iStock_80038439_XXXLARGE

Zabezpečení Canon

Na této stránce naleznete důležité informace ohledně zabezpečení Canon


Varování před podvodnými obchody


Zjistili jsme, že několik webových stránek údajně nabízí výrazně zlevněné (až 90 % nebo více) produkty Canon. Tyto stránky jsou navrženy tak, aby vypadaly jako náš oficiální obchod Canon a my jsme přesvědčeni, že jsou protizákonné a mají za úkol zmást a podvést naše zákazníky a získat od nich osobní a finanční údaje. Doporučujeme našim zákazníkům, aby při online nákupu ze stránek Canon a od ostatních prodejců byli opatrní.


Náš oficiální online obchod Canon poznáte tak, že všechny obchody Canon po celé Evropě mají podobný název domény: https://store.canon.xx
Koncové znaky se pro každý stát mění. Například: https://store.canon.fr a https://store.canon.co.uk.

Nejnovější zprávy

CPE2024-002 – Odstraňování/zmírňování chyb zabezpečení u multifunkčních a laserových tiskáren do malých kanceláří – 14. března 2024

U některých tiskáren a laserových tiskáren určených do malých kanceláří byla zjištěna chyba zabezpečení týkající se přetečení bufferu v procesu protokolu WSD.

Podrobnosti o chybách v zabezpečení, jejich zmírňování a odstraňování lze nalézt zde:

CP2024-002 Odstraňování/zmírňování chyb zabezpečení multifunkčních tiskáren a laserových tiskáren do malých kanceláří – Canon PSIRT.

 

CPE2024-001 – Týká se chyb zabezpečení u multifunkčních a laserových tiskáren do malých kanceláří – 5. února 2024 (aktualizováno: 10. duben 2024)

U některých multifunkčních a laserových tiskáren do malých kanceláří jsme zaznamenali několik chyb v zabezpečení.

Kvůli těmto chybám v zabezpečení by neověřený vzdálený útočník mohl v zařízení spustit libovolný kód, pokud by produkt byl připojen přímo k internetu bez použití směrovače (kabelového nebo Wi-Fi). Útočník by také přes internet mohl vystavit produkt útoku typu odepření služeb (DoS).

<Přetečení vyrovnávací paměti>
CVE-2023-6229
CVE-2023-6230
CVE-2023-6231
CVE-2023-6232
CVE-2023-6233
CVE-2023-6234
CVE-2024-0244

Dosud jsme neobdrželi žádné zprávy o zneužití těchto chyb zabezpečení. Pro zvýšení bezpečnosti produktu však doporučujeme našim zákazníkům, aby si nainstalovali nejnovější firmware dostupný pro postižené modely uvedené níže. Zákazníkům také doporučujeme, aby si na produktech nastavili soukromou IP adresu a vytvořili síťové prostředí s firewallem nebo kabelovým či Wi-Fi routerem, které omezí přístup k síti.

Další podrobnosti o zabezpečení produktů připojených k síti naleznete v části Zabezpečení produktu.

Budeme i nadále pokračovat v posílení našich bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že produkty Canon budete moci používat bez obav. V případě, že chyby v zabezpečí zaznamenáme i na jiných produktech, tento článek aktualizujeme.

Zkontrolujte postižené modely.

Navštivte webovou stránku Podpory, kde naleznete firmware a informace o podpoře softwaru a produktů.

Společnost Canon by ráda poděkovala následujícím výzkumníkům za nalezení těchto chyb v zabezpečení:

 • CVE-2023-6229: Nguyen Quoc (Viet) za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Miro
 • CVE-2023-6230: Anonym za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Miro
 • CVE-2023-6231: Tým Vietze za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Miro
 • CVE-2023-6232: ANHYDRIT za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Miro
 • CVE-2023-6233: ANHYDRIT za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Miro
 • CVE-2023-6234: Tým Vietze za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Miro
 • CVE-2024-0244: Connor Ford (@ByteInsight) ze společnosti Nettitude za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Miro
 

CPE2023-001 – ohledně chyb v zabezpečení u multifunkčních, laserových a inkoustových tiskáren pro kanceláře/malé kanceláře – 14. dubna 2023 (aktualizováno: 30. srpna 2023)

U některých multifunkčních, laserových a inkoustových tiskáren pro kanceláře/malé kanceláře jsme zaznamenali několik chyb v zabezpečení.

Kvůli těmto chybám v zabezpečení by neověřený vzdálený útočník mohl v zařízení spustit libovolný kód, pokud by produkt byl připojen přímo k internetu bez použití směrovače (kabelového nebo Wi-Fi). Útočník by také přes internet mohl vystavit produkt útoku typu odepření služeb (DoS). Mohl by také nainstalovat libovolné soubory kvůli nesprávnému ověření uživatelského rozhraní dálkového ovládání.

<Přetečení vyrovnávací paměti>
CVE-2023-0851
CVE-2023-0852
CVE-2023-0853
CVE-2023-0854
CVE-2023-0855
CVE-2023-0856
CVE-2022-43974

<Problémy při počáteční registraci správců systému v protokolech ovládání>
CVE-2023-0857

<nesprávné ověření uživatelského rozhraní dálkového ovládání>
CVE-2023-0858

<Instalace libovolných souborů>
CVE-2023-0859

Dosud jsme neobdrželi žádné zprávy o zneužití těchto chyb zabezpečení. Pro zvýšení bezpečnosti produktu však doporučujeme našim zákazníkům, aby si nainstalovali nejnovější firmware dostupný pro postižené modely uvedené níže. Zákazníkům také doporučujeme, aby si na produktech nastavili soukromou IP adresu a vytvořili síťové prostředí s firewallem nebo kabelovým či Wi-Fi routerem, které omezí přístup k síti.

