožnění s osobou (podpis, razítko) i přehlednost. Jsou ovšem vázané na konkrétní místo. Technologie skenování možná poslouží jako jakýsi přechodový most, nicméně je iluzí si myslet, že se za dvacet let obejdeme bez papírů. Tím spíš, že fyzický dokument je stálý a na technologii nezávislý. Proto můžeme i dnes číst záznamy ze sumerských kanceláří. Záznamy na disketách z roku 1998 pořízené před dvaceti lety dnes už nepřečteme.

Text je součástí projektu Kancelář budoucnosti, který chce přinášet vize odborníků z různých oblastí s cílem nastínit, jak se za 20 let změní kancelář, její technologie a způsob, jakým je využíváme. Partnerem projektu je společnost Canon CZ, která je globálním lídrem v inovacích a poskytování technologií z oblasti zpracování obrazu, tiskových služeb a dodavatelem inteligentních kancelářských řešení.

autoři: Ondřej Neff | 20. 8. 2018

Ondřej Neff, novinář, spisovatel a vydavatel

Vystudoval fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze. Působil mimo jiné jako redaktor Československého rozhlasu, v propagaci nakladatelství Albatros a byl redaktorem deníku Mladá fronta, po revoluci Mladá fronta DNES. Publikoval řadu povídek a knih z oblasti science fiction, je zakladatelem internetových deníků Neviditelný pes a DigiNeff.

Canon nabízí některé služby Kanceláře budoucnosti už dnes!

Pomáháme firmám a institucím s automatizací komunikačních, informačních i administrativních procesů. Naše důkladná znalost odvětví s technickou odborností jsou zárukou efektivního a inteligentního fungování firmy.

KOMUNIKACE S KLIENTY

Máte problém
s uspořádáním vašich
komunikací?

Zapůsobte svými digitálními a tištěnými komunikacemi v kombinaci s našimi komplexními řešeními

Zobrazit řešení

Three people collaborating together
SPRÁVA INFORMACÍ A TISKU

Chcete vylepšit tok informací?

Vyřešte obchodní problémy pomocí našich propojených řešení pro správu dokumentů

Zobrazit řešení

Black and white cityscape
SPRÁVA FIREMNÍCH PROCESŮ

Chcete zvýšit efektivitu a posílit růst?

Pracujte rychleji, pracujte lépe. Objevte naše digitální řešení pro správu firemních procesů

Zobrazit řešení

Colour cityscape
PLUG AND PLAY

Už vás nebaví náročné administrativní procesy?

Získejte více času na to, v čem vynikáte, díky našim
řešením připraveným k použití ihned po vybalení, která usnadňují složitou administrativu

Zobrazit řešení

Several colourful cables
PROFESIONÁLNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Potřebujete získat nový zdroj příjmů?

Vytvořte nové finanční příležitosti s pomocí našich výkonných řešení pro poskytovatele tiskových služeb

Zobrazit řešení

Printed colourful photographs
Odhalte nové možnosti, které získáte v naší široké nabídce obchodních řešení

Nejste si jisti, které řešení potřebujete pro vaše podnikání?

PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM