Upozorňujeme, že tato služba je v současné době pozastavena, jelikož přepracováváme a optimalizujeme naše recyklační procesy pro spotřební materiál inkoustového tisku, abychom vyhověli potřebám a požadavkům našich zákazníků. Další informace o tom, kam můžete vyřazené inkoustové tiskové kazety odevzdat k recyklaci, můžete mezitím zjistit na místním městském úřadě, na odboru životního prostředí, ze schváleného programu OEEZ nebo u společnosti zajišťující odvoz domovního odpadu. Na obnovení služeb usilovně pracujeme a děkujeme vám za pochopení.

Program recyklace inkoustových kazet Canon

Snažíme se usnadnit proces zasílání originálních inkoustových kazet Canon k recyklaci. 


Společnost Canon přebírá zodpovědnost za recyklaci a separaci použitelných surovin z originálních kazet Canon, které zákazníci v rámci tohoto programu vrátí.  Ochrana životního prostředí je brána v úvahu u každého aspektu konstrukčního návrhu, počínaje výběrem materiálů a jejich konfigurací v produktu a konče obnovou použitých kazet.

Jaké jsou výhody pro vás?

  • Bezplatná recyklace prázdných inkoustových kazet Canon.

  • Úplný soulad s předpisy: Všechny pobočky, které společnost Canon využívá, disponují požadovanou licencí, takže si můžete být jisti, že s vaším odpadem bude nakládáno tím správným způsobem.

  • Žádná kazeta vrácená prostřednictvím tohoto programu se nikdy nevyveze jako odpadní materiál.

  • Díky tomuto recyklačnímu procesu se díly a materiály z prázdných kazet využijí při výrobě kazet nových.

  • Recyklací inkoustových kazet Canon pomáháte společně s námi vytvářet uzavřený okruh a minimalizovat využívání původních surovin.

Program recyklace inkoustových kazet Canon – podmínky

Vaše účast v programu recyklace inkoustových kazet Canon a jeho využívání a poskytování odpovídajících služeb společností Canon se řídí Podmínkami použití společnosti Canon. Obecné zřeknutí se práv je součástí těchto podmínek a tvoří jejich nedílnou součást. Obecné zřeknutí se práv lze vytisknout a získat klepnutím na výše uvedený odkaz, nebo pomocí odkazu ve spodní části webových stránek společnosti Canon.

V souladu s výše zmíněnými platnými Podmínkami použití společnost Canon nepoužije vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s programem recyklace tonerových kazet Canon k marketingovým účelům nebo zasílání informací o jiných produktech a službách.

Upozorňujeme, že program recyklace inkoustových kazet Canon můžete využívat pouze pro vracení prázdných originálních inkoustových kazet Canon. V případě porušení jakéhokoli ustanovení v těchto podmínkách, bez ohledu na další práva společnosti Canon, má společnost Canon právo odmítnout jakoukoli další účast v programu recyklace inkoustových kazet Canon a jeho využívání a společnost Canon může okamžitě zastavit poskytování příslušných služeb. Společnost Canon si navíc vyhrazuje právo požadovat náhradu v případě porušení jakékoli z těchto podmínek.

Přijatelné kazety

Následující kazety nám mohou být vráceny k recyklaci. V tomto programu bohužel nemůžeme přijímat inkoustové kazety pro velkoformátové tiskárny.

BCI-10CLI-551XL GYPG-545
BCI-15BKCLI-551XL MPG-545XL
BCI-15CLCLI-551XL YPGI-1500XL BK
BCI-16CLCLI-571 BKPGI-1500XL C
BCI-24BKCLI-571 CPGI-1500XL M
BCI-24CLCLI-571 GYPGI-1500XL Y
BCI-3eBKCLI-571 MPGI-2500XL BK
BCI-3eCCLI-571 YPGI-2500XL C
BCI-3eMCLI-571XL BKPGI-2500XL M
BCI-3eYCLI-571XL CPGI-2500XL Y
BCI-6BKCLI-571XL GYPGI-29 C
BCI-6CCLI-571XL MPGI-29 CO
BCI-6GCLI-571XL YPGI-29 DGY
BCI-6MCLI-581 BKPGI-29 GY
BCI-6PCCLI-581 CPGI-29 LGY
BCI-6PMCLI-581 MPGI-29 M
BCI-6RCLI-581 PBPGI-29 MBK
BCI-6YCLI-581 YPGI-29 PBK
BX-20CLI-581XL BKPGI-29 PC
BX-3CLI-581XL CPGI-29 PM
CL-38CLI-581XL MPGI-29 R
CL-41CLI-581XL PBPGI-29 Y
CL-51CLI-581XL YPGI-35BK
CL-511CLI-581XXL BKPGI-520
CL-513CLI-581XXL CPGI-525 PGBK
CL-52CLI-581XXL MPGI-550 PGBK
CL-541CLI-581XXL PBPGI-550XL PGBK
CL-541XLCLI-581XXL YPGI-555XXL PGBK
CL-546CLI-8BKPGI-570 BK
CL-546XLCLI-8CPGI-570XL BK
CLI-36 CLRCLI-8GPGI-580 PGBK
CLI-42 CCLI-8MPGI-580XL PGBK
CLI-42 GYCLI-8PCPGI-580XXL PGBK
CLI-42 LGYCLI-8PMPGI-5BK
CLI-42 MCLI-8RPGI-7 BK
CLI-42 PBKCLI-8YPGI-72 C
CLI-42 PCPFI-1000 BPGI-72 CO
CLI-42 PMPFI-1000 CPGI-72 GY
CLI-42 YPFI-1000 COPGI-72 M
CLI-521 BKPFI-1000 GYPGI-72 MBK
CLI-521 CPFI-1000 MPGI-72 PBK
CLI-521 GYPFI-1000 MBKPGI-72 PC
CLI-521 MPFI-1000 PBKPGI-72 PM
CLI-521 YPFI-1000 PCPGI-72 R
CLI-526 BKPFI-1000 PGYPGI-72 Y
CLI-526 CPFI-1000 PMPGI-9 C
CLI-526 GYPFI-1000 RPGI-9 Clear
CLI-526 MPFI-1000 YPGI-9 G
CLI-526 YPG 541 ClPGI-9 GY
CLI-551 BKPG-37PGI-9 M
CLI-551 CPG-40PGI-9 MBK
CLI-551 GYPG-50PGI-9 PBK
CLI-551 MPG-510PGI-9 PC
CLI-551 YPG-512PGI-9 PM
CLI-551XL BKPG-540PGI-9 R
CLI-551XL CPG-540XLPGI-9 Y