Další podrobnosti o zabezpečení produktů připojených k síti naleznete v části Zabezpečení produktu.

Budeme i nadále pokračovat v posílení našich bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že produkty Canon budete moci používat bez obav. V případě, že chyby v zabezpečí zaznamenáme i na jiných produktech, tento článek aktualizujeme.

Zkontrolujte postižené modely.

Navštivte webovou stránku Podpory, kde naleznete firmware a informace o podpoře softwaru a produktů.

Postup aktualizace firmwaru pro inkoustové tiskárny MAXIFY, PIXMA a imagePROGRAF naleznete v online příručce.

Společnost Canon by ráda poděkovala následujícím výzkumníkům za nalezení těchto chyb v zabezpečení:

 • CVE-2023-0851: Namnp, Le a Tran Hai Tung z výzkumného týmu ANHTUD za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2023-0852: R-SEC, Nettitude za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2023-0853: DEVCORE za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2023-0854: DEVCORE za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2023-0855: Chi Tran za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2023-0856: Tým Viettel za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2023-0857: Alex Rubin a Martin Rakhmanov
 • CVE-2023-0858: Alex Rubin a Martin Rakhmanov
 • CVE-2023-0859: Alex Rubin a Martin Rakhmanov
 

Ohledně bezpečnostního opatření proti přetečení bufferu u laserových tiskáren a multifunkčních zařízení pro malé kanceláře (CVE-2022-43608) – 25. listopadu 2022 (aktualizováno: 30. srpna 2023)

U laserových tiskáren Canon a multifunkčních zařízení pro malé kanceláře jsme zaznamenali několik případů chyb v zabezpečení přetečení bufferu.

Přestože jsme neobdrželi žádné zprávy o zneužití, doporučujeme, abyste upgradovali firmware vašeho zařízení na nejnovější verzi.

Tato chyba v zabezpečení naznačuje, že pokud je produkt připojen přímo k internetu bez použití kabelového nebo Wi-Fi routeru, mohla by třetí strana na internetu spustit libovolný kód nebo produkt vystavit útoku typu odepření služeb (DoS).

Nedoporučujeme se připojovat přímo k internetu – použijte soukromou IP adresu v zabezpečené privátní síti nakonfigurované prostřednictvím brány firewall nebo kabelového/Wi-Fi routeru. Informace o „zabezpečení produktu připojeného k síti“ naleznete na webu www.canon-europe.com/support/product-security

Budeme i nadále pokračovat v posílení našich bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že produkty Canon budete moci používat bez obav. V případě, že chybu v zabezpečí zaznamenáme i na jiných produktech, tento článek aktualizujeme.

Zkontrolujte postižené modely.

Navštivte webovou stránku Podpory, kde naleznete firmware a informace o podpoře softwaru a produktů.

Společnost Canon by ráda poděkovala následujícímu výzkumníkovi za nalezení této chyby v zabezpečení.

 • CVE-2022-43608: Angelboy (@scwuaptx) z výzkumného týmu DEVCORE za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 

CPE2023-003 Zmírnění/odstranění chyb zabezpečení u inkoustových tiskáren (domácí a kancelářské/velkoformátové) – 15. srpna 2023

Podrobnosti o chybách v zabezpečení, jejich zmírňování a odstraňování lze nalézt zde:

CP2023-003 Zmírnění/odstranění chyb zabezpečení u inkoustových tiskáren (domácí a kancelářské/velkoformátové) – Canon PSIRT

 

CPE2023-002 chyby zabezpečení nástroje IJ Network Tool, týkající se nastavení Wi-Fi připojení – 18. května 2023

Popis

Pro nástroj IJ Network Tool (dále jen software) byly identifikovány dvě chyby zabezpečení. Kvůli těmto chybám v zabezpečení by útočník připojený ke stejné síti jako tiskárna mohl získat citlivé informace o nastavení připojení tiskárny k síti Wi-Fi pomocí softwaru nebo odkazem na jeho komunikaci.


CVE/CVSS

CVE-2023-1763: Získání citlivých informací o nastavení připojení tiskárny k síti Wi-Fi pomocí softwaru. CVSS v3 CVSS: 3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N Základní skóre: 6,5.

CVE-2023-1764: Získání citlivých informací o nastavení připojení tiskárny k síti Wi-Fi prostřednictvím komunikace se softwarem. CVSS v3 CVSS: 3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N Základní skóre: 6,5.


Postižené produkty

Chyba CVE-2023-1763 se týká následujících modelů: 

Mac Network Tool: 

MAXIFY iB4040, MAXIFY iB4050, MAXIFY iB4140, MAXIFY iB4150

MAXIFY MB2040, MAXIFY MB2050, MAXIFY MB2140, MAXIFY MB2150, MAXIFY MB2155, MAXIFY MB2340, MAXIFY MB2350, MAXIFY MB2740, MAXIFY MB2750, MAXIFY MB2755, MAXIFY MB5040, MAXIFY MB5050, MAXIFY MB5140, MAXIFY MB5150, MAXIFY MB5155, MAXIFY MB5340, MAXIFY MB5350, MAXIFY MB5440, MAXIFY MB5450, MAXIFY MB5455

