Canon’s Purchase to Pay for better purchasing, spend control and cashflow visibility

Od nákupu k platbě

Lepší nakupování, regulace výdajů a sledovatelnost peněžního toku.

Nakupování a platby dodavatelům nejsou vždy tak efektivní, řízené a výhodné, jak by měly být.


Neefektivní procesy založené na používání papíru neposkytují sledovatelnost, kterou potřebujete k řízení výdajů a udržení hotovosti pod kontrolu.

Výhody řešení Od nákupu k platbě od společnosti Canon

Benefits Benefits

Převezměte kontrolu

Dohlédněte na vše, od žádanky po platbu

Benefits Benefits

Lepší sledovatelnost

Udržujte si přehled o klíčových údajích a analýzách P2P

Benefits Benefits

Snížení nákladů

Zefektivněte nákupy a pracovní postupy vyřízení závazků

Benefits Benefits

Zvýšení souladu s předpisy

Snižte rizika prostřednictvím automatizovaných kontrol a digitálních procesů

Pomoc s transformací firmy

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
Není pochyb, že toto řešení značně zjednodušuje vše od přijetí zboží po zaplacení faktur.

Merete Buerstad

Vedoucí finančního oddělení, Protector Forsikring

Výzva

Norský poskytovatel pojištění pobřežních rizik, společnost Protector Forsikring, zaznamenal rychlý rozvoj, a proto chtěl zdokonalit proces od zakoupení po platbu, který byl pomalý a neefektivní. Potřeboval řešení, které by dokázalo poskytovat srozumitelný přehled výdajů a podporovalo rozšiřování společnosti bez zpomalení jejího chodu.

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
Canon transformed its processes by adopting a digital Purchase to Pay automation solution

Řešení

Pomohli jsme společnosti Protector Forsikring transformovat její procesy přijetím řešení komplexní digitální automatizace procesu od zakoupení po platbu, které poskytuje výhody plynoucí z digitálních pracovních postupů v každé fázi procesu.

Výhody

Tato digitální transformace urychlila proces od zakoupení po platbu, čímž zvýšila produktivitu zaměstnanců a urychlila chod firmy jako celku. Naše rozšiřitelné řešení s monitorováním v reálném čase a detailní analytikou také umožnilo společnosti dosáhnout strategických úspor a cílů plánu růstu.

Our scalable solution improved staff productivity and accelerated the business as a whole

Transformujte vaši firmu pomocí rychlejšího a inteligentnějšího procesu od nákupu k platbě.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to funguje

Zlepšete správu výdajů a peněžního toku pomocí společnosti Canon.

Související řešení