young-people-programme_246009553137672

Galerie projektu Imaging for Good

Působivé snímky z mezinárodních seminářů společnosti Canon

Semináře společnosti Canon

Společnost Canon pořádá nepřeberné množství seminářů, od pouliční fotografie po vyprávění vizuálních příběhů, které mladým lidem ve věku od 18–35 let umožňují zlepšit dovednosti a zachytit příběhy a problémy, které formují všední život. Pořádáme také semináře pro mládež ve věku od 13 do 18 let a poskytujeme jim dovednosti a nástroje pro rozvinutí vizuálního hlasu, který promlouvá o místních i celosvětových problémech, na nichž jim záleží.

Akční kampaň cílů Organizace spojených národů pro trvalou udržitelnost

Organizováním těchto seminářů společnost Canon podporuje akční kampaň cílů Organizace spojených národů pro trvalou udržitelnost (UN SDG). Jedná je o speciální iniciativu generálního tajemníka OSN zaměřenou na inspirování a připojení všech k celosvětovému hnutí a podniknutí akcí v rámci kampaní pro trvalou udržitelnost. Kampaň spojuje OSN, národní a místní vlády, mládežnické skupiny, občanské organizace, média a soukromý sektor prostřednictvím výzev k akci, zapojení většího počtu zainteresovaných subjektů a inovativních a kreativních platforem. #Act4SDGs

Zjistěte více