PIXMA E464, PIXMA E484

PIXMA G3400, PIXMA G3500, PIXMA G3501

PIXMA iP110, PIXMA iP5200R, PIXMA iP7240, PIXMA iP7250, PIXMA iP8740, PIXMA iP8750

PIXMA iX6840, PIXMA iX6850, PIXMA iX7000

PIXMA MG2940, PIXMA MG2950, PIXMA MG3140, PIXMA MG3150, PIXMA MG3240, PIXMA MG3250, PIXMA MG3500, PIXMA MG3540, PIXMA MG3550, PIXMA MG3640, PIXMA MG3650, PIXMA MG4140, PIXMA MG4150, PIXMA MG4240, PIXMA MG4250, PIXMA MG5240, PIXMA MG5250, PIXMA MG5340, PIXMA MG5350, PIXMA MG5440, PIXMA MG5450, PIXMA MG5540, PIXMA MG5550, PIXMA MG5640, PIXMA MG5650, PIXMA MG5740, PIXMA MG5750, PIXMA MG6140, PIXMA MG6150, PIXMA MG6240, PIXMA MG6250, PIXMA MG6340, PIXMA MG6350, PIXMA MG6440, PIXMA MG6450, PIXMA MG6640, PIXMA MG6650, PIXMA MG6840, PIXMA MG6850, PIXMA MG6851, PIXMA MG6852, PIXMA MG6853, PIXMA MG7140, PIXMA MG7150, PIXMA MG7540, PIXMA MG7550, PIXMA MG7740, PIXMA MG7750, PIXMA MG7751, PIXMA MG7752, PIXMA MG7753, PIXMA MG8140, PIXMA MG8150, PIXMA MG8240, PIXMA MG8250

PIXMA MP495, PIXMA MP560, PIXMA MP600R, PIXMA MP620, PIXMA MP640, PIXMA MP800R, PIXMA MP970, PIXMA MP980, PIXMA MP990

PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX410, PIXMA MX420, PIXMA MX434, PIXMA MX435, PIXMA MX454, PIXMA MX455, PIXMA MX474, PIXMA MX475, PIXMA MX494, PIXMA MX495, PIXMA MX514, PIXMA MX515, PIXMA MX524, PIXMA MX525, PIXMA MX534, PIXMA MX535, PIXMA MX700, PIXMA MX714, PIXMA MX715, PIXMA MX725, PIXMA MX7600, PIXMA MX850, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MX884, PIXMA MX885, PIXMA MX894, PIXMA MX895, PIXMA MX924, PIXMA MX925

PIXMA PRO-1, PIXMA PRO-10, PIXMA PRO-100, PIXMA PRO-100S, PIXMA PRO-10S

Bezdrátový tiskový server WP-20

Windows Network Tool: 

Nelze použít

Chyba CVE-2023-1764 se týká následujících modelů: 

Mac Network Tool: 

MAXIFY iB4040, MAXIFY iB4050, MAXIFY iB4140, MAXIFY iB4150

MAXIFY MB2040, MAXIFY MB2050, MAXIFY MB2140, MAXIFY MB2150, MAXIFY MB2155, MAXIFY MB2340, MAXIFY MB2350, MAXIFY MB2740, MAXIFY MB2750, MAXIFY MB2755, MAXIFY MB5040, MAXIFY MB5050, MAXIFY MB5140, MAXIFY MB5150, MAXIFY MB5155, MAXIFY MB5340, MAXIFY MB5350, MAXIFY MB5440, MAXIFY MB5450, MAXIFY MB5455

PIXMA E464, PIXMA E484

PIXMA G3400, PIXMA G3500, PIXMA G3501

PIXMA iP110, PIXMA iP5200R, PIXMA iP7240, PIXMA iP7250, PIXMA iP8740, PIXMA iP8750

PIXMA iX6840, PIXMA iX6850, PIXMA iX7000

PIXMA MG2940, PIXMA MG2950, PIXMA MG3140, PIXMA MG3150, PIXMA MG3240, PIXMA MG3250, PIXMA MG3500, PIXMA MG3540, PIXMA MG3550, PIXMA MG3640, PIXMA MG3650, PIXMA MG4140, PIXMA MG4150, PIXMA MG4240, PIXMA MG4250, PIXMA MG5240, PIXMA MG5250, PIXMA MG5340, PIXMA MG5350, PIXMA MG5440, PIXMA MG5450, PIXMA MG5540, PIXMA MG5550, PIXMA MG5640, PIXMA MG5650, PIXMA MG5740, PIXMA MG5750, PIXMA MG6140, PIXMA MG6150, PIXMA MG6240, PIXMA MG6250, PIXMA MG6340, PIXMA MG6350, PIXMA MG6440, PIXMA MG6450, PIXMA MG6640, PIXMA MG6650, PIXMA MG6840, PIXMA MG6850, PIXMA MG6851, PIXMA MG6852, PIXMA MG6853, PIXMA MG7140, PIXMA MG7150, PIXMA MG7540, PIXMA MG7550, PIXMA MG7740, PIXMA MG7750, PIXMA MG7751, PIXMA MG7752, PIXMA MG7753, PIXMA MG8140, PIXMA MG8150, PIXMA MG8240, PIXMA MG8250

PIXMA MP495, PIXMA MP560, PIXMA MP600R, PIXMA MP620, PIXMA MP640, PIXMA MP800R, PIXMA MP970, PIXMA MP980, PIXMA MP990

PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX410, PIXMA MX420, PIXMA MX434, PIXMA MX435, PIXMA MX454, PIXMA MX455, PIXMA MX474, PIXMA MX475, PIXMA MX494, PIXMA MX495, PIXMA MX514, PIXMA MX515, PIXMA MX524, PIXMA MX525, PIXMA MX534, PIXMA MX535, PIXMA MX700, PIXMA MX714, PIXMA MX715, PIXMA MX725, PIXMA MX7600, PIXMA MX850, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MX884, PIXMA MX885, PIXMA MX894, PIXMA MX895, PIXMA MX924, PIXMA MX925

