Discover new ways to defend your data.

Zabezpečení kanceláře

Objevte nové způsoby ochrany dat

Moderní pracoviště jsou čím dál tím závislejší na komplexních síťových technologiích tisku a skenování.

Tato sofistikovaná zařízení s sebou přinášejí nové bezpečnostní hrozby a zvyšují tak riziko, že citlivá data padnou do nesprávných rukou.

Zlepšete bezpečnost v kanceláři

Rostoucí počet připojených zařízení v kancelářích přichází do styku s vnitřními a vnějšími bezpečnostními hrozbami. Víte, kdo by si mohl zapomenutý dokument na vaší tiskárně přečíst nebo zkopírovat? Zlepšete bezpečnost ve vaší kanceláři s Canon. Přihlaste se na bezplatný webinář, kde se dozvíte, jak zlepšit zabezpečení kanceláře a umožnit efektivní a bezpečnou práci nebo si zdarma stáhněte náš report IoT zabezpečení: 4 kroky k bezpečněji propojené kanceláři, ve kterém objevíte jednoduché kroky ke zvýšení ochrany vašich dat.

Stáhnout

Registrovat se

Office Security

Výhody našich řešení firemního zabezpečení

Benefits Benefits

Ochrana před narušením zabezpečení

Chraňte firemní síť před malwarem

Benefits Benefits

Předejděte únikům a ztrátám dat

Zamezte zaměstnancům v tom, aby ukradli důležité dokumenty nebo o ně přišli

Benefits Benefits

Chraňte svoji firmu

Předejděte tučným pokutám a pošramocení pověsti v důsledku úniku dat

Benefits Benefits

Posílení souladu s předpisy

Naplňte firemní zásady a směrnice ohledně zabezpečení dat

Nový přístup k zabezpečení dokumentů

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Každá kancelář, kde se pracuje s velkými objemy dat, musí klást důraz na zabezpečení informací.

CISO

Významná nadnárodní komunikační společnost

Výzva

Přední retailová banka hledala důkladnější a promyšlenější způsob ochrany dokumentových dat, aby je ochránila stejně jako informace ve svých ústředních bankovních systémech. Řešení muselo nabídnout robustní koncové zabezpečení napříč všemi síťovými zařízeními a sledovat pohyb jak papírových, tak elektronických dokumentů.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Řešení

Abychom bance pomohli ochránit její obchodní procesy, navrhli jsme jí řešení optimalizované pro její pracovní prostředí. Součástí řešení je robustní systém ochrany před únikem informací (DLP) s možnostmi auditování, který umožňuje sledovat neoprávněnou aktivitu v souvislosti s dokumenty.

Výhody

Banka získala mnohem výkonnější platformu pro tisk a skenování, která splňuje její náročné zásady ochrany dat. Náš systém bance poskytl naprostý přehled o dokumentových datech a zajistil ji automatické odhalování, protokolování a reportování neoprávněných nebo neobvyklých pohybů.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Nechejte si navrhnout lepší systém firemního zabezpečení.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to fungujeKlíčová řešení

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.

Bezpečná kancelářská práce

Navrhneme vám odolnější, jednodušší a méně zranitelnou architekturu tisku i skenování a pomůžeme vám předcházet škodlivému ransomwaru a krádežím dat.

Důvěra v naši technologii

Využijte technologie Canon nebo námi otestované a ověřené produkty od jiných dodavatelů, investujte do kancelářských nástrojů s pokročilými možnostmi zabezpečení a chraňte své dokumenty.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.

Ochrana IoT

Využijeme naše odborné znalosti nastavení zařízení a souvisejících rizik a nakonfigurujeme technologie tisku a skenování, aby odpovídaly velikosti a komplexnosti vaší firmy.

To správné řešení

Využijeme naši pestrou paletu možností zabezpečení a ověřování uživatelů a vytvoříme nejlepší řešení, které bude na míru šité vašim potřebám. Najdeme správný poměr mezi snížením rizik a efektivními kancelářskými operacemi.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Zabezpečte zařízení

Ochráníme data v zařízeních během všech fází jejich životního cyklu – zesílíme jejich zabezpečení, než je začnete používat, ochráníme data po celou dobu jejich provozu, a až zařízení přestanete používat, tak data odstraníme nebo zničíme.
Objevte nové možnosti firemního zabezpečení.