Zásady oznamování (systém Speak Up)

Společnost Canon se zavázala zajišťovat efektivní řízení, správu rizik a dodržování předpisů napříč celou společností, a z toho důvodu zaujímá proaktivní přístup k oznamování neetického nebo nezákonného jednání. Za účelem získávání informací souvisejících s problémy dodržování předpisů jsme zavedli systém „Speak Up“ pro hlášení nedodržování předpisů, včetně porušení zákona nebo pravidel chování společnosti Canon Group.

Přísně kontrolujeme důvěrnost informací a zajišťujeme ochranu proti odvetným metodám na pracovišti. Neustále se snažíme zvyšovat povědomí o tomto systému a podporovat jeho správné používání. Jakmile obdržíme hlášení o potenciálním porušení zásad, spouštíme vyšetřování, abychom shromáždili fakta a mohli poskytnout konečné rozhodnutí o tom, zda k porušení skutečně došlo. Pokud zjistíme, že došlo k porušení, provedeme nezbytné nápravné akce a zavedeme opatření, aby nedošlo k opakovanému porušení.

Chcete-li nahlásit problém, klikněte sem