PIXMA PRO-1, PIXMA PRO-10, PIXMA PRO-100, PIXMA PRO-100S, PIXMA PRO-10S

Bezdrátový tiskový server WP-20

Windows Network Tool: 

MAXIFY iB4040, MAXIFY iB4050

MAXIFY MB2040, MAXIFY MB2050, MAXIFY MB2340, MAXIFY MB2350, MAXIFY MB5040, MAXIFY MB5050, MAXIFY MB5340, MAXIFY MB5350

PIXMA E464, PIXMA E484

PIXMA G3400, PIXMA G3500, PIXMA G3501

PIXMA iP110, PIXMA iP5200R, PIXMA iP7240, PIXMA iP7250, PIXMA iP8740, PIXMA iP8750

PIXMA iX6840, PIXMA iX6850, PIXMA iX7000

PIXMA MG2940, PIXMA MG2950, PIXMA MG3140, PIXMA MG3150, PIXMA MG3240, PIXMA MG3250, PIXMA MG3500, PIXMA MG3540, PIXMA MG3550, PIXMA MG3640, PIXMA MG3650, PIXMA MG4140, PIXMA MG4150, PIXMA MG4240, PIXMA MG4250, PIXMA MG5240, PIXMA MG5250, PIXMA MG5340, PIXMA MG5350, PIXMA MG5440, PIXMA MG5450, PIXMA MG5540, PIXMA MG5550, PIXMA MG5640, PIXMA MG5650, PIXMA MG5740, PIXMA MG5750, PIXMA MG6140, PIXMA MG~6150, PIXMA MG6240, PIXMA MG6250, PIXMA MG6340, PIXMA MG6350, PIXMA MG6440, PIXMA MG6450, PIXMA MG6640, PIXMA MG6650, PIXMA MG6840, PIXMA MG6850, PIXMA MG6851, PIXMA MG6852, PIXMA MG6853, PIXMA MG7140, PIXMA MG7150, PIXMA MG7540, PIXMA MG7550, PIXMA MG7740, PIXMA MG7750, PIXMA MG7751, PIXMA MG7752, PIXMA MG7753, PIXMA MG8140, PIXMA MG8150, PIXMA MG8240, PIXMA MG8250

PIXMA MP495, PIXMA MP560, PIXMA MP600R, PIXMA MP620, PIXMA MP640, PIXMA MP800R, PIXMA MP970, PIXMA MP980, PIXMA MP990

PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX410, PIXMA MX420, PIXMA MX434, PIXMA MX435, PIXMA MX454, PIXMA MX455, PIXMA MX474, PIXMA MX475, PIXMA MX494, PIXMA MX495, PIXMA MX514, PIXMA MX515, PIXMA MX524, PIXMA MX525, PIXMA MX534, PIXMA MX535, PIXMA MX700, PIXMA MX714, PIXMA MX715, PIXMA MX725, PIXMA MX7600, PIXMA MX850, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MX884, PIXMA MX885, PIXMA MX894, PIXMA MX895, PIXMA MX924, PIXMA MX925

PIXMA PRO-1, PIXMA PRO-10, PIXMA PRO-100, PIXMA PRO-100S, PIXMA PRO-10S

Bezdrátový tiskový server WP-20

Postižené verze

Chyba CVE-2023-1763 se týká následujících modelů: 

Mac Network Tool: 

Verze 4.7.5 a starší (podporované operační systémy: OS X 10.9.5 – macOS 13) 

Verze 4.7.3 a starší (podporované operační systémy: OS X 10.7.5-OS X 10.8)


Windows Network Tool: 

Nelze použít


Chyba CVE-2023-1764 se týká následujících modelů: 

Mac Network Tool: 

Verze 4.7.5 a starší (podporované operační systémy: OS X 10.9.5 – macOS 13) 

Verze 4.7.3 a starší (podporované operační systémy: OS X 10.7.5-OS X 10.8)


Windows Network Tool: 

Verze 3.7.0


Zmírňování/odstraňování

CVE-2023-1763: 

Tuto chybu zabezpečení lze vyřešit použitím tiskáren s důvěryhodným síťovým připojením. Informace o „zabezpečení produktu připojeného k síti“ naleznete zde. 

Pro nástroj Mac Network Tool si stáhněte aktualizované verze softwaru, které byly vydány. 

Postup aktualizace softwaru pro inkoustové tiskárny MAXIFY a PIXMA na verzi 4.7.6 (podporované operační systémy: OS X 10.9.5 – macOS 13) nebo verzi 4.7.4 (podporované operační systémy: OS X 10.7.5 – OS X 10.8) naleznete na stránce pro stažení softwaru Podpora spotřebních produktů. Vyberte model, kartu Software a nástroj IJ Network Tool nebo aplikaci Wi-Fi Connection Assistant.

CVE-2023-1764: 

Tuto chybu zabezpečení lze vyřešit použitím tiskáren s důvěryhodným síťovým připojením. Informace o „zabezpečení produktu připojeného k síti“ naleznete zde.

Zásluhy

Společnost Canon by ráda poděkovala Národnímu centru pro kybernetickou bezpečnost v Nizozemsku za oznámení těchto chyb zabezpečení.

 

Potenciální chyby zabezpečení dat technické podpory uniFLOW MOM – 20. ledna 2023

V softwaru uniFLOW Server a serveru uniFLOW Remote Print Server byla zjištěna potenciální chyba zabezpečení dat.

Přestože jsme neobdrželi žádné zprávy o zneužití, doporučujeme, abyste upgradovali implementace vašeho zařízení na nejnovější verzi.