Pokud jste si jistí, že máte originální inkoustovou kazetu Canon, ale není ve výše uvedeném seznamu, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře pro vaše názory a my vám poradíme, zda je přijímána v programu recyklace.

 

Mohu odevzdat více inkoustových kazet najednou?

Poštovní obálky vydávané pro zpětný odběr inkoustových kazet Canon jsou určeny pro více kazet. Podle typu kazety je možné v jedné obálce vrátit přibližně 5 až 10 kazet. Budeme rádi, pokud v obálce zašlete alespoň pět kazet.

Mohu vrátit i jiné inkoustové kazety než kazety značky Canon?

Společnosti Canon lze vrátit k recyklaci pouze originální inkoustové kazety Canon. Máte-li inkoustovou kazetu jiné značky než Canon, informace o možnostech recyklace vám poskytne výrobce nebo prodejce tohoto typu kazet.

Nabízí společnost Canon službu recyklace i pro jiné typy kazet (například tonerové kazety nebo tonerové lahve)?

Společnost Canon nabízí recyklační službu pro tonerové kazety vlastní značky. Chcete-li vrátit tonerovou kazetu Canon, klepněte na tento odkaz: www.canon-europe.com/recycling. U tonerových lahví se postup v jednotlivých zemích liší. Pro více informací proto doporučujeme kontaktovat místní národní pobočku společnosti Canon.

Jakým způsobem jsou inkoustové kazety recyklovány?

Inkoustové kazety jsou zasílány do recyklačního zařízení, kde se vybalí a mechanicky rozdrtí na malé části. Rozdrcené části plastu a kovu se oddělí a poté recyklují.

Jakým způsobem používáte a uchováváte moje osobní údaje?

Zaznamenáváme pouze takové údaje, které jsou nutné pro zaslání obálky pro zpětný odběr. Veškeré údaje jsou spravovány a uchovávány v souladu s Úmluvou o ochraně dat (Data Protection Act) a po 60 dnech jsou odstraněny. Vaše údaje nebudou použity pro jiné účely než pro program recyklace inkoustových kazet.

Nemohu kazetu vyjmout z tiskárny.

Prostudujte si uživatelskou příručku k tiskárně nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Canon, kde vám poradí. http://www.canon-europe.com/Support.

Nechce se mi čekat, až budu mít k odeslání pět kazet. Mohu zaslat pouze jednu?

Program recyklace inkoustových kazet Canon je určen k opětovnému využívání zdrojů a snížení množství odpadu. Oceňujeme vaši ochotu zapojit se do programu recyklace. Jestliže do jedné obálky vložíte alespoň pět kazet, pomůžete minimalizovat „uhlíkovou stopu“ této služby.

Z kazety uniká inkoust. Mohu ji odeslat i v tomto stavu?

Program recyklace inkoustových kazet je určen pouze pro prázdné kazety Canon. Je-li v kazetě zbytkový inkoust, nevadí. Obálky jsou navrženy tak, aby nedocházelo k únikům inkoustu. Pokud ale kazeta není prázdná nebo z ní vytéká větší množství inkoustu, není bohužel pro recyklační program vhodná. V takovém případě kazetu bezpečným způsobem zlikvidujte jako jiný odpad.

Webové stránky programu recyklace inkoustových kazet se na monitoru nezobrazují správně.

Webové stránky programu recyklace inkoustových kazet jsou navrženy pro prohlížeče Internet Explorer 6 nebo novější, Firefox 3.5 nebo novější, Google Chrome a Safari 5 nebo novější. Musí být také povolena podpora jazyka JavaScript. Pokud máte technické problémy při odesílání žádosti o obálku, můžete o obálku pro zpětný odběr zažádat i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Které inkoustové kazety společnost Canon odebírá zpět?

Společnosti Canon můžete vrátit všechny originální inkoustové kazety Canon ze zařízení PIXMA. Bohužel neodebíráme inkoustové kazety z velkoformátových tiskáren. Pokud vlastníte tento typ inkoustové kazety, kontaktujte místní zastoupení společnosti Canon a zjistěte možnosti recyklace dostupné ve vaší zemi.

Proč vám nemohu zaslat kazety jiné značky (než Canon)? Vždyť máte funkční recyklační program.

Náš program recyklace inkoustových kazet Canon je určen pouze ke zpětnému odběru originálních inkoustových kazet Canon. Nemůžeme odebírat kazety od jiných výrobců, neboť nejsme schopni určit složení použitých materiálů a inkoustů a nemůžeme tak splnit zákonné požadavky. Informace o možnostech recyklace kazet jiných značek vám poskytne jejich výrobce.

Proč v seznamu nemohu najít svou zemi?

Je nám líto, ale společnost Canon ve vaší zemi dosud nenabízí možnost zpětného odběru inkoustových kazet. Zlikvidujte inkoustovou kazetu v místním recyklačním zařízení.