ARTICLE

A tale of two brothers: the making of Stump

The film follows the strained relationship between two brothers, one suffering from social anxiety and the other having lost his legs in an accident. It was shot on a Canon EOS C700, with the CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP, CN-E30-105mm T2.8 L S/SP and a CN-E85mm T1.3 L F prime lens.

Autor David Corfield


To find out more about the Canon EOS C700 or the Canon EOS C200, check out the product pages.

Canon Professional Services

Členové se mohou připojit k prioritní podpoře služby CPS a získat podporu jak místně, tak na velkých akcích, získat přednostní služby oprav a (v závislosti na úrovni členství) bezplatné zapůjčení záložního vybavení a dopravu zpět po údržbě. Mohou také pravidelně využívat exkluzivní nabídky pro členy.

Zjistěte více a zaregistrujte se

A CPS member looking pleased with his Canon photography equipment