Podrobnosti o chybách v zabezpečení, jejich zmírňování a odstraňování lze nalézt zde:

Bezpečnostní oznámení: Chyba zabezpečení technické podpory MOM – podpora softwaru NT-ware

 

Ohledně bezpečnostního opatření proti přetečení bufferu u laserových tiskáren a multifunkčních zařízení pro malé kanceláře – 9. srpna 2022

U laserových tiskáren Canon a multifunkčních zařízení pro malé kanceláře jsme zaznamenali několik případů chyb v zabezpečení přetečení bufferu. Související CVE jsou: CVE-2022-24672, CVE-2022-24673 a CVE-2022-24674. Níže je uveden seznam postižených modelů.

Přestože jsme neobdrželi žádné zprávy o zneužití, upgradujte firmware zařízení na nejnovější verzi.

Tato chyba v zabezpečení naznačuje možnost, že pokud je produkt připojen přímo k internetu bez použití kabelového nebo Wi-Fi routeru, může třetí strana na internetu spustit libovolný kód nebo produkt vystavit útoku typu odepření služeb (DoS).

Nedoporučujeme se připojovat přímo k internetu – použijte soukromou IP adresu v zabezpečené privátní síti nakonfigurované prostřednictvím brány firewall nebo kabelového/Wi-Fi routeru. Informace o „zabezpečení produktu připojeného k síti“ naleznete na webu www.canon-europe.com/support/product-security

Budeme i nadále pokračovat v posílení bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že produkty Canon budete moci používat bez obav. V případě, že chybu v zabezpečí zaznamenáme i na jiných produktech, tento článek okamžitě aktualizujeme.

Laserové tiskárny a multifunkční zařízení pro malé kanceláře, které vyžadují protiopatření:


ImageRUNNER 1133, 1133A, 1133iF3
ImageRUNNER 1435, 1435i, 1435iF, 1435P
imageRUNNER 1643i II, 1643iF II
imageRUNNER 1643i, 1643iF
imageRUNNER C1225, C1225iF
ImageRUNNER C1325iF, C1335iF, C1335iFC
imageRUNNER C3025, C3025i
imageRUNNER C3125i
i -SENSYS LBP214dw, LBP215x
i -SENSYS LBP223dw, LBP226dw, LBP228x
i -SENSYS LBP233dw a LBP236dw
i -SENSYS LBP251dw, LBP252dw a LBP253x
i -SENSYS LBP611Cn, LBP613Cdw
i -SENSYS LBP621Cw, LBP623Cdw
i -SENSYS LBP631Cw, LBP633Cdw
i -SENSYS LBP653Cdw, LBP654x
i -SENSYS LBP663Cdw, LBP644Cx
i-SENSYS MF411dw, MF416dw, MF418x, MF419x
i-SENSYS MF421dw, MF426dw, MF428x, MF429x
i -SENSYS MF443dw MF445dw, MF446x, MF449x
i -SENSYS MF453dw, MF455dw
i-SENSYS MF512x, MF515x
i -SENSYS MF542x, MF543x
i -SENSYS MF552dw a MF553dw
i -SENSYS MF6140dn, MF6180dw
i -SENSYS MF623Cn, MF628Cw
i -SENSYS MF631Cn, MF633Cdw, MF635Cx
i -SENSYS MF641Cw, MF643Cdw a MF645Cx
i -SENSYS MF651Cw, MF655Cdw a MF657Cdw
i -SENSYS MF724Cdw, MF728Cdw, MF729Cx
i -SENSYS MF732Cdw, MF734Cdw, MF735Cx
i -SENSYS MF742Cdw, MF 744Cdw, MF746Cx
i -SENSYS MF8230Cn, MF8230Cw
i -SENSYS MF8540Cdn, MF8550Cdn a MF8580Cdw
i-SENSYS X 1238i II, 1238iF II
i-SENSYS X 1238i, 1238iF
i-SENSYS X 1238Pr II, 1238P II
i-SENSYS X 1238Pr, 1238P
i-SENSYS X C1127i, C1127iF
i-SENSYS X C1127P
WG7440, 7450, 7450F, 450Z
WG7540, 7550, 7550F, 7550Z

Navštivte webovou stránku Podpory, kde naleznete firmware a informace o podpoře softwaru a produktů.

Společnost CANON by ráda poděkovala následujícím osobám za nalezení této chyby v zabezpečení.

 • CVE-2022-24672: Mehdi Talbi (@abu_y0ussef), Remi Jullian (@netsecurity1) a Thomas Jeunet (@cleptho) ze společnosti @Synactiv za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2022-24673: Angelboy (@scwuaptx) z výzkumného týmu DEVCORE za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 • CVE-2022-24674: Nicolas Devillers (@nikaiw), Jean-Romain Garnier a Raphael Rigo (@_trou_) za spolupráce s organizací Zero Day Initiative společnosti Trend Micro
 

Zranitelnost Spring4Shell (CVE-2022-22965, CVE-2022-22947, CVE-2022-22950, CVE-2022-22963) – aktualizováno 28. dubna 2022

Aplikace Spring MVC nebo Spring WebFlux spuštěná na JDK 9+ může být náchylná ke vzdálenému spuštění kódu (RCE) prostřednictvím datové vazby. Konkrétní zneužití vyžaduje, aby aplikace běžela nasazená na Tomcat jako WAR. Pokud je aplikace nasazena jako spustitelný soubor JAR ve Spring Boot (což je výchozí nastavení), není náchylná ke zranitelnosti. Povaha této chyby zabezpečení je však obecnější a mohou existovat i jiné způsoby, jak ji zneužít. Škodlivý soubor může způsobit prakticky cokoli: únik dat nebo tajemství, spuštění jiného softwaru, jako je ransomware, těžit kryptoměny, zavést zadní vstup nebo vytvořit základ pro vstup dále do sítě.

https://cpp.canon/products-technologies/security/latest-news/

Cílem této stránky je vypsat produkty Canon Production Printing (CPP), které mohou být ovlivněny následujícími zprávami CVE:

 • CVE-2022-22947
 • CVE-2022-22950
 • CVE-2022-22963
 • CVE-2022-22965

V níže uvedené tabulce je uveden stav chyby v zabezpečení pro hardwarové a softwarové komponenty produkčních tiskáren Canon. Pravidelně tuto stránku kontrolujte a informujte se o aktualizovaném stavu.

