Modul plug-in Film EOS

Popis

Modul plug-in Film EOS umožňuje „zaprotokolovat a přenést“ videozáznam z vybraných fotoaparátů Canon EOS vyšší třídy do editačního balíčku Final Cut Pro od společnosti Apple. 

Modul plug-in převede filmový záznam pořízený fotoaparátem EOS do vysoce kvalitního kodeku ProRes 4:2:2 od společnosti Apple dvojnásobnou rychlostí v porovnání se standardním převodem společnosti Apple. Navíc uživatelé budou také moci při úpravě záznamu přidat časový kód, názvy „dílů filmu“ a metadata.

Níže vyberte svůj produkt a operační systém a získáte přístup k nejnovější verzi softwaru.

Vyberte váš výrobek

Váš operační systém

Close

Návod ke stažení

Vyhledejte stažené soubory v počítači podle níže uvedených pokynů

Chrome

Chrome

 1. Klepněte na 3 malé vodorovné pruhy Chrome Bars, které se nacházejí vpravo u adresního řádku
 2. V nabídce vyberte položku Stažené soubory
 3. V pravé části stránky vyberte možnost Otevřít složku stažených souborů
 4. Otevře se složka obsahující stažené soubory
Mozilla Firefox

Firefox

 1. V pravém horním rohu prohlížeče klepněte na ikonu šipky dolů Down Arrow 
 2. Uživatelé systému Windows : Klepněte na malou ikonu složky Firefox Folder  vedle staženého souboru
  Uživatelé počítačů Mac – Klepněte na malou ikonu lupy Magnifying Glass  vedle staženého souboru
 3. Otevře se složka obsahující stažené soubory
IE

Internet Explorer

 1. V pravém horním rohu prohlížeče klepněte na ikonu ozubeného kolečka Gear Wheel 
 2. V nabídce vyberte položku Zobrazit stahované soubory
 3. Vedle staženého souboru klepněte na možnost Umístění
 4. Otevře se složka obsahující stažené soubory
Safari

Safari

 1. Uživatelé počítačů Mac – V pravém horním rohu prohlížeče klepněte na ikonu šipky dolů Down Arrow  
  Uživatelé systému Windows – V pravém horním rohu prohlížeče klepněte na ikonu ozubeného kolečka Gear Wheel
 2. Klepněte na malou ikonu lupy Magnifying Glass vedle staženého souboru
 3. tevře se složka obsahující stažené soubory
Edge

Edge

 1. Ve spodní části okna prohlížeče se zobrazí bílá lišta se stahovaným obsahem. Jakmile je stahování dokončeno,
  začněte s instalací klepnutím na položku ‚Run/Spustit‘ nebo klepnutím na položku ‚View downloads…/
  Zobrazit stahované soubory…‘ zobrazte seznam všech naposledy stažených souborů 
  Edge Download Bar 
 2. Pokud není bílá lišta viditelná, můžete také získat přístup k seznamu naposledy stažených souborů
  kliknutím na 3 malé vodorovné řádky Edge Bars umístěné v pravé horní části prohlížeče
 3. Klepnutím na ikonu šipky dolů Edge Download Arrow získáte přístup k nabídce Stažené položky, z tohoto seznamu
  můžete instalovat stažené soubory klepnutím na název souboru
 4. Nebo klepnutím na položku ‚Open folder/Otevřít složku‘ otevřete složku v počítači,
  která obsahuje stažené soubory
 5. Poté můžete zahájit instalaci staženého obsahu poklepáním na stažený soubor
Feedback