Posuzované produkty a jejich status

CTS – systémy pro tisk na jednotlivé listy a tonery / inkoustový archový tisk

Produkty

Stav

Produkty založené na tiskovém serveru PRISMAsync

Neovlivněno

Řada varioPRINT 140

Neovlivněno

Řada varioPRINT 6000

Neovlivněno

Řada varioPRINT i-series

Neovlivněno

Řada varioPRINT iX

Neovlivněno

Servisní řídicí stanice (SCS) pro řady VPi300 a VPiX

Neovlivněno

Tablet pro řadu VPi300 a VPiX

Neovlivněno

Simulátor PRISMAsync i300/iX

Neovlivněno

PRISMAprepare V6

Neovlivněno

PRISMAprepare V7

Neovlivněno

PRISMAprepare V8

Neovlivněno

PRISMAdirect V1

Neovlivněno

PRISMAprofiler

Neovlivněno

PRISMA Cloud

PRISMA Home

PRISMAprepare Go

PRISMAlytics Accounting

Neovlivněno


PPP – produkty pro produkční tisk

Produkty

Stav

ColorStream 3×00

ColorStream 3x00Z

Neovlivněno

Colorstream 6000

Neovlivněno

ColorStream 8000

Neovlivněno

ProStream 1×00

Neovlivněno

Řada LabelStream 4000

Neovlivněno

ImageStream

Neovlivněno

JetStream V1

JetStream V2

Neovlivněno

VarioStream 4000

Neovlivněno

Řada VarioStream 7000

Neovlivněno

VarioStream 8000

Neovlivněno

PRISMAproduction Server V5

Neovlivněno

Hostitelské připojení PRISMAproduction

Neovlivněno

PRISMAcontrol

Neovlivněno

PRISMAspool

Neovlivněno

PRISMAsimulate

K dispozici je nová verze*

TrueProof

Neovlivněno

DocSetter

Neovlivněno

DPconvert

Neovlivněno

*Obraťte se na místního servisního zástupce společnosti Canon

LFG – velkoformátová grafika

Produkty

Stav

Řada Arizona

Zjišťuje se

Řada Colorado

Neovlivněno

ONYX HUB

Zjišťuje se

ONYX Thrive

Zjišťuje se

ONYX ProductionHouse

Zjišťuje se


TDS – systémy technických dokumentů

Produkty

Stav

Řada TDS

Neovlivněno

Řada PlotWave

Neovlivněno

Řada ColorWave

Neovlivněno

Scanner Professional

Neovlivněno

Driver Select, Driver Express, Publisher Mobile

Neovlivněno

Publisher Select

Neovlivněno

Konzola účtu

Neovlivněno

Repro Desk

Neovlivněno


Nástroje pro servis a podporu

Produkty

Stav

Dálkový servis

Neovlivněno


 

Chyba zabezpečení generování klíče RSA pro multifunkční zařízení pro podniky / malé kanceláře, laserové tiskárny a inkoustové tiskárny – 4. dubna 2022

Byla potvrzena chyba zabezpečení při procesu generování klíče RSA v kryptografické knihovně používané v multifunkčních zařízeních pro podniky / malé kanceláře, laserových tiskárnách a inkoustových tiskárnách společnosti Canon. Úplný seznam dotčených produktů naleznete níže.

Rizikem této chyby zabezpečení je možnost, že z důvodu problémů při procesu generování dvojice klíčů RSA někdo odhadne soukromý klíč k veřejnému klíči RSA.
Pokud protokol TLS nebo IPSec využívá dvojici klíčů RSA generovaných kryptografickou knihovnou s touto chybou zabezpečení, může být tento veřejný klíč RSA převzat třetí stranou nebo může být dokonce zfalšován.

Dosud jsme neobdrželi žádné hlášení o incidentech souvisejících s touto chybou zabezpečení a uživatele ujišťujeme, že pracujeme na opravě firmwaru dotčených produktů

Pokud byla dvojice klíčů RSA vytvořena pomocí kryptografické knihovny s touto chybou zabezpečení, je nutné po aktualizaci firmwaru provést další kroky. V závislosti na dotčeném produktu proveďte kroky pro kontrolu klíče a níže popsané kroky k provedení nápravných opatření.

Produkty také nepřipojujte přímo k internetu, ale využijte bránu firewall, prostředí s kabelovým připojením nebo prostředí zabezpečené privátní sítě, pokud používáte směrovač sítě Wi-Fi. Dále nastavte soukromou IP adresu.

Podrobnosti naleznete v článku Zabezpečení produktů při připojení k síti.

Multifunkční zařízení pro podniky / malé kanceláře, laserové tiskárny a inkoustové tiskárny, u kterých je nutné provést tato opatření.

imagePROGRAF TZ-30000
imagePROGRAF TX-4100/3100/2100
iPR C165/C170
IR 1643i II, iR 1643iF II
iR 2425
iR 2645/2635/2630
iR-ADV 4551/4545/4535/4525
iR-ADV 4551Ⅲ/4545 Ⅲ/4535 Ⅲ/4525 Ⅲ
iR-ADV 4725/4735/4745/4751
iR-ADV 527/617/717
iR-ADV 6000
iR-ADV 6575/6565/6560/6555
iR-ADV 6575Ⅲ/6565Ⅲ/6560Ⅲ
iR-ADV 6755/6765/6780
iR-ADV 6855/6860/6870
iR-ADV 715/615/525
iR-ADV 715Ⅲ/615Ⅲ/525Ⅲ
iR-ADV 8505/8595/8585
iR-ADV 8505Ⅲ/8595Ⅲ/8585Ⅲ
iR-ADV 8705/8705B/8795
iR-ADV C256Ⅲ/C356Ⅲ
iR-ADV C257/C357
iR-ADV C3530/C3520
iR-ADV C3530Ⅲ/C3520Ⅲ
iR-ADV C355/255
iR-ADV C356/256
iR-ADV C3730/C3720
iR-ADV C3830/C3826/C3835
iR-ADV C475Ⅲ
iR-ADV C477/C478
iR-ADV C5560/5550/5540/5535
iR-ADV C5560Ⅲ/5550Ⅲ/5540Ⅲ/5535Ⅲ
iR-ADV C5760/5750/5740/5735
iR-ADV C5870/C5860/C5850/C5840
iR-ADV C7580/C7570/C7565
iR-ADV C7580Ⅲ/C7570Ⅲ/C7565Ⅲ
iR-ADV C7780/C7770/C7765
iRC3226
i -SENSYS X 1238 II, i -SENSYS X 1238iF II
i -SENSYS X 1238P II, i -SENSYS X 1238Pr II
LBP233Dw, LBP236Dw
LBP631Cw, LBP633Cdw
MF 453dw, MF455dw
MF552dw, MF553dw
MF651dw, MF655Cdw, MF657Cdw
PRO-G1/PRO-300, PRO-S1/PRO-200
ImagePROGRAF GP-200/300/2000/4000
MAXIFY GX6040
MAXIFY GX6050
MAXIFY GX7040
MAXIFY GX7050
MF830Cx, MF832Cx, MF832Cdw, iR C1533, C1538
LBP720Cx/LBP722Cx/LBP722Ci/LBP722Cdw/C1533P/C1538P

Postup při kontrole a řešení problémů s klíčem u inkoustových tiskáren

Navštivte webovou stránku Podpory, kde naleznete firmware a informace o podpoře softwaru a produktů.

 

Chyby v zabezpečení „Log4j“ RCE [CVE-2021-44228], „Log4j“ RCE [CVE-2021-45046] a „Log4j“ DOS [CVE-2021-45105] – 12. ledna 2022 (aktualizováno: 7. prosince 2023)

V tuto chvíli probíhá vyšetřování dopadu, který může mít chyba v zabezpečení „Log4j“ https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html na produkty Canon. Tento článek aktualizujeme, jakmile budeme znát nové informace.

V níže uvedené tabulce je uveden stav chyby v zabezpečení pro hardwarové a softwarové produkty. Tyto změny pravidelně kontrolujte.

Produkt

Stav/prohlášení

Canon

• imageRUNNER

• imageRUNNER ADVANCE

• imagePRESS

• i-SENSYS

• i-SENSYS X

• imagePROGRAF

• imageFORMULA

Tato zařízení nejsou ovlivněna.

Canon

• imageWARE Management Console

• imageWARE Enterprise Management Console

• eMaintenance Optimiser

• eMaintenance Universal Gateway

• Canon Data Collection Agent

• Sada operátora pro vzdálenou podporu

• Služby doručení obsahu

• Konfigurátor nastavení zařízení

• Služba pro online hlášení Canon

• Generátor objektů OS400

• Ovladač CQue

• Ovladač SQue

Software není ovlivněn.

Canon Production Printing

• Systémy PRISMA Cutsheet a Toner

• Nepřetržitý tisk

• Velkoformátová grafika

• Systémy technických dokumentů

https://cpp.canon/products-technologies/security/latest-news/

NT-ware

• uniFLOW

• uniFLOW Online

• uniFLOW Online Express

• uniFLOW sysHub

• PRISMAsatellite

https://www.uniflow.global/en/security/security-and-maintenance/

Avantech

• Scan2x

• Scan2x Online

Prohlášení Scan2x o chybě v zabezpeční Log4J – scan2x

Cirrato

• Cirrato One

• Cirrato Embedded

Není ovlivněno.

Compart

• DocBridge Suite

Informace – Compart

Docspro

• Import Controller

• XML Importer

• Email Importer

• Knowledge Base

• Universal Test Release

• Advanced PDF Creator

• Webservice Export Connector

Není ovlivněno.

Docuform

• Mercury Suite

Není ovlivněno.

Doxsense

• WES Pull Print 2.1

• WES Authentication 2.1

Není ovlivněno.

EFI

• Fiery

https://communities.efi.com/s/feed/0D55w00009ARpbxCAD?language=en_US

Genius Bytes

• Genius MFP Canon Client

Chyba v zabezpečení Log4j (Zero Day) – Genius Bytes

Není ovlivněno

IRIS

• IRISXtract

• IRISPowerscan

• Readiris PDF 22

• Readiris 16 & 17

• Cardiris

• IRISPulse

IRIS-Statement-Log4J_20141217.pdf (irisdatacapture.com)

Aktualizace jsou k dispozici pro všechny tyto produkty

Kantar

• Discover Assessment Web Survey

Není ovlivněno.

Kofax

• PowerPDF

• eCopy ShareScan

• Robotic Process Automation

• Kofax Communication Manager Solution

Informace o chybě v zabezpečení Log4j2 u produktů Kofax a Apache – Kofax

Není ovlivněno.

Dokud nebudou připraveny opravy ShareScan, postupujte podle kroků uvedených v článku ShareScan a chyba v zabezpečení Log4j (CVE-2021-44228) – Kofax.

K dispozici jsou opravy. Přečtěte si článek Informace o zneužití chyby v zabezpečení CVE-2021-44228 log4j ve službě Kofax RPA.

K dispozici jsou opravy. Přečtěte si článek Chyba v zabezpečení log4j ve službě Kofax Communications Manager.

Nástroj Netaphor

• SiteAudit

Chyba v zabezpečení služby SiteAudit | Databáze znalostí Netaphor SiteAudit(TM)

Netikus

• EventSentry

Ovlivňuje chyba v zabezpečení Log4Shell Log4j RCE CVE-2021-44228 software EventSentry | EventSentry

Newfield IT

• Asset DB

Není ovlivněno.

Objectif Lune

• Connect

Minulé verze softwaru Objectif Lune Connect používaly modul log4j, který byl odstraněn s vydáním verze softwaru 2018.1. Pokud používáte software Objectif Lune Connect ve verzi 2018.1 nebo novější, chyba v zabezpečení se nevyskytuje.

OptimiDoc

• OptimiDoc

OptimiDoc | informace o chybě v zabezpečení Log4j

Overall

• Print In City

Není ovlivněno.

PaperCut

• PaperCut

Log4Shell (CVE-2021-44228) – Jak je ovlivněna aplikace PaperCut? | PaperCut

Paper River

• TotalCopy

Není ovlivněno.

Ringdale

• FollowMe Embedded

Není ovlivněno.

Quadient

• Inspire Suite

Informace stávajícím zákazníkům platformy Quadient University o chybě v zabezpečení Log4J

T5 Solutions

• TG-PLOT/CAD-RIP

Není ovlivněno.

Therefore

• Therefore

• Therefore Online

https://therefore.net/log4j-therefore-unaffected/

Westpole

• Intelligent Print Management

Není ovlivněno.

 

Chyba v zabezpečení skriptování mezi servery týkající se laserových tiskáren a multifunkčních zařízení pro malé kanceláře – 11. ledna 2022

Ve funkci vzdáleného uživatelského rozhraní laserových tiskáren a multifunkčních zařízení Canon pro malé kanceláře byla objevena chyba v zabezpečení skriptování mezi servery – níže naleznete seznam dotčených modelů (identifikační číslo chyby: JVN # 64806328).

Tuto chybu v zabezpečení může útočník zneužít pouze v případě, že je v režimu administrátora. I přesto, že nebyly ohlášeny žádné ztráty dat, doporučujeme z důvodu lepšího zabezpečení nainstalovat nejnovější firmwaru. Aktualizace naleznete na adrese https://www.canon-europe.com/support/.

Doporučujeme vám také nastavit soukromou IP adresu a síťové prostředí, které umožňuje navazování připojení prostřednictvím brány firewall nebo směrovače Wi-Fi, který může omezit přístup k síti. Další podrobnosti o bezpečnostních opatřeních při připojování zařízení k síti naleznete na adrese https://www.canon-europe.com/support/product-security/.

Postižené výrobky:

iSENSYS

LBP162DW
LBP113W
LBP151DW<
MF269dw, MF267dw, MF264dw
MF113w
MF249dw, MF247dw, MF244dw, MF237w, MF232w
MF229dw, MF217w, MF212w
MF4780w, MF4890dw

imageRUNNER

2206IF
2204N, 2204F
 

Chyba zabezpečení umožňující vzdálené spouštění kódu služby zařazování tisku systému Windows – aktualizováno 16. listopadu 2021

Na začátku tohoto roku byla zjištěna chyba v zabezpečení služby zařazování tisku systému Microsoft Windows, která byla označována jako „PrintNightmare“. Tato chyba v zabezpečení umožňuje hackerům převzít za určitých podmínek kontrolu nad uživatelskými systémy Windows.

I přesto, že to může ovlivnit uživatele zařízení Canon, jedná se o důsledek chyby v softwaru společnosti Microsoft a ne o problém týkající se produktů nebo softwaru společnosti Canon. Přesněji řečeno, tento problém spočívá ve funkčnosti služby zařazování tisku, která je nainstalována na každém serveru Windows Server a stolním počítači se systémem Windows.

Společnost Microsoft oznámila, že tyto chyby zabezpečení byly vyřešeny v rámci bezpečnostní aktualizace společnosti Microsoft z 6. července, která je k dispozici prostřednictvím služby Windows Update nebo stažením a instalace aktualizace KB5004945. Společnost Microsoft doporučuje, aby IT týmy tuto aktualizaci bez prodlení nainstalovali, aby bylo možné zabránit zneužití těchto chyb zabezpečení. Další informace od společnosti Microsoft naleznete na adrese https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527.

Kromě doporučení společnosti Microsoft nainstalovat aktualizace rovněž doporučujeme, abyste v rámci zabezpečení systému zkontrolovali, že následující nastavení registru jsou nastavena na hodnotu 0 (nula) nebo nejsou definována (tyto klíče registru ve výchozím nastavení neexistují, a proto jsou již zabezpečené). Měli byste také zkontrolovat, že jsou správně nastavené předvolby skupinové politiky:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint
 • NoWarningNoElevationOnInstall = 0 (DWORD) nebo Nedefinováno (výchozí nastavení)
 • UpdatePromptSettings = 0 (DWORD) nebo Nedefinováno (výchozí nastavení)

Pokud je klíč registru „NoWarningNoElevationOnInstall“ nastaven na hodnotu 1, dojde ke snížení zabezpečení systému.

Doporučujeme, aby váš IT tým nadále sledoval web podpory společnosti Microsoft a zajistil, že budou použity všechny příslušné opravy operačního systému.

Mohlo by se vám